Savivaldybių reitingai pagal darnios energetikos plėtrą

Lietuvos energetikos agentūra atliko pirmą Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimą. Pagal 11 kriterijų buvo įvertinti savivaldybių pasiekimai atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse.

Anykščiai surinko 34 balus ir užėmė septintą vietą lentelėje, Rokiškis – 25.5 balo (27 vieta), Kupiškis – 21.5 (42 vieta).


Anykščių rajonos savivaldybė yra pasirašiusi Merų paktą

Europos Sąjungos (ES) merų paktas vienija tūkstančius vietos valdžios institucijų, savanoriškai įsipareigojusių įgyvendinti ES klimato ir energetikos tikslus. Joje jau dalyvauja 57 šalių daugiau nei 7 000 valdžios institucijų.
Lietuvoje tik 16 iš 60 savivaldybių yra pasirašiusios šį Merų paktą. Tarp jų – ir Anykščiai.
Įvertinus Merų pakto tikslų įgyvendinimą, Anykščių rajonui – kaip ir dar 11 rajonų – skirti 5 balai. Maksimalus šio kriterijaus balų skaičius – 11. Tiek pelnė Akmenės rajonas, Kauno ir Vilniaus miestai.


Privalomų ataskaitų neteikia nė viena Savivaldybė

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka iki 2011 m. liepos 1 d. visos Lietuvos savivaldybės privalėjo parengti ir su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija suderinti 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus. Jie privalėjo būti skelbiami viešai. Nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. kiekvienais metais savivaldybės turėjo parengti ir viešinti šių planų įgyvendinimo rezultatų ataskaitas.
Vertinimo metu nustatyta, kad tokius planus pasirengusios arba atlikusios studijas yra tik 27 savivaldybės, o viešai skelbiamų kasmetinių ataskaitų visai nerasta.
Visos 27 planus parengusios savivaldybės – tarp jų ir Anykščiai bei Rokiškis – pelnė 6 balus. Kupiškio šiame sąraše nėra.


Daugiausia namų renovuota Druskininkuose ir Birštone

Skiriant balus už daugiabučių renovaciją, buvo atsižvelgiama į 2013–2019 m. renovuotų pastatų skaičių. Kaip rašoma tyrimo ataskaitoje, savivaldybės į šį procesą įsijungė po 2013 m. Iki tol daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija vyko išimtinai gyventojų iniciatyva, ir vertinimui tinkamų duomenų apie to meto renovacijos procesą nėra sukaupta.
Daugiausia balų – 9 – pagal šį kriterijų surinko Druskininkų ir Birštono savivaldybės. Kupiškio ir Anykščių rajonų savivaldybės šioje kategorijoje pelnė 2,5 balo, Rokiškio – 0.5.


Šilumos kaina anykštėnams – didesnė už Lietuvos vidurkį

Atsižvelgdami į 2019 m. IV ketvirčio duomenis, tyrimo organizatoriai vertino, kiek savivaldybės gyventojams šilumos kaina skyrėsi už to paties laikotarpio Lietuvos vidurkį (5,88 ct/kWh).
Kupiškėnai ir rokiškėnai mokėjo 5,15 ct už kWh, jų savivaldybės įvertintos 6 balais. Anykščiai pelnė 3 balus: rajono gyventojai mokėjo 6,24 ct už kWh.


Biokuro pajėgumų panaudojimas

Tyrimo metu įvertinta, ar racionaliai išnaudojama savivaldybių teritorijoje esančių šilumos gamybos šaltinių galia, ar ji atitinka maksimalų savivaldybių poreikį. Vertinta tik biokuro, kaip pigiausios kuro rūšies, įrenginių instaliuotoji galia. Biokuro pajėgumų panaudojimas laikomas optimaliu, kai jis siekia 65–75 proc. savivaldybės maksimalaus šilumos galios poreikio.
Anykščių rajono savivaldybės biokuro pajėgumų išnaudojimas siekia 42,91 proc. (9 balai), Kupiškio – 143,25 proc. (5), Rokiškio – 242,7 proc. (5).


Kiek darnios plėtros projektų įgyvendina savivaldybės?

Kriterijus „Savivaldybių darnos plėtros projektai” pasirinktas siekiant įvertinti savivaldybių iniciatyvumą savanoriškai imtis veiksmų, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, didinančių energijos vartojimo efektyvumą, gyventojų sąmoningumą darnios plėtros klausimais.
Prie tokių projektų priskiriamas efektyvus gatvių apšvietimas, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas, daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijai gaminti plėtra ir kt.
Už kiekvieną darnios plėtros projektą, kuris turi apčiuopiamą naudą ir pakankamai prisideda prie minėtų tikslų, buvo skirtas 1 balas.
Kupiškis ir Rokiškis įgyvendino du tokius projektus, Anykščiai – vieną.


Elektros energijos gamyba bus vis labiau decentralizuota

Paskaičiavus elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginių galią, tenkančią 1 000 savivaldybės gyventojų, savivaldybėms buvo skiriami balai. „Elektros energiją gaminantis vartotojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, įsirengęs atsinaujinančių išteklių technologijų elektrinę ir gaminantis elektrą savo reikmėms, o nesuvartotą elektros kiekį pateikiantis į elektros tinklus ir, esant poreikiui, ją susigrąžinantis”, – rašoma tyrimo išvadose. Ten pat teigiama, jog ateities elektros energijos gamyba bus vis labiau decentralizuota ir joje dominuos atsinaujinantys energijos ištekliai. Minėtam skaičiui anykštėnų tenka 11.19 kW elektros energiją gaminančių vartotojų galios, kupiškėnams – 10,70 kW. Šios savivaldybės surinko 3,5 balo. Rokiškio įvertintas 3 balais (9,20 kW).


Elektromobiliai ir jų įkrovimo stotelės

Anot tyrimo rengėjų, 2–3 anykštėnai važinėja nuosavais elektromobiliais. VĮ „Regitra“ 2019 m. spalio 1 d. duomenimis, 12 savivaldybių nebuvo užregistravusio elektromobilių, todėl toms savivaldybėms skirta po 0 balų. Tarp jų – Kupiškis bei Rokiškis.
Tiek pat balų Kupiškiui ir Rokiškiui skirta ir skaičiuojant elektromobilių įkrovimo stoteles. Anykščiai šioje kategorijoje pelnė 1 balą.


ES finansuojami projektai

ES parama 2014–2020 metų laikotarpiu skiriama ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo projektams įgyvendinti. Vertinimo metu siekta nustatyti, kiek paraiškoms ar projektams skirto finansavimo tenka tūkstančiui kiekvienos savivaldybės gyventojų.
Didžioji dalis savivaldybių šioje kategorijoje surinko 0,5 balo.


Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokesčio – įskaitant ir mokestį atsinaujinančių energijų išteklių jėgainėms – tarifas – nuo 0,3 iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Tarifą reglamentuoja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas. Konkretų mokesčio tarifą nustato savivaldybių tarybos. Joms suteikta teisė sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.
Rokiškio rajono taryba nustačiusi 0,5 proc., Kupiškio ir Anykščių – 1 proc. tarifą.

Parengta pagal VšĮ „Lietuvos energetikos agentūra” inf.