Savivaldybių gerovės indeksas kupiškėnams, anykštėnams ir rokiškėnams nuotaikos nepakėlė

Lapkričio 12 d. Vilniaus politikos analizės institutas visuomenę supažindino su tyrimu, kuriuo buvo nustatytas Savivaldybių gerovės indeksas. Jis apskaičiuotas įvertinus penkis – gyventojų socialinį ir fizinį saugumą, savivaldybių ekonomiką, švietimą ir demografiją – rodiklius. Tyrimas atliktas pasitelkiant 2017 m. statistikos duomenis.  Rodikliai buvo skaičiuojami 0–10 balų intervale, kur 0 – „labai bloga situacija“, 10 – „labai gera situacija“.

 

Socialinis saugumas

Socialinis saugumas įvertintas atsižvelgiant į socialinės paramos gavėjų, socialinės rizikos šeimų, nemokamą maitinimą gaunančių vaikų, ilgalaikių bedarbių skaičių bei vyrų ir moterų užimtumo santykį. Kupiškio rajono savivaldybė šioje kategorijoje surinko 3 balus ir iš 60 savivaldybių užėmė 57 vietą. Rokiškio rajono savivaldybė surinko 3.6 (49), Anykščių – 4.6 balo (36).

 

Fizinis saugumas

Vertinant fizinį saugumą atsižvelgta į saugumą keliuose, nusikalstamumą, medicinos pagalbos prieinamumą, mirštamumą nuo neužkrečiamų ligų, aplinkos tarša. Kupiškis šioje kategorijoje pelnė 5.4 balus ir šioje kategorijoje užėmė 29 vietą, Rokiškis – 3.6 (21), Anykščiai –  5.4 (28).

 

Gyvybinga ekonomika

Eonomikos gyvibingumą tyrėjai įvertino pagal vidutinį (NETO) atlyginimą, smulkių ir vidutinių įmonių skaičių, bendrą veikiančių įmonių skaičių, tiesiogines užsienio investicijas, bei užimtumo lygį (16–65 m.). Pagal šį vertinimą Kupiškio rajono savivaldybė surinko vos 0.9 balo ir aplenkė tik Kalvarijos (0.5) ir Zarasų (0.3) savivaldybes. Rokiškio savivaldybė įvertinta 1.4 balo (46), Anykščių – 1.5 (44).

 

Švietimas

Švietimo indeksas apskaičiuotas naudojantis duomenimis apie mokyklos nelankymą, 4–6 metų vaikų ugdymo aprėptį, dalyvavimą neformaliose vaikų švietimo programose, BUM būrelių lankomumą, lietuvių kalbos ir matematikos brandos egzaminų balus, abiturientų, įstojusių į universitetus ir kolegijas, procentą. Čia Kupiškio rajono savivaldybė įvertinta – 4.9 balo ir užima 27 vietą, Anykščių ir Rokiškio – 4.2 balo ir kartu su keturiomis savivaldybėmis dalinasi 41–46 vietas.

 

Sveika demografija

Įvertintas demografinės senatvės koeficientas 2017-ųjų pradžioje, NETTO migracija. Šioje kategorijoje Anykščių rajono savivaldybė užima paskutinę vietą iš visų savivaldybių. Ji įvertinta 1.0 balo. Kupiškio rajono savivaldybė surinko 2.4 balo ir šioje kategorijoje užima 55, Rokiškio – 2.5 balo ir 52 vietas

 

Susumavus rezultatus

Susumavus kiekvienos savivaldybės balus visose kategorijose buvo išvestas Savivaldybių gerovės indeksas. Pirmoje vietoje atsidūrė Vilniaus miesto savivaldybė, surinkusi 8.1 balo, antroje vietoje – Kaunas (6.7), trečioje – Neringos savivaldybė (6,6). Į dešimtuką patenka Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Kauno rajono, Palangos miesto, Kretingos rajono ir Vilniaus miesto savivaldybės. Panevėžio miesto savivaldybė – 11 vietoje,

Bendras Lietuvos vidurkis siekia 4.5 balo.

Kupiškio rajonas įvertintas 3.3 balais ir su Alytaus bei Kelmės rajonų savivaldybėmis dalinasi 54–56 vietas, Anykščių –3.4 balo ir su Biržų savivaldybe dalinasi 52–53 vietas, Rokiškio rajono savivaldybė surinko 3.5 balo ir su Varėnos, Pagėgių, Akmenės ir Joniškio savivaldybėmis dalinasi 46 –50 vietas.

 

Planuoja skelbti kasmet

Kaip teigia patys tyrėjai, indekso tikslas – ne reitinguoti, bet vykdyti ilgalaikį stebėjimą, siekiant nuomonių formuotojams bei sprendimų priėmėjams suteikti objektyvios kontekstinės informacijos, didinti visuomenės informuotumą apie padėtį skirtinguose Lietuvos regionuose ir skatinti gyventojų pilietinį įsitraukimą į gerovės kūrimą savo gyvenamoje aplinkoje.

Vilniaus politikos analizės institutas Savivaldybių gerovės indeksą planuoja skelbti kasmet, pridėdamas naujų aktualių komponentų.

Parengta pagal vilniusinstitute.lt