Šauliai padėkojo Kupiškio pareigūnei

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vyko Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės, Kupiškio Stasio Lozoraičio šaulių 505-osios kuopos ataskaitos susirinkimas. Jame dalyvavo A.Smetonos šaulių 5-osios rinktinės vadas Vladas Petkevičius ir štabo darbuotojas Antanas Bikinas, Kupiškio S.Lozoraičio šaulių 505-osios kuopos vadas Darius Baronas, Vaclovas Šulma, Juozas Vilčinskas, kiti šauliai bei jaunieji šauliukai, Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Viktorija Aelita Budrienė.

Vadas V.Petkevičius pasveikino aktyvius jaunuosius šaulius ir įteikė pažymėjimus baigusiesiems jaunųjų šaulių II pakopos kursus. Kupiškio S.Lozoraičio šaulių 505-osios kuopos vadas Darius Baronas aptarė jaunųjų šaulių veiklą, nuveiktus darbus, supažindino su veiklos planais.

A.Smetonos šaulių 5-osios rinktinės vadas V.Petkevičius padėkos raštą už svarų asmeninį indėlį stiprinant Lietuvos šaulių sąjungą įteikė bendruomenės pareigūnei V.A.Budrienei.

Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenė ir Kupiškio S.Lozoraičio šaulių 505-osios kuopos jaunieji šauliai kartu organizuoja daug renginių, jaunųjų šaulių stovyklų, žygių, varžybų, šventinių minėjimų.

 

Karolina Miganovičienė

Panevėžio apskrities VPK Komunikacijos grupės vyriausioji specialistė