Šaukiamas Savivaldybės tarybos posėdis

Mero potvarkiu 2018 m. lapkričio 29 d. (ketvirtadienį) 9 val. Kultūros centro Vitražų salėje (Gedimino g. 40 ) šaukiamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Su posėdžio darbotvarke ir sprendimų projektais galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

 

Kupiškio rajono savivaldybės inf.

Užsk. nr. A18-51