Šaukiamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Mero potvarkiu 2018 m. spalio 25 d. (ketvirtadienį) 9 val. Kultūros centro Vitražų salėje (Gedimino g. 40 ) šaukiamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Su posėdžio darbotvarke ir sprendimų projektais galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

 

Marius Mališauskas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Užsk. nr. A18-48