Saugiausia Kupiškio rajone – Alizavos seniūnija

Vasario 5 d. Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariatas (PK) metų veiklos rezultatus pateikė gyventojams. Susitikime dalyvavo Panevėžio apskrities VPK viršininkas Egidijus Lapinskas, Kupiškio rajono PK viršininkas Gintautas Misiūnas, laikinai einantis Kupiškio apylinkės teismo pirmininko pareigas Saulius Vanagas, Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Rūta Grušienė, Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Lietuvos Respublikos Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėjas Modestas Puišė, Kupiškio savižudybių prevencijos iniciatyvinės grupės vadovė Valija Šap, Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai, „Saugi kaimynystė“ grupių pirmininkai, įmonių vadovai, gyventojai ir kiti visuomenės atstovai.

Kupiškio rajono PK 2015 metų veiklos ataskaitos susirinkimą pradėjo viršininkas G.Misiūnas. Jis apibendrino policijos veiklą, situaciją keliuose ir eismo įvykius, įvardijo stipriąsias ir silpnąsias policijos savybes, grėsmes ir pateikė statistiką skaidrėse. Bendruomenei pateikta statistika apie užregistruotus įvykius policijos registruojamų įvykių registre, reagavimą į A, B, C kategorijų įvykius, registruotas nusikalstamas veikas ir jų ištyrimą apskrityje ir Kupiškio rajone, nusikalstamas veikas, registruotas viešosiose vietose, registruotas ir ištirtas vagystes Kupiškio rajone, registruotus ir ištirtus viešosios tvarkos pažeidimus, smurtą artimojoje aplinkoje ir nukentėjusiuosius nuo jo, personalo kaitą, skatintus Kupiškio rajono policijos komisariato darbuotojus, pasitikėjimą policija.

Viršininkas pasidžiaugė, kad optimizavus operatyvaus valdymo grupes, pagausėjo patruliuojančių pareigūnų. Anksčiau jų buvo 15, dabar – 20, ir dar du pareigūnai prisidės balandžio 1 d.

Lyginant su praėjusiais metais, skatintų pareigūnų padaugėjo beveik dvigubai. Kalbėta apie vykdomą prevencinę veiklą, programas, projektus. Darbui su nepilnamečiais yra numatyta sukurti nevyriausybinę organizaciją – Kupiškio rajono policijos komisariato centrą, kuriame aktyviai vyks prevencinė veikla. Viršininkas ragino visus burtis ir sutelktai dirbti, nelikti abejingiems, kai daromi nusikaltimai. būti pilietiškiems. Kolektyvui viršininkas padėkojo už pasiektus rezultatus.

Valdymo organizavimo skyriaus vyresnioji specialistė Modesta Cibulskaitė pristatė visuomenei naują Kupiškio rajono PK ataskaitos susirinkimo formatą – visi norintieji galėjo savo mintis, pasisakymus, padėkas siųsti elektroniniu paštu, ir visa tai buvo parodyta skaidrėse, kurias viso renginio metu galėjo stebėti ir skaityti visuomenė. Skaidrėse paodytos darbuotojų kasdieninio darbo ir laisvalaikio nuotraukos.

Kupiškio rajono savivaldybės meras D.Bardauskas savo ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vardu padėkojo policijos darbuotojams už gerai atliekamą darbą ir saugumą gatvėse, renginiuose. Anot jo, šiuo metu Kupiškio rajono savivaldybė baigia planuoti biudžetą ir jame numatyta daugiau lėšų skirti policijai. Policijos kolektyvui jis linkėjo darnaus darbo ir sėkmės.

Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja R.Grušienė pasidžiaugė geru policijos darbuotojų darbu ir pasiektais rezultatais. Ji padėkojo Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnams ir palinkėjo jiems sėkmės darbuose.

Laikinai einantis Kupiškio apylinkės teismo pirmininko pareigas Saulius Vanagas informavo visuomenę, kad Kupiškio rajone ir apskrityje mažėja nusikalstamumas, pasidalijo pastabomis apie ikiteisminius tyrimus ir dėkojo pareigūnams už kokybišką jų atlikimą.

Lietuvos Respublikos Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėjas Modestas Puišė pasveikino Kupiškio rajono PK pareigūnus, pasiekusius gerų veiklos rezultatų, palinkėjo stabilumo darbe, didesnio darbo užmokesčio.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis visų Kupiškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų vardu dėkojo už policijos pareigūnų pagalbą seniūnijų ir socialiniams darbuotojams, džiaugėsi, kad visada ir laiku sulaukia reikiamos pagalbos. Išskirtinį dėkingumą išreiškė bendruomenės pareigūnams už palaikymą, bendradarbiavimą. Linkėjo gerų darbų, siekių, iniciatyvų.

Kupiškio savižudybių prevencijos iniciatyvinės grupės vadovė Valija Šap pasidžiaugė, kad į Kupiškio rajoną atvyksta vis naujų ekspertų ir policijos pareigūnų iš kitų rajonų, kurie nori prisidėti, sprendžiant vis naujas socialines problemas ir įgyti Kupiškio rajono PK sukauptos patirties ir žinių. Sausio mėnesį Kupiškyje lankėsi vokiečių žurnalistai, kuriuos padėjo užimti Kupiškio rajono bendruomenės pareigūnė Gintarė Šližytė.

V.Šap linkėjo gerų darbų, kūrybinio polėkio ir sėkmės.

Panevėžio apskrities VPK viršininkas E.Lapinskas džiaugėsi, kad visuomenė negailėjo gerų žodžių, padėkų Kupiškio rajono PK darbuotojams.

Anot viršininko E.Lapinsko, vadovaujantis 2015 metų veiklos plano kriterijais, Kupiškio rajono PK gana gerai įvykdė užsibrėžtus tikslus; buvo įvykdyti net 85 proc. visų numatytų rodiklių. Apskrities viršininkas pateikė statistiką apie pasitikėjimą policija, saugumo jausmo užtikrinimą, riziką tapti nusikaltimo auka, kriminogeninės situacijos vertinimą. Darbuotojus ir visuomenę jis paskatino atkreipti dėmesį į nelegalų akcizinių prekių, narkotikų, nelegalių degalų naudojimą ir alkoholio vartojimą.

E.Lapinskas pasidžiaugė atliktais prevenciniais darbais, ypač bendruomenių pareigūnais, kurie aktyviai prisidėjo steigiant saugių kaimynysčių bendrijas; apžvelgė pagrindinius policijos veiklos prioritetus, dėkojo savivaldai už bendradarbiavimą, prokurorams ir teisėjams – už laiku ir kokybiškai atliekamus darbus, kitiems socialiniams partneriams, kurie prisidėjo prie saugesnės aplinkos kūrimo, ir pareigūnams – už darbą ir pasiektus rezultatus.

Po vadovų ir visuomenės pasisakymų buvo paskelbtas konkurso „Saugiausia 2015 m. Kupiškio rajono seniūnija“ nugalėtojas. Panevėžio apskrities VPK sudaryta komisija, vadovaudamasi nustatytais konkurso nuostatais, saugiausia 2015 m. Kupiškio rajono seniūnija pripažino Alizavos seniūniją.

 

Rasa Černauskaitė

Panevėžio apskrities VPK Komunikacijų skyriaus vyresnioji specialistė