Salamiestėnų stovykla – bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_salamiestis_stovykla_1.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_salamiestis_stovykla_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_salamiestis_stovykla_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_salamiestis_stovykla_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_salamiestis_stovykla_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_salamiestis_stovykla_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_salamiestis_stovykla_7.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Stovykla „Kietas riešutėlis“

Birželio 18–25 dienomis Salamiesčio pagrindinėje mokykloje vyko vaikų ir jaunimo socializacijos vasaros stovykla „Kietas riešutėlis“. Kadangi stovyklos dalyvių amžius nuo 6 iki 15 metų, veiklos buvo suplanuotos dviem grupėms.

Per įtraukiančias, kūrybiškas neformalaus ugdymo veiklas buvo ugdomi jaunesnių vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, išbandomos įvairios veiklos, turiningai leidžiamas laikas.

 

Jaunesnių vaikų veikla

Pirmą dieną mokykliniu autobusu ir lydimi istorijos mokytojos Loretos Martinaitienės keliavome po Salamiesčio apylinkes: aplankėme Bakšėnų ir Likalaukių piliakalnius, Gyvakarų kaime esantį akmenį „Velnio pėda“, senąją mokyklą, Stuburų kaimo paminklus žuvusiems partizanams.

Antra diena buvo skirta kūrybai gamtoje. Su biologijos mokytoja Vilma Žvybiene mokiniai vaikščiojo po mokyklos teritoriją, Salamiesčio mietelį, rinko augalus, akmenėlius, kankorėžius ir Salamiesčio pušynėlyje kūrė įvairius paveikslus iš gamtinės medžiagos.

Trečia diena prabėgo Uoginių amatų centre. Kartu su mokytojomis Ramune Jarmalavičiūte ir Danute Zoviene stovyklautojai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Iš žaislų istorijos“. Dalyviai buvo supažindinti su senoviniais žaislais, turėjo galimybę jais pažaisti. Po to vaikai iš siūlų ir sagos pasigamino suktuką Ūžę, o iš šiaudų – paukštelį. Stovyklautojai apžiūrėjo ir Adomo Petrausko muziejų, susipažino su jo eksponatais.

Per kitas dienas vaikai su mokytojomis R. Jarmalavičiūte, D. Zoviene ir Laima Žadeikiene žaidė įvairius žaidimus, dalyvavo protų mūšyje, Šauniausio mokinio konkurse, varžėsi estafetėse ir įvairiuose sportiniuose žaidimuose.

 

Ką veikė vyresni?

Penkias dienas 5–8 klasių mokiniams mokykloje vyko socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai ir programa „Tiltai“. Užsiėmimus vedė VšĮ Šeimos centro „Kartu saldu“ jaunimo darbuotoja, geštalto psichologijos konsultantė Kristina Pikūnė. Ji stengėsi mokiniams parinkti smagias, aktyvias veiklas, mokančias būti kartu, bendradarbiauti, parodančias komandos sutelktumo svarbą.

Kiekvienas žmogus kolektyve yra kažkuo panašus į visus, bet taip pat mes esame labai skirtingi. Tad stovyklos pradžia buvo skirta atrasti kuo daugiau tarpusavio skirtumų ir panašumų. Ir vaikams tai puikiai pavyko! Daug laiko buvo skirta jausmams, gebėjimui juos atpažinti kituose, savyje ir pokalbiams apie juos. Vaikai žaidė įvairius žaidimus, skatinančius atpažinti savo emocijas, kūrė pykčio koliažą, ieškojo būdų, kurie padeda susitvardyti supykus, vieni kitiems kūrė smagius jausmų palinkėjimus. Stovyklos dalyviai mokėsi įžvelgti savo ir kitų privalumus, padrąsinti vieni kitus, atpažinti padrąsinančius žodžius ir juos sakyti savo draugams. Žaisdami mokiniai neišvengė ir bendravimo trukdžių – kaltinimų, pykčio, tad juos aptardami mokėmės atsiprašyti ir atleisti – ištaisyti bendravime patirtus nesklandumus. 

 

Bendruomenėje „Vilties švyturys“

Socialiniams įgūdžiams ir psichologiniam atsparumui sustiprinti mokiniai vyko į priklausomybės ligų ir reabilitacijos bendruomenę „Vilties švyturys“, įsikūrusią Kėdainių rajono Kalnaberžės kaime.

„Vilties Švyturys“ – bendruomenė, kurioje sveiko gyvenimo viltį atranda asmenys, priklausomi nuo alkoholio, narkotikų ir psichotropinių medžiagų. Bendruomenę įkūrė sutuoktiniai Albertas ir Inga Lučunai, nusprendę savo gyvenimą paskirti priklausomybių prislėgtiesiems, teikti jiems pagalbą. Čia rengiami profesiniai ir bendrųjų įgūdžių ugdymo mokymai. Juos pabaigus išduodamas valstybės pripažintas baigimo pažymėjimas. Sveikstantieji mokosi kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos pagrindų, verslumo pradmenų, ateities karjeros planavimo, dirba kasdienius darbus, mokosi amato, lanko paskaitas ir konsultacijas, dalyvauja psichoterapinėse grupėse, skaito knygas, muzikuoja, kuria spektaklius.

Reabilitacijos bendruomenėje mus pasitiko du malonūs jaunuoliai. Pakvietę į jaukią salę, jie pasakojo apie skaudžius savo gyvenimo klystkelius, patirtus išgyvenimus, artimiesiems sukeltą skausmą ir džiaugėsi, kad vėl gali mėgautis gyvenimo malonumais – tapo normaliais žmonėmis.

Po to apžiūrėjome bendruomenės patalpas, pateikėme įvairių klausimų iš asmeninio gyvenimo ir apie bendruomenę. Žavėjomės jaunų vyrų meile ir aistra gyvenimui, linkėjome jiems stiprybės ir naujų svajonių bei siekių išsipildymo.

Išvyką mokiniai tęsė pramogų ir nuotykių parke „Lokės pėda“.

Šešios stovyklos dienos prabėgo lyg viena diena. Atsisveikindami jau kūrėme kitos vasaros planus.

 

Jolanta Skeberdienė

stovyklos vadovė