Rusai katalikai pabuvojo ir Kupiškio krašte

Gegužės 2 d. Skapiškyje lankėsi grupė rusų katalikų iš Vladimiro miesto, esančio apie 200 km nuo Maskvos. Į Lietuvą jie atvyko septyniese, lydimi šio miesto Švč. Mergelės Marijos Rožinio karalienės bažnyčios kunigo Sergejaus Zujevo. Jų kelionė nelabai panašėjo į piligriminę, kaip buvo skelbta dar prieš jiems atvykstant. Mat piligrimas privalo keliauti pėsčiomis, važiuoti dviračiu, joti ant žirgo arba asiliuko. Ir vis tiek gražu, kad rusai, nepabūgę apie 1200 km kelionės, mums atvežė žinią: Vladimire tebegyvas arkivyskupo Mečislovo Reinio, čia kalėjusio ir nukankinto, vardas.

Kunigo S.Zujevo (dešinėje) ir Lietuvos kunigų rytinė kava neprailgo pokalbiais.


Tik kodėl kunigo S.Zujevo ir lietuvių dvasininkų susitikimas įvyko Kupiškio rajone, Skapiškyje? Arkivyskupas M.Reinys 1884 m. vasario 5 d. gimė Utenos apskrities Daugailių parapijos Madagaskaro kaime, buvo katalikų dvasininkas, arkivyskupas, teologijos ir filosofijos profesorius, diplomatas, politikas, Lietuvos užsienio reikalų ministras. Tačiau jis niekada ir niekuo nebuvo susijęs su Kupiškio kraštu.

Viskas ne taip ir sudėtinga. Rusų katalikų kelionę į Lietuvą organizavo istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė, augusi Skapiškyje Be visos kitos mokslinės ir visuomeninės veiklos, ji dalyvauja ir Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo komisijos darbe, apie šį iškilų Lietuvos žmogų yra parengusi monografiją. Tai kodėl gi svečiams neparodžius Kupiškio krašto?

„Nebelabai jie norėjo čia važiuoti, nespėję pailsėti po kelionės traukiniu iš Vladimiro į Vilnių. Tačiau ankstyvos mišios Skapiškio bažnyčioje, rytinė kava dr. A.Vasiliauskienės jaukios sodybos kiemelyje sukūrė labai gerą bendravimo nuotaiką. Žmonės prisiminė netikėčiausius dalykus, rado bendrų pažįstamų, dalinosi pažadais susitikti dar kartą“, – temainfo.lt pasakojo verslininkas Antanas Vilūnas, UAB „Vilava“ generalinis direktorius, finansavęs rusų katalikų viešnagę Lietuvoje, o ir lietuvių kelionę į Vladimirą 2011-ųjų lapkrityje. Jis yra kilęs iš to paties Madagaskaro, priklauso arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo komisijai.

Klebonas S.Krumpliauskas nudžiugo sutikęs seną pažįstamą skapiškėną teatralą Joną Uzielą.


Po šv. Mišių kavą gėrė visi kartu: Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios vienuoliai bazilijonai Vikentijus Janickis ir Pavlo Jachimecas, Subačiaus klebonas Albertas Kasperavičius, Papilio – Virgilijus Liuima, Zarasų – Stanislovas Krumpliauskas, panevėžietis monsinjoras Kazimieras Antanavičius, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, jo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius ir, žinoma, žurnalistai.

Susirinkusieji prie pusryčių stalo klausėsi kunigo S.Zujevo pasakojimo. Kilęs jis iš Sankt Peterburgo. Būdamas dar visai jaunas Sergejus užsuko į Romos katalikų dvasinės akademijos bažnyčią, ir šv. Mišių metu netikėtai išgyveno tikrų tikriausią nušvitimą: netrukus šalin metęs komjaunuoliškus reikalus, jis įstojo į tą pačią akademiją.

Rusas kunigas labai nustebo, kai šalia sėdintis klebonas S.Krumpliauskas ėmė pasakoti apie peterburgiečius, kurių namuose tarybiniais metais tekdavo aukoti Mišias. Važiuodavo jis į tuometinį Leningradą kaip paprastas pilietis ar net turistas, sutartoje vietoje jį pasitikdavo žmogus, ir keliaudavo abu į butą-bažnyčią. „Tekdavo išgyventi baimės akimirkų, tačiau nė karto neįkliuvau…“ – prisiminimais dalinosi klebonas.

2004 m. į Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčią buvo paskirtas S.Zujevas. Kaip pasakojo dr. Aldona Vasiliauskienė, tai – vienintelė lotynų apeigų katalikų bažnyčia Vladimire. Ji jungia tik apie 200 parapijiečių.

Vladimire veikia 13 stačiatikių cerkvių bei du didžiuliai vienuolynai. Įdomu tai, kad šiame mieste ir aplink jį įsteigta 14 bendrojo, griežto, ypatingo režimo vyrų ir moterų kalėjimų. Juose kali nuo 200 iki 2000 žmonių. Bene pats slogiausias „Vladimiro centralas“. Čia skaičiuojama daug sovietinės represijos aukų, čia buvo nukankintas ir arkivyskupas M.Reinys. Beje, šis kalėjimas yra visai netoli nuo Vladimiro katalikų bažnytėlės, kurioje Dievui ir žmonėms tarnauja kunigas S.Zujevas, mielai sutikęs bažnyčios sieną paženklinti lietuviui M.Reiniui atminti skirta paminkline lenta.

Iš Kupiškio svečiai išvyko į Kryžių kalną.

Monsinjoras Juozapas Antanavičius


temainfo.lt
Emilijos Briedytės nuotraukos