Rugsėjo 1-oji: jei kas grąžintų bent trečdalį anykštėnų emigrantų…

Anykščių Jono Biliūno gimnazija turi gražią tradiciją – Rugsėjo 1-ąją  keliauti prie Laimės žiburio. Ir šią Mokslo ir žinių dieną neskubi puskilometrio kolona iš Liudiškių gatvėje įsikūrusios mokymo įstaigos pajudėjo prie rašytojo J.Biliūno kapo. 

Jį jau beveik šešis dešimtmečius puošiančios paminklinės stelos fone ir vyko naujų mokslo metų pradžios šventė.

Gimnazijos direktorės Reginos Drūsienės pakviesti susirinkusieji tylos minute pagerbė 15-mečio Osvaldo atminimą: rugpjūčio 10 d. vairuodamas motociklą jis pateko į avariją ir po dviejų savaičių mirė ligoninėje.

Šiemet J.Biliūno gimnazija kitokia. Ir ne tik todėl, kad pradėta renovacija, bet ir dėl to, kad į  ją atėjo  Antano Baranausko pagrindinės mokyklos buvusieji dešimtokai.

– Ar labai jaučiatės naujokais? Kodėl tik šiemet perėjote į gimnaziją? – klausėme 3 F klasės gimnazisto Einiaus Pajarsko.

– Sunku palikti savo mokyklą: buvome pripratę prie mokytojų, susidraugavę tarpusavyje. Nors ir dabar nesijaučiu blogai – visada turėjau daug draugų gimnazistų, gerų pažįstamų, – sakė jis.

Net 164 naujokai papildė J.Biliūno gimnaziją. Naujuosius mokslo metus pradės 620 gimnazistų ir 76 mokytojai (16 jų – antraeilininkai).

Praradusi savarankiškumą J.Biliūno gimnazijos priklausomybėn pateko Kavarsko vidurinė mokykla, nepanorusi, o gal neįstengusi siekti gimnazijos statuso. Rugsėjo 1-ąją kavarskiečiai pradėjo šv. Mišiomis miestelio bažnyčioje, o paskui rinkosi į mokyklą. Sunku pasakyti, ar kada nors bendroje kolonoje jie keliaus prie Laimės žiburio.

Biliūniečius sveikino rajono meras Sigutis Obelevičius, direktorei įteikęs raktelius nuo geltonojo autobusiuko, Anykščių dekanato dekanas, Šv. Mato bažnyčios klebonas Petras Baniulis, pirmos ir ketvirtos klasių gimnazistai.

Iš gimnazijos iki Laimės žiburio – apie kilometras. Grįžtant buvo puiki proga pakalbinti rajono merą S.Obelevičių, pasiteirauti  jo apie tai, apie ką per šventę nebuvo kalbėta.

– Kodėl gimnazijos renovacija tokia vėlyva? Juk  jau renovuotos beveik visos švietimo įstaigos.

– Tai – ne dabartinio ministro bėdos, tačiau Anykščių rajonas yra vienas iš paskutiniųjų, įgyvendinęs gimnazijų gryninimo politiką. Nevykdėme ministerijos nurodymų ir buvome jos baudžiami. Ir tik tuomet, kai gimnazija tapo gryna, duota pinigų biliūniečių pastato renovacijai. Man visada bus keista: ministerija baudė mokinius. Bet pagaliau darbai pajudėjo: gimnazijos renovacijai skirta 3,2 mln. litų.

– O kodėl nepritarėte gimnazijos išgryninimui?

– Ir dabar esu tos nuomonės, kad grynosios gimnazijos pasiteisino tik dideliuose miestuose. Rajonų centruose tai įgautų prasmę, jei į gimnazijas būtų atranka. Koks skirtumas: pasivadino gimnazija, bet ją gali lankyti ir spec.  poreikių vaikas? Anykščiuose buvo susiformavęs unikalus variantas. J.Biliūno gimnazija yra labiau humanitarinio profilio, A.Vienuolio gimnazija pasižymėjo tiksliųjų mokslų rezultatais, o A.Baranausko –  gamtamoksline veikla. Net stipriausi specialistai – lituanistai ir kalbų mokytojai,  matematikai ir fizikai, biologai ir chemikai – susitelkė atskirose mokyklose. Labai nesinorėjo viso to griauti. Ir nebūtume to darę, bet sumažėjo vaikų ir šioms įstaigoms pradėjo jų nebeužtekti.  Kuri nors šių mokyklų natūraliai būtų žlugusi.

– Kelios rajono mokyklos šiemet nebešventė Rugsėjo 1-osios?

– Uždarėme Raguvėlės pagrindinę mokyklą bei A.Baranausko pagrindinės mokyklos ir Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos skyrius. Laikomės tokio principo: mokyklą saugome iki paskutinės minutės; sprendimą ją uždaryt priimame tik tada, kai ji pati nebegali funkcionuoti – belieka keli vaikai.

– Ar nebandėte skaičiuoti, kiek investicijų į mokyklas neapsimokėjo?  Renovavote, remontavote, o mokyklą vis tiek teko uždaryti…

– Investicija į vaiką visuomet apsimoka. Labai aštriai ir nekartą esu pasisakęs dėl kaimo mokyklų išlikimo. Kaime belieka vienintelis „šviesos žiburys“ – aludė. Ministerija turėtų galvot ir kurt politiką – kaip išsaugoti kaimo mokyklas, bent jau likusias. Iš paties ministro girdėjau apie svarstomą planą –  naikinti vieną švietimo sistemos grandį – pagrindines mokyklas. Anykščių rajone beliktų 5-6 mokyklos. Net seniūnijų centrai nebeturėtų mokyklų. Gal mieste pagrindinė mokykla ir nereikalinga: yra progimnazija, gimnazija – užtenka. Tačiau jei dabar kaime gali egzistuoti negrynos gimnazijos – jose vaikai mokosi nuo pirmos iki 12 klasės,  tai kodėl negali gyvuoti pagrindinės mokyklos?

–Teko girdėti ministrą sakant, kad mokinių mažėjimas stabilizavosi.

–Jei kas grąžintų bent trečdalį emigrantų…

Preliminariais duomenimis, ši Rugsėjo 1-oji į mokyklas pakvietė 2666 anykštėnus moksleivius ir apie 300 mokytojų; pirmą kartą mokyklos duris pravėrė 160 vaikų.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

 

 

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_35.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_36.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_37.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_38.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_39.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_40.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_41.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_42.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_43.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_45.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_46.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_47.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_48.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_48.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_50.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_51.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_52.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_53.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_54.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_55.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_56.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_57.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_58.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_59.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_60.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_61.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_62.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_63.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_64.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_65.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_66.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_67.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_68.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_69.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_70.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_71.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_72.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_73.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_74.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_75.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_76.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_77.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_78.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_79.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_80.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_81.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_82.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_83.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_84.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_85.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_86.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_87.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_88.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_89.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/biliuno_gimnazija_rugsejo_pirmoji_anyksciai_2014_90.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]

Fotoalbumą galite rasti ir „Facebooke”: