Rokiškyje viešėjo Lietuvos ir Latvijos parlamentų vadovės

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis ir LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė

Rugsėjo 19 d. Rokiškyje vykusios Baltų vienybės dienos proga čia lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo vadovė Loreta Graužinienė
ir Latvijos Respublikos Saeimos Pirmininkė Inara Mūrniecė. Abiejų šalių parlamentų vadovių susitikime buvo aptarti aktualūs politikos klausimai, susiję su šių dienų svarbiais iššūkiais, tarpparlamentinis bendradarbiavimas.

Parlamentų vadovės, nariai ir ambasadoriai dalyvavo Rokiškio krašto muziejuje surengtos parodos, skirtos Lietuvos ir Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ečiui, atidaryme, apžiūrėjo muziejaus Liongino Šepkos drožinių ekspoziciją; 13 val. pasveikino ir apdovanojo protų mūšio „Baltai ir Europos Sąjunga“ renginio nugalėtojus.

Seimo pirmininkė L.Graužinienė apsilankė Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, kurios globėja tapo praėjusių metų rudenį, ir pasveikino šių metų Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatą ukmergiškį  fotografą ir poetą Albiną Kuliešių.

L.Graužinienė ir I.Mūrniecė taip pat dalyvavo Juodupės seniūnijos Ilzenbergo dvaro 500 metų jubiliejaus šventės atidaryme.

Šiek tiek vėluodamos sugrįžti iš Ilzenbergo pavakare Lietuvos ir Latvijos parlamentų vadovės atidarė Baltų vienybės dienos koncertą, vykusį prie Rokiškio kultūros centro.

 

L.Graužinienei Rokiškis – gimtasis miestas. Ji pasidžiaugė turininga Baltų vienybės dienos renginių programa, lietuvių ir latvių gražiu susiėjimu, šių tautų
vienybe, darbštumu ir pasirinktu demokratiniais santykiais grįstu keliu. Tai, anot pirmininkės, abiems tautoms padėjo išgyventi nelengvus istorinius įvykius, išlikti bendrystėje ir šiandien.

Latvijos parlamento vadovė I.Mūrniecė rokiškėnus ir jų svečius sveikino lietuviškai

– Lietuvių ir latvių paveldas unikalus, turime jį saugoti, – ragino viešnia.

L.Graužinienė liko klausytis koncerto ir Rokiškyje viešėjo dar apie valandą.

 

Rita Briedienė

Olgos Pasaškovos nuotraukos

www3.lrs.lt