Rokiško rajono merui A. Vagoniui belieka vienišo politiko kelias…

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis

Jis palieka socialdemokratų partiją

Rugsėjo 26 d. Rokiškio rajono mero Antano Vagonio spaudai išplatintas pranešimas apie tai, jog jis palieka socialdemokratų partiją, visuomenę vėl paskatino diskusijoms – tiesa tai ar netiesa; gal jis dar pakeis savo nuomonę.

– Apie tai rašo rajono laikraščiai „Gimtasis Rokiškis” ir „Rokiškio sirena”, cituoja mero feisbuką. Informacija paskleista. Jei savo sprendimą atsiriboti nuo socialdemokratų, bendrauti su opozicija meras ir atsiimtų, žmonėse pasitikėjimas juo nebesutvirtėtų, – temainfo.lt sakė Rokiškio rajono tarybos narys, opozicijos atstovas Irmantas Tarvydis.

Popietę A. Vagonis išplatino oficialų pranešimą spaudai; jame teigiama:

„Sustabdau savo narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje. Esu iškeltas partijos bičiulių, šie žmonės dirba su manimi, daug ką daro dėl manęs ir už mane. Nuoširdžiausias ačiū visiems. Esu išrinktas visų rajono žmonių, todėl ir turiu vykdyti visų žmonių valią ir tarnauti visoms partijoms. Koalicinė sutartis nesikeičia. Viskas lieka kaip buvę. Dabar ir mano pozicija daug aiškesnė – esu lygus prieš visus koalicijos partnerius. Neturiu priekaištų nei vienai partijai. Politika – kompromisų menas. Reikia diskutuoti ir tuomet surasime konsensusą. O ir opozicijai bus drąsiau bendradarbiauti su meru. Mano tikslas: sėkmingas darbas koalicijoje, geri darbiniai santykiai su opozicija bei kuo mažiau veltis į intrigas. Šis sprendimas – apgalvotas ir iš širdies.”

 

Laikraščiams išplatinta Rezoliucija

Vietos žurnalistai neveltui spėlioja, su kuo A. Vagonis eis 2019-aisiais į Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimus: spaudai jau yra išplatintas ir laikraščių puslapiuose turi pasirodyti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos Laisvės Sąjungos (liberalų), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Rokiškio rajono skyrių, koalicijos „Už laisvę augti“, Pilietinio judėjimo „Vieningi kartu“ parengta Rezoliucija. Jos autoriai įsipareigoja nebendradarbiauti su politinėmis jėgomis, Savivaldybių tarybų rinkimuose iškelsiančiomis Antano Vagonio ir Egidijaus Vilimo kandidatūras, nes 2015-2019 m. savivaldos kadencijoje jų vykdoma politika nesiderina su šios Rezoliucijos preambulėje skelbiamais principais. O preambulėje įsipareigojama 2019-2023 m. Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimuose konkuruoti laikantis etikos ir moralės principų.

Deja, temainfo.lt nepavyko susisiekti su meru A. Vagoniu ir pasiteirauti, ar jis žino apie Rezoliuciją.

 

Susidariusi situacija labai kebli vicemerui

– Kaip manote, ar meras A. Vagonis žino apie Rezoliuciją? – klausėme Tarybos nario I. Tarvydžio.

– Gal ir žino. Ją skaitė buvęs mero patarėjas Tadas Barauskas.

– Rugsėjo 29 d. – Rokiškio rajono tarybos posėdis. Politikai rinksis pakeitę nuotaikas ir nuostatas. Ar teko su kuo nors susitikti iš valdančiosios daugumos?

– Taip, opozicija susitiko su keletu žmonių iš valdančiosios daugumos. Bet kol kas tik tiek ir galiu pasakyti, – sakė Tarybos narys.

Opozicija rengia interpeliaciją mero pavaduotojui E. Vilimui. Susidariusi situacija šiam politikui labai kebli. Prieš šį žmogų pasisako ir naujas visuomeninis nepartinis Pilietinis judėjimas „Vieningi kartu“, kurio nariu yra Tarybos narys Zenonas Viduolis. Kokį jis priims sprendimą reiškiant politinį nepasitikėjimą E. Vilimui? Tikėtina, kad Rezoliucijos nuostatos įsigalioja jau dabar, o ne Savivaldybių tarybų rinkimų metu.

Rokiškėniškų įvykių kaita nėra atsitiktinė: opozicijos racionalus, nors ir kupinas įtampos darbas padėjo rajonui išvengti nemalonių atsitiktinumų. Meras priverstas pasižadėti mažiau veltis į intrigas.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotr.