Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis vedėjas Petras Blaževičius apdovanotas Kultūros ministerijos „Garbės ženklu“. Ministro Šarūno Biručio rašte teigiama: „Už ilgametį nuoširdų Rokiškio krašto kultūros tradicijų puoselėjimą, mėgėjų meno veiklos skatinimą ir vystymą, svarų indėlį į kultūros paveldo išsaugojimą bei sklaidą 60 metų sukakties proga.“

Į Rokiškio dvaro menėje surengtą šventę, skirtą šio krašto kultūros veikėjo P.Blaževičiaus jubiliejui pagerbti, susirinko rajono ir šalies kultūros, meno ir politikos veikėjai, atvyko Vilniaus Rokiškėnų klubo atstovai.

P.Blaževičiaus gyvenimas – viso rajono istorija: ryški, spalvinga, ilga ir iškalbinga.

 

temainfo.lt