Rokiškio savivaldybės administracijai vadovaus Valerijus Rancevas

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/rokiskio_tarybos_posedis_2014_08_29_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/rokiskio_tarybos_posedis_2014_08_29_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/rokiskio_tarybos_posedis_2014_08_29_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/rokiskio_tarybos_posedis_2014_08_29_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/rokiskio_tarybos_posedis_2014_08_29_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/rokiskio_tarybos_posedis_2014_08_29_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/rokiskio_tarybos_posedis_2014_08_29_13.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Savo noru pareigas palikęs Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Jočys rajono tarybos nariams, posėdžiavusiems rugpjūčio 29 d., sakė:

– Jei patvirtinsite šį naująjį direktorių, tikrai turėsite gerą pamainą.

Ant stalų jau gulėjo biuleteniai su vienintelio kandidato Valerijaus Rancevo  pavarde.

Administracijos direktoriaus skyrimo balsų skaičiavimo komisija irgi buvo aptarta iš anksto; ją sudarė save iškėlęs nepartinis kandidatas Virginijus Lukošiūnas ir visų tarybos partijų atstovai: Valstiečių liaudininkų sąjungai atstovavo Haroldas Saniukas, Socialdemokratų partijai – Tadas Barauskas, partijai Tvarka ir teisingumas – Vilius Pliuškis, Liberalų ir centro sąjungai – Romas Kundelis, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionims demokratams – Jūratė Čypienė, Darbo partijai – Danutė Gabriūnienė.

Balsavimui buvo paskelbta 30 min. pertrauka, tačiau taryba posėdžio vedantįjį, merą Vytautą Vilį sustabdė: prieš balsavimą derėjo priimti sprendimą dėl V.Rancevo skyrimo į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

V.Rancevas gimė ir augo Rokiškyje, nevedęs, jam – 40-mt, gyvena Kavoliškyje, netoli Rokiškio. Panevėžio kolegijoje (tuometinėje aukštesniojoje technikos mokykloje) jis įgijo pastatų ir statinių statybos ir eksploatavimo specialisto diplomą, Utenos kolegijoje baigė verslo vadybą, Šiaulių universitete įgijo verslo administravimo bakalauro ir viešojo administravimo magistro laipsnius; 10 metų dirbo telekome, kurį laiką – „Senukuose“ vadybininku, metus vadovavo privačiai įmonei, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje dirbo profesijos mokytoju ir projektų vadovu. Savivaldoje V.Rancevas – nuo 2011 m., ėjo abiejų šios kadencijos merų – Vytauto Kanopos ir V.Vilio – patarėjo verslo klausimais pareigas. Išrinktas administracijos direktoriumi V.Rancevas žadėjo tęsti dabar vykdomą koalicijos programą.

Šioms pareigoms V.Rancevą delegavo Darbo partija, nes ir ankstesnis administracijos direktorius buvo darbietis.

– Jai šios pareigos man būtų pasiūlytos prieš trejus su puse metų, 2011-aisiais, kai pradėjau eiti mero patarėjo pareigas, tai aš tikrai nebūčiau sutikęs, – sakė V.Rancevas.

Rokiškėnai pasitiki šiuo žmogumi. Daugelis mano, kad jo „kietesnis stuburas“ nei buvusiojo iki šiol.

– Šiuo metu suformuota net ne didžioji, o didžiulė tarybos dauguma. Vis dėlto iš mero posto pasitraukė Vidmantas Kanopa, vedinas asmeninių interesų, o gal bandydamas išvengti skandalo savivaldybę paliko administracijos direktorius. Žmonės balsavo už juos, už jų atstovaujamas partijas, pasitikėjo jais, todėl jie turėjo iki galo dirbti garbingai, prisiimti atsakomybę. Kaip vertinu Valerijų Rancevą? Tokio administratoriaus, koks praėjusioje kadencijoje buvo Gintautas Rekerta, rajonas niekada neturėjo ir gal jau neturės. Laikas parodys, kaip seksis Valerijui. Manau, jis supranta, jog direktoriaus įgaliojimai labai stiprūs: vadovauti administracijai savarankiškai, nestumdomam  padėjėjų, nėra paprasta. Tačiau jis stipresnis nei ta, kuris šiandien atsistatydino, – temainfo.lt sakė praėjusios kadencijos Rokiškio rajono meras Almantas Blažys.

Vis dėlto V.Rancevas neišvengė nepatogių klausimų. V.Lukošiūnas jo klausė nuomonės dėl mero patarėjų reikalingumo: juk per metus šios pareigybės rajonui kainuoja apie 100 tūkst. litų.

– Nieko nėra įžeidžiau, kaip vertinti žmones pinigais, – sakė V.Rancevas.

Nuo šiol jam teks skirti, kas – žmonės ar etatai – vertinami pinigais. Merų patarėjai, kurių atsakomybės nesupranta ne tik visuomenė, bet ir administracijų specialistai, Lietuvai kainuoja apie 6 mln. litų.

J.Čypienė klausė, kokiu transportu – savo ar valdišku – važinės direktorius. Jam tai – ne esmė: gali ir dviračiu. Tačiau pirmiausia jis žada apskritai sureguliuoti savivaldybės tvarką dėl privačių automobilių nuomos.

A.Blažys teiravosi, kaip bus sprendžiamas klausimas dėl Obelių automobilio atidavimo teisėtam savininkui.

Šį klausimą V.Rancevas spręs tuomet, kai bus išrinktas.

Administracijos direktoriaus rinkimai vyko slaptu balsavimu.

Balsavo 23 tarybos nariai, tiek biuletenių ir buvo rasta balsadėžėje; galiojančių – 18, negaliojančių 5; už balsavo 17: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas V.Rancevas. Pareigas jis pradės eiti nuo rugsėjo 2 d. Tai politinio pasitikėjimo pareigybė, todėl naujajam direktoriui lieka savivaldybės tarybos įgaliojimų laikas – pusmetis iki naujų savivaldos rinkimų.

Prieš patvirtinant balsavimo rezultatus buvo pasiūlyta perskaičiuoti tarybos narius; ar visi susirinko į posėdžių salę.

– Nebūtina: visi – savo vietoje, – sakė meras.

Balsavimo metu paaiškėjo, jog salėje nėra Irenos Saikalienės.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos