Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė klaidina, jog teikė prašymą dėl ekstremalios situacijos paskelbimo

Sausros klausimo Taryba nesvarstys

Kaip temainfo.lt sakė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas, klausimas dėl ekstremalios situacijos paskelbimo nebus įtrauktas į birželio 28-osios rajono Tarybos posėdžio darbotvarkę. Artimiausiu metu rinksis rajono Ekstremalių situacijų komisija, svarstys birželio 25 d. gautą Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos Rokiškio skyriaus prašymą „Dėl ekstremalios situacijos paskelbimo“, priims sprendimą. 

Prašyme teigiama, kad rajone ūkininkauja per 4 tūkst. žmonių, dirbančių apie 80 tūkst. hektarų. Sausra tvyro nuo gegužės: pažeista per 80 proc. dirbamos žemės, nesudygo apie 30 proc. pasėlio – žemdirbiams gresia didžiuliai derliaus nuostoliai ir galimos sankcijos dėl ribotų galimybių atsiskaityti su žemės ūkio produkcijos supirkėjais.

„Neigiamus sausros padarinius bent iš dalies sušvelninti galėtų ekstremalios situacijos paskelbimas“, – Nederlingų žemių naudotojų asociacijos Rokiškio skyriaus vardu rašo jos pirmininkas Jonas Venslovas ir prašo skubos tvarka šį klausimą įtraukti į artimiausią Rokiškio rajono savivaldybės Tarybos posėdį.

Skubos tvarka to padaryti nepavyks. Anot direktoriaus A. Burnicko, vasarą ne taip lengva surinkti komisijos kvorumą.


Grikių lapai nulėpę kaip ausys

J. Venslovui paskambinome kaip tik tuo metu, kai jis vertino savo ūkio pasėlius. Žieminių javų lauką jis pavadino margu: nurudavę, susisukę žiemkenčiai primena žemėlapį. Grikiai dar gavo lietaus, sudygo, bet dabar lapai nulėpę kaip ausys, nebepakils. Pupų laukas net treška nuo sausumo.
– Paliečiau lapelį, tas ir subyrėjo… Žalinimui pasėtų žirnių ar pupų nebėra. Grikiai jau turėtų žydėti – iš paskutiniųjų stengiasi gyventi, bet jau viskas, amen, – nors ir šmaikščiai, bet liūdnas kalbėjo J. Venslovas.

Be tos dalies pasėlio, kuris nesudygo, jau šiandien ūkininkas skaičiuoja 50 proc. derliaus nuostolį.


Ūkininkai dar nepamiršo 2017-ųjų

Baiminamasi, kad kils aistrų, kokių buvo 2017-ųjų rugsėjį, kai ūkius skandino liūtys. Žemdirbiai žinojo, kad „Force majeure“ – nenugalimos jėgos – situacija palengvintų ūkininkų ir derliaus supirkėjų derybas dėl netesybų, tačiau „Force majeure“ įgauna galią tik paskelbus ekstremalią situaciją ir dėl to kreipėsi valdžios paramos. Ūkininkai dar nepamiršo, kaip anuokart dabartinis administracijos direktoriaus pavaduotojas Valerijus Rancevas iš tribūnos įrodinėjo, kad dėl liūčių bėdų yra, bet ne tiek, kad skelbti ekstremalią. Kokios pozicijos dabar laikysis rajono Tarybos dauguma? Kalbama, kad trečiu rajono mero patarėju netrukus pradės dirbti Savivaldybės specialistė, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Rokiškio skyriaus lyderė Gražina Švanienė, todėl Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga tik dėl politinės rimties nesikreipė į rajono Tarybą dėl ekstremalios situacijos paskelbimo: sunku būtų patikėti, kad sąjungos narių sausra nekamuoja…

Paprasčiausias raštas

Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės Linos Meilutės-Datkūnienės temainfo.lt teiravosi, kodėl ši organizacija nesikreipė dėl ekstremalios situacijos paskelbimo rajone?

– Kreipėmės birželio pradžioje, prieš geras dvi savaites. Prašymą įteikėme merui, Ekstremalių situacijų komisijai ir administracijos direktoriui, – sakė pirmininkė, čia pat patikslinusi, kad raštas įteiktas ir civilinės saugos specialistui.

– Ar jau gavote atsakymą?

– Ne, bet kalbėjau su direktoriumi, sakė, kad artimiausiu metu skelbs šią situaciją ekstremalia, – sakė L. Meilutė-Datkūnienė.

– Kuo remiantis prašyme teigiate esant ekstremalią situaciją?

– Oficialiais orų prognozių duomenimis. Be to, apžiūros metu matėme, kad varpose nunykęs tam tikras grūdų kiekis. Ūkininkų sąjungos tarybos posėdyje kalbėjome apie situaciją: nuostoliai sieks 35–50 proc. Sunku ir gyvulių augintojams: trūksta vandens, džiūsta girdyklos, skurdžios ganyklos, menkas atolas…

Pirmininkės paprašėme pasidalinti raštu su visuomene, bet L. Meilutė-Datkūnienė sakė, kad tai – paprasčiausias raštas, ir juo nesidalino.


Niekur nesikreipta…

„Paprasčiausio rašto“ paprašėme Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos tarybos nario Jono Žemaičio.

– Nebuvo rengta jokio kreipimosi į rajono Savivaldybės vadovus ar Tarybą. Mes tik aptarėme situaciją, ir mums buvo paaiškinta, kad ekstremali situacija bus skelbiama visos šalies mastu, – temainfo.lt sakė J. Žemaitis.
Jei raštas buvo, tai kodėl Savivaldybės administracija nesiteikė rengti Tarybai sprendimo projekto dėl ekstremalios situacijos paskelbimo rajone? Nuo birželio pradžios – mažai laiko ar paprasčiausiai nerūpi žemdirbiai?

– Prašymą dėl ekstremalios situacijos paskelbimo mums pateikė tik Nederlingų žemių naudotojų asociacijos Rokiškio skyrius, – temainfo.lt sakė Savivaldybės administracijos direktorius A. Burnickas.


Rita Briedienė

Jono Venslovo nuotraukos