Rokiškio rajono tarybos valdančiajai daugumai opozicija – nė motais

  

Kovo 25 d. Rokiškio rajono Taryba posėdį pradėjo netradiciškai: buvo prisaikdinta nauja narė, posėdyje nedalyvavo opozicija.

– Lietuvos Respublikos vyriausiosios komisijos sprendimu, pateiktas Almanto Blažio raštiškas prašymas atsistatydinti, ir pripažinta, kad Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, – dar prieš tvirtinant posėdžio darbotvarkę pranešė Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis, sakytum, jaudindamasis.

Diana Meškauskienė

Pagal Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą Tarybos nare tapo Diana Meškauskienė. Jos priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Živilė Virbilaitė. Ir net jos pareigos buvo minimos kaip Vyriausios komisijos narės.

Naują rajono Tarybos narę pasveikinęs kolega bendrapartietis Algis Kazulėnas, palinkėjęs jai trejus metus sėkmingai darbuotis, perskaitė opozicijos narių Jūratės Čypienės, Virginijaus Gaučio, Gintaro Girštauto, Algio Kazulėno, Virginijaus Lukošiūno, Vytauto Masiulio, Stasio Meliūno ir Irmanto Tarvydžio pareiškimą, skirtą rajono savivaldybės merui Antanui Vagoniui. Šiuo raštu ir buvo atsakyta į klausimą, kodėl posėdyje nedalyvauja minėti opozicijos nariai.

Algis Kazulėnas

Pareiškime teigiama: „2016-02-19 vykusiame rajono tarybos posėdyje įvyko precedento neturintis įvykis. Mero manipuliacijų ir vėjavaikiško elgesio rezultatas – 2016 metų rajono biudžetas priimtas  per keletą sekundžių vien valdančiosios daugumos balsais. Pažeidžiant nusistovėjusią posėdžio vedimo tvarką, nesuteikus teisės tarybos nariams paklausti ir pasisakyti, mūsų nuomone, rajono meras padarė esminę klaidą ir neišlaikė demokratijos egzamino. Mums, opozicijoje esantiems tarybos nariams, neliko nieko kito, kaip nedalyvauti tolesniame spektaklyje. Visi turėjome pasiruošę po keletą klausimų bei pasisakymų, nes rajono biudžetas paliečia visus rajono gyventojus ir yra labai svarbus biudžetinėse įstaigose dirbantiems žmonėms.

Žiniasklaidoje išdėstėme savo poziciją ir iki šios dienos tikėjomės, kad rajono meras Antanas Vagonis, siekdamas konsoliduoti tarybos narius bendram darbui, sukvies frakcijų atstovus, apsvarstyti įvykusį incidentą. Vietoj to matome, kad meras žiniasklaidoje ir toliau žemina, užgaulioja opoziciją, kuria sąmokslo teorijas. Nesitaikydami su esančia padėtimi nusprendėme nedalyvauti 2016-03-25 rajono tarybos posėdyje.

Mes visada pasiruošę dirbti konstruktyviai, atvirai ir be išankstinio nusistatymo, vienodai visų rajono gyventojų naudai. Tikimės, kad tiesiogiai žmonių išrinktas rajono meras, vadovaudamasis vietos savivaldos įstatymu bei savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, užtikrins ateityje darnų ir skaidrų rajono savivaldybės tarybos darbą. Tam reikia tik abipusio pasitikėjimo ir elementarios pagarbos vienas kitam.”

Solidarizuodamasi su kolegomis posėdžio salę paliko ir Tarybos narė J.Meškauskienė.

 

Rajono Tarybos posėdyje dalyvavo 15  narių. Salės nepaliko koalicijos „Už laisvę augti” narys Stasys Mekšėnasnei, nepriklausantis nei valdančiajai daugumai, nei opozicijai.

Rajono Tarybos valdančiajai daugumai dėl šio įvykio jokių klausimų nekilo, viešų pasakymų nebuvo.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos