Rokiškio rajono tarybos reikalavimas rajono merui A. Vagoniui ir Tarybos valdančiajai daugumai

REIKALAVIMAS

Rokiškio rajono merui Antanui Vagoniui

ir rajono Tarybos valdančiajai daugumai

 

Rokiškėnus sukrėtė ir šokiravo lapkričio 27-osios pavakarės tragiškas eismo įvykis. Aplinkybės liudija: prie vairo sėdėjęs neblaivus (1,87 prom. girtumo) Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktorius Augutis Tymukas kelyje Rokiškis-Čedasai automobiliu partrenkė ir mirtinai sužalojo 45 metų suvainiškientę, pakelėje išlipusią iš sugedusio savo automobilio. Buvo sužeistas ir šalia motinos sustojęs 22 metų jos sūnus: dėl nugaros ir dubens sužeidimų jis paguldytas į Rokiškio rajono ligoninę.

Kaip teigiama, šalia A. Tymuko toks pat girtas sėdėjo ir Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos direktorius Eimutis Mališauskas.

A. Tymuko vairuojamas automobilis iš įvykio vietos pasišalino. Tą pačią dieną 19.20 val. A. Tymukas, miegantis automobilyje, aptiktas šalia Kamajų.

Mes, Rokiškio rajono tarybos opozicijos nariai, šio rajono valdančiajai daugumai viešai norime priminti šių metų liepos 28-osios Rokiškio rajono tarybos posėdį, kuriame buvo sustabdytas klausimo „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Egidijaus Vilimo atleidimo iš pareigų” svarstymas. Rokiškio rajono merui Antanui Vagoniui ir visai valdančiajai daugumai buvo gerai žinoma, kodėl stabdomas šio, opozicijos iniciatyva teikto, klausimo nagrinėjimas. Kaip tik tuo metu Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyrius kartu su kitomis išvadomis pateikė dvi – Rokiškio rajono Jūžintų J. Otto Širvydo pagrindinės mokyklos bei Kamajų A. Strazdo gimnazijos veiklos ir valdymo vidaus audito – ataskaitas, politikams ir visuomenei padėjusias pažinti naujų vicemero E. Vilimo, atsakingo už rajono kultūros ir švietimo darbą, nekompetencijos užimamoms pareigoms pavyzdžių; juos opozicija ir norėjo įtraukti į svarstytino sprendimo projektą.

Išvadose Kamajų A. Strazdo gimnazijai surašyta 11 pažeidimų: organizuota nereglamentuota stovykla – be įsakymų, be programų ir ataskaitų – pinigai pasiimti, bet neaišku, ar buvo vykdomos veiklos. Dubliuojasi gimnazijos darbuotojų pareigybės; su etatiniais darbuotojais nuolat ir be jokios priežasties sudaromos terminuotos sutartys, nė nenurodoma, kokio tai dalyko mokytojas; su tais pačiais darbuotojais pasirašomos kelios (net po tris) darbo sutartys, neaišku, kuo remiantis nustatomi tarnybinių atlyginimų koeficientai. Gimnazijos transportas naudojamas ūkiniams subjektams, fiziniams asmenims, nors Tvarkos apraše tokie dalykai nenumatyti.

Bent 13 puslapių audito ataskaita parengta ir Jūžintų J. Otto Širvydo pagrindinei mokyklai. Įstaigos direktorius kelioms dienoms mokyklos autobusu keliauja į komandiruotes po Lietuvą, neaiškiomis kainomis mokykla nuomoja poilsiavietę, baidares, teikia maitinimo paslaugas.

Į Audito pastebėjimus ir išvadas Rokiškio rajono valdžia nekreipė dėmesio. Rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija pagal audito išvadas norėjo išgirsti kai kurių asmenų paaiškinimus ir lapkričio 16 d. į posėdį pakvietė vicemerą E. Vilimą, minėtų švietimo įstaigų direktorius E. Mališauską ir A. Tymuką, Kūno kultūros ir sporto centro direktorių Augutį Kriukelį, Rokiškio rajono tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininką Vitalijų Jocį.

Kvietimas buvo ignoruojamas: nė vienas minėtų asmenų į Antikorupcijos komisijos posėdį neatvyko. Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas šių asmenų nedalyvavimą teisino tuo, kad posėdis vyksta po darbo valandų.

Planuotas Antikorupcijos posėdis tragiškų įvykių atžvilgiu buvo labai savalaikis; tai buvo proga šiems asmenims priminti atsakomybę. Deja, šiuo pavyzdžiu tegalime dar kartą parodyti, jog kai kuriems leidžiama nekreipti dėmesio į svarbius dalykus, į tesisės aktų reikalavimus, užtat leidžiama savivaliauti ir tikėti nebaudžiamumu.

Kaip visiems žinoma, vicemeras E. Vilimas išsaugojo mero pavaduotojo postą. Rugsėjo 27-osios posėdyje jo atstatydinimui nepritarė ir balsavime nedalyvavo pats rajono meras A. Vagonis, Lietuvos socialdemokratų partijos nariai Algis Čepulis, Stanislovas Dambrauskas, Vytautas Vilys, Laima Keraitienė, Danguolė Kondratenkienė, Vitalijus Jocys, Jūratė Masteikienė, partijos Tvarka ir teisingumas nariai Algirdas Kazinavičius, Vilius Pliuškis, Egidijus Vilimas, Petras Kažemėkas, Robertas Baltrūnas; kitus raginęs balsuoti pats nebalsavo Stasys Mekšėnas. Balsavime dalyvavo vienintelis valdančiosios daugumos atstovas Darbo partijos narys Vidmantas Maželis.

Rajono Tarybos opozicijos nariai Irmantas Tarvydis, Gintaras Girštautas, Andrius Burnickas, Virginijus Lukošiūnas, Vytautas Masiulis, Dijana Meškauskienė, Algis Kazulėnas ir Stasys Meliūnas mato pozityvesnę visuomeninę nuotaiką, didesnį verslo ir valdžios bendradarbiavimą rajono mero pavaduotoju paskyrus kompetentingą, už pastebėtus trūkumus kerštu nesivadovaujantį žmogų.

Po minėto rajono Tarybos posėdžio praėjus lygiai dviem mėnesiams, lapkričio 27-ąją, įvyko per visą Lietuvą nuskambėjusi nelaimė. Jos galėjo nebūti, jei rajono meras A. Vagonis ir valdančioji dauguma principingai ir atsakingai būtų įvertinę rajono Tarybos opozicijos teiktas pastabas ir išvadas. Visuomenė veidmainystei prilygina rajono vadovo pareiškimus spaudai, neva tokio amoralaus A. Tymuko ir E. Mališauskui elgesio nepateisinsiąs. Iš tikrųjų meras elgiasi visai kitaip: toleruoja, dangsto ir palaiko valdančioms partijoms priklausančių vadovų, darbuotojų pažeidimus, prastą pareigų atlikimą.

Amoraliam elgesiui A. Vagonis pritarė nekreipdamas dėmesio į Audito išvadas, nesigilino į jas, šias išvadas viešai pavadino smulkiais nusižengimais. Pateisindamas savo pavaduotojo E. Vilimo pritarimą amoralaus pobūdžio vadovų veiklai ir valdymui, meras sudaro jungtinę bendrystę su tais, kurie rajoną pasmerkė šiandieninei žmogaus nebegerbiančiai situacijai, kurie nesugeba tikro specialisto atskirti nuo tų, kurie patys naudojasi valstybės tarnautojo padėtimi, niekina profesinės etikos ir elementaraus padorumo svarbą. E. Vilimui be jokių interpeliacijų turėtų būti leista palikti užimamą postą.

Reikalaujame, kad vicemeras E. Vilimas bei Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, daugybę metų kuravę švietimo sritį, prisiimtų politinę atsakomybę už joje susidariusią situaciją ir iki gruodžio 1 d. atsistatydintų. Jei šie asmenys to nepadarys, politinė atsakomybė tenka rajono merui A. Vagoniui – jis negalėjo nematyti ir nežinoti ilgalaikių nesprendžiamų problemų švietimo srityje ir „savų” įstaigų direktorių protegavimo.

Rajono visuomenę raginame būti politiškai aktyvesnei: juk kolektyvai matė nebaudžiamų vadovavimo praktiką, dažnas asmeniškai taikstėsi su savo vadovų elgesiu.

Kviečiame visus Rokiškio rajono gyventojus tylos minutės susikaupime asmeniškai pagerbti beprasmę auką.

 

Rokiškio rajono tarybos opozicijos nariai Irmantas Tarvydis, Gintaras Girštautas, Andrius Burnickas, Virginijus Lukošiūnas, Vytautas Masiulis, Dijana Meškauskienė, Algis Kazulėnas, Stasys Meliūnas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkas Algimantas Čenkus

Užsk. Nr. A17-51