Rokiškio rajono taryba pripažino įsiskolinimą Autobusų parkui, kokio jis pats niekada nėra pripažinęs

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas grąžinti UAB „Rokiškio autobusų parkas“ 258 798 Eur įsiskolinimą už nuostolius, patirtus 2003–2007 m., gali būti skundžiamas teismui. Panašu, kad taip ir bus: Tarybos opozicija sunerimusi dėl šio precedento neturinčio atvejo – tokios skolos nėra įforminusi nei Savivaldybė, nei Autobusų parkas. Toks finansinių dokumentų interpretavimas gali būti pripažintas finansiniu nusikaltimu.  Taryba pripažino skolą, kurios nėra ir nebuvo bendrovės balanse.


Kieno reikalas grąžinti skolą?

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos opozicijos narys Stasys Meliūnas klausimu, kieno – Savivaldybės administracijos ar rajono Tarybos – reikalas grąžinti skolą, užvirė diskusiją. Iš tiesų, kodėl po 16 metų atsirado 258 798 Eur skolos grąžinimo būtinybė?
Tarybai šį sprendimo projektą pateikusi Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė teigė, jog skola „Rokiškio autobusų parkui“ susidarė vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus. Anot jos, Savivaldybės administracija klausimą spręstų pati, jei skola nebūtų tokia sena, nebūtų praleistais grąžinimo terminais.
– Jei tai būtų, sakykim, skola fiksuota, skola aiški, nepraėję terminai, tai Savivaldybės administracija, žinoma, spręstų ir tos skolos grąžinimą, – sakė ji, čia pat pripažinusi, kad įsiskolinimas nebuvo užfiksuotas, o dabar tik vykdoma kontrolės rekomendacija.


Tarybos ambicijos labai nuspėjamos

Sakytum, Rokiškio rajono savivaldybės administracija nusprendžia nusiplauti rankas ir abejotino įsiskolinimo reikalą palikti spręsti Tarybai.
Gi rajono Tarybos ambicijos labai nuspėjamos: nebuvo abejonių, kad mero Ramūno Godeliausko šalininkai balsuos už mistinio įsiskolinimo grąžinimą, konservatoriai, savo nariui Andriui Burnickui gavę Savivaldybės administracijos direktoriaus postą, bus už, socialdemokratai, Tadui Barauskui išrūpinę vicemero, o Vytautui Sauliui – mero patarėjo vietas – už, darbiečiai, kiaulininkystės verslą vystančiam Vidmantui Maželiui uždirbę AB „Rokiškio komunalininkas“ direktoriaus kėdę – už. Kaip elgtis tvarkiečiams, kurio lyderis Egidijus Vilimas tuo metu ir vadovavo rajonui. Beje, R. Godeliauskas – irgi anų metų tvarkietis, 2004–2014 m. dirbo Savivaldybėje.
– 2003–2007 metais meru buvau aš, Egidijus Vilimas, ir galiu visus patikinti, kad klausimo dėl skolos ar iki Tarybos, ar iki mero nebuvo priėjęs, – net į tribūną nuėjęs kalbėti teigė Tarybos narys E. Vilimas.


Skaičiai – lyg iš palubių
Nė karto Savivaldybės įsiskolinimas Autobusų parkui nėra fiksuotas Kontrolės ir audito tarnybos pateiktuose 2003–2007 m „Rokiškio autobusų parko“ balanso dokumentuose. Visus šiuos penkerius metus Autobusų parkui buvo mokama kompensacija už lengvatinį keleivių bei moksleivių vežimą. Kokie dar gali būti Savivaldybės keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimai Autobusų parkui?
Tarybos narys Irmantas Tarvydis posėdyje kreipėsi į Savivaldybės kontrolierę, ir ji pripažino: nėra įforminta jokios skolos.
Anot I. Tarvydžio, gal tų pinigų ir reikia, gal yra kažkokie susitarimai, bet skaičiai vis dėlto – iš palubių: Autobusų parko balanse nurodytos dotacijos nesutampa su nurodytomis rajono Tarybai.
V. Bieliūnaitė-Vanagienė aiškino: niekada bendrovės bendra metų dotacija nesutaps su Savivaldybės dotacija autobusams įsigyti.
Vadinasi, autobusams ir suformuotas įsiskolinimas? Tarybos opozicija, bandydama išsiaiškinti, kodėl einama būtent tokiu keliu, pranešėjai uždavė ne vieną klausimą…


Vadinkime viską savais vardais

Tarybos narys Antanas Vagonis savame amplua pasiguodė: jam su Ramūnu visada užkraunamos kažkokios skolos. Tačiau netrukus jis sukonkretino savo kalbą:
– Aš galvoju, Violeta, vis dėlto turėtų būti aiškiai apibrėžta ir ne ant kažkokių senų skolų. Jeigu mes norime dotuoti, tai ir vadinkime viską savais vardais, – sakė A. Vagonis, ir paprašė pranešėjos patikslinti, ar galima pateikti konkrečią formuluotę – minėtą sumą įvardinti dotacija autobusų parkui.
– Koks skirtumas, ar pagal kažkieno išreikštus norus būtų skola gražinama, ar pagal sprendimo projektą? – savo poziciją išreiškė ir Tarybos narys Tada Stakėnas.
A. Vagonis jam atsakė:
– 2003–2007 metų situacijos mes nežinome: kas buvo, kodėl ten taip buvo, bet, kaip Tadas sako, pabandom pritraukti – vis tiek tą sumą atiduosime. Turime ją duoti, bet teisėtai, atitikdami visus aktus, o ne tiesiog – suradome galimybę duoti ir duodame.
– Aš – ne už įmonės žlugdymą, bet už finansų valdymą, – neiškentė ir Tarybos narys Algis Čepulis.
Jo manymu, jei įsiskolinimo grąžinimas nebuvo tinkamai įformintas, vadinasi, tai – irgi pažeidimas.


Gal tik formuojama suma?

Anot pranešėjos V. Bieliūnaitės-Vanagienės, tikslas ir yra leisti bendrovei investuoti į transporto atnaujinimą.
A. Čepulis UAB „Rokiškio autobusų parkas“ direktoriaus Virginijaus Matulkos pasiteiravo:
– Ar tie autobusai – ISSUU?
– Ne, ne ISSUU– sakė direktorius, o kokie, nesukonkretino.
Vadinasi pirkinys jau yra planuojamas, ir 16 metų senumo tariamas įsiskolinimas tėra pirkiniui, apie kurį Taryba dar nežino, formuojama suma.
Taip ir liko neaiškumas, kodėl 258 798 Eur, kurie, anot I. Tarvydžio, galėjo būti skirti mokykloms, atiduodami Autobusų parkui, kodėl, anot Stasio Meliūno, tokiam sprendimui stumiama rajono Taryba, „ale“, nebeturinti išeities“ – nebalsuoja už projektą, vadinasi, žlugdo įmonę?
– Noriu priminti, kad Lietuvos baudžiamasis kodeksas numato ir kolektyvinę atsakomybę ekonominiuose dalykuose, – priminė S. Meliūnas, buvęs ilgametis Rokiškio rajono policijos komisariato vadovas.
Kaip sakė A. Vagonis, jam vadovaujant „Rokiškio komunalininkui“ valdžia liepdavusi nerašyti sąskaitos už paslaugas, o nusirašyti sumą į bendrovės nuostolius. Ar jis taip darydavo? Nesakė, bet pripažino, kad toks savivaldybininkų elgesys – nusikaltimas, ir paprašė mero R. Godeliausko, kad jis pakomentuotų Savivaldybės įsiskolinimo Autobusų parkui situaciją.
– Aš – posėdžio vedėjas, ne teisėjas, – neparodė iniciatyvos kalbėti R. Godeliauskas.
Sprendimo projektas patvirtintas: 15 Tarybos narių pripažino įsiskolinimą, keturi buvo prieš ir keturi – susilaikė.


Rita Briedienė