Rokiškio rajono savivaldybės vicemero Tado Barausko politinis avansas, arba kas iš tiesų veikia savo naudai

LRT laidos „Stop+ juosta“ kadras


Ko siekia T. Barauskas?

Rugsėjo 19 d. planuoja rinktis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija dėl mero pavaduotojo Tado Barausko prašymo išsiaiškinti, kodėl administracijos direktore dirbusi Nataša Aleksiejeva su Kauno UAB „Virtualūs namai“ pasirašė projekto „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ rangos darbų sutartį ir šia sutartimi bendrovei sumokėtas 100 tūkst. eurų avansas.
Anot vicemero, darbus bendrovė vykdo vangiai, net kyla įtarimų, kad kauniečiai pinigus išleido kitiems dalykams. Be to, anot jo, sutartyje nenumatytas darbų atlikimo grafikas, todėl nėra galimybių ją nutraukti arba išsireikalauti avansą grąžinti. „Dėl tokios sutarties pasirašymo kyla pagrįstų abejonių dėl galimai korupcijos pasireiškimo“, – rašo T. Barauskas.
Ko vicemeras siekia savo prašymu? Papolitikuoti raštiškai? Tarsi jis nežinotų, kad Prokuratūra anksčiau už jo prašymą ėmėsi tyrimo dėl galutinėje sutartyje atsiradusio avanso, kurio nebuvo preliminarioje.
Kaip temainfo.lt sakė Antikorupcijos komisijos pirmininkas Stasys Meliūnas, kol nebus prokuratūros išvadų, planuojama nenagrinėti T. Barausko prašymo.


Ant senų pamatų

2017 m. projektu „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ buvo nuspręsta griauti vieną unikaliausių medinių pastatų – buvusią Obelių mokyklą, statytą 1935 m. Pastatas, pramintas „Žaliąja“, gerokai susidėvėjo. Nuspręsta abu jo aukštus nugriauti, o ant senų pamatų statyti L formos vieno aukšto pastatą, dengtą šlaitiniu stogu. Čia ketinta įrengti 519,8 kv. m. patalpas bendruomenės, jaunimo, amatų dirbtuvių ir kitoms veikloms.


Patogiausia – neprisiminti

2017-ųjų gruodį Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Kondratenkienė parengė projekto rangos darbų pirkimo sąlygas. Jose – jokio avanso.
Tų pačių metų pabaigoje konkursą laimėjo kauniečių UAB „Virtualūs namai“.Darbų rangos preliminari pirkimo sutartis buvo parengta tuometinio Savivaldybės administracijos direktoriaus Valerijaus Rancevo vardu. Joje atsiranda išankstinio mokėjimo eilutė, tiesa, ji palikta tuščia, skaičiai neįvardinti, parašai nepadėti. Tai nepadaryta – galbūt – dėlto, kad 2018 m. sausio pabaigoje valdančioji dauguma pareiškė nepasitikėjimą V. Rancevu – jis neteko posto. Betgi šiuo metu jis – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Gal iš pradžių su juo vicemerui vertėjo pabendrauti avanso tema?
Preliminarią darbų pirkimo sutartį su „Virtualiais namais“ pasirašė laikinai Savivaldybės administracijos direktorės pareigas ėjusi D. Kondratenkienė. Avansas iš sutarties vėl dingo. Kodėl? D. Kondratenkienė to nebepamena. Gal taip ir patogiau…


Kreiptasi į prokuratūrą

N. Aleksiejeva rajono Savivaldybės administracijai vadovavo metus, nuo 2018 m. gegužės 15 d. Darbų pirkimo sutartis jai buvo paduota pasirašyti gegužės 22 d. Sutartį rengė Savivaldybės specialistai, keturi ją patvirtino savo parašais. Ar kas nors turėtų jais nepasitikėti? Specialistų apsuptyje sutarties avansas niekam nesukeltų abejonių.
Viešai teigiama, neva 100 tūkst. eurų istoriją išsiaiškino valdžia ir korespondentai. Tie patys ir N. Aleksiejevą viešai apkaltino dėl jos parašo po sutartimi. Iškart po to ji ir kreipėsi į prokuratūrą. Po kreipimusi pasirašė rajono Tarybos nariai Stasys Meliūnas, Gintaras Girštautas, Valius Kazlauskas ir Irmantas Tarvydis.
Tikimasi, jog bus išsiaiškinta, kas sutarties pasirašymo situacijoje veikė savo naudai. Gal paaiškės, kas savo naudai veikia iki šiol.


Kas savo ranka įrašė avansą?

Kodėl taip ilgai tylėta, kai net ir T. Barauskui nebėra kaip slėpti kai kurių dalykų? Savo rašte jis primena: Savivaldybės administracija bylinėjasi su Mokėjimų agentūra, pripažinusia, jog rangovu renkantis UAB „Virtualūs namai“ pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas.
„Nežiūrint į visus šiuos pažeidimus, sutartis vis tik buvo pasirašyta“, – rašo T. Barauskas.
Vicemerui gal turėtų rūpėti, kodėl tokioje situacijoje N. Aleksiejevai – naujam administracijos vadovui – vis tiek pakišama pasirašyti sutartis? Bet gi vicemerui situacijos visuma nerūpi. Už lojalumą jis gavo vicemero postą ir dar „galimai“ atidirba. O juk iš tiesų jis net projekto vertės nežino. Nežino, ar tikrai – kaip projekte numatyta – ant senų pamatų vyks statybos, ar ir pamatai nugriauti. Pastaruoju metu, „šėpiškai“ tariant, jis ten yra nebuvęs. Praėjusios kadencijos pabaigoje labai nuoširdžiai pritaręs Taryboje naujos daugumos principams, šiandien T. Barauskas gieda kitaip. Ir nors temainfo.lt jis sakė, jog į Antikorupcijos tarnybą kreipėsi iš patriotizmo, kažin ar patriotiška nesidomėti, kodėl būtent V. Rancevo laikotarpiu projektas atiduotas kauniečiams ir kuris projekto rengėjas į galutinę sutartį savo ranka paspaudė klavišus – įrašė avansą.


A. Vagonis – apie avansą

Anot buvusio Rokiškio rajono mero Antano Vagonio, mokėti avansą konkursą laimėjusiai įmonei – normali praktika.
– Ir vis dėlto labai gerai, kad Nataša Aleksiejeva kreipėsi į prokuratūrą išsiaiškinti, kodėl preliminarioje sutartyje avanso nebuvo, o galutinėje atsidaro: 100 tūkst. – ne 100 Eur. Apie tokį sutarties sąlygų pakeitimą jį rengę specialistai privalėjo informuoti direktorę, – temainfo.lt sakė A. Vagonis, patvirtinęs, jog apie avansą nebuvo informuotas ir jis.


Sutartį rengė specialistai

A. Vagonio manymu, N. Aleksiejevos neatidumas gali būti vertinamas net aplaidumu, bet tų, kurie pakeitė preliminarios sutarties sąlygas ir N. Aleksiejevos nesupažindinę su situacija galutinėje sutartyje įrašė 100 tūkst. eurų avansą, gali būti įvertinti kaip įvykdžiusieji kriminalinį nusikaltimą.
Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Pučinskienė bei šio skyriaus vedėjo pavaduotoja Aušra Vingelienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Jasiūnienė bei Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Prievelienė parengė galutinį sutarties su rangovu variantą, padėjo parašus ir pateikė sutartį pasirašyti N. Aleksiejevai.


Ko pats į prokuratūrą nesikreipė?

Balandžio 30 d. Rokiškio rajono savivaldybė visuomenę informuoja: „pas merą R. Godeliauską vyko susitikimas dėl projekto „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ rangos darbų vykdymo.“Susitikime dalyvauja meras, UAB „Virtualūs namai“ statybos darbų vadovas, statybos techninę priežiūrą atliekančios UAB „Panevėžio miestprojektas“ atstovas, direktirė N. Aleksiejeva, projekto vadovė D. Pučinskienė…Buvo aptarta statybos darbų eiga, patvirtinti darbo projekto brėžiniai ir specifikacijos, gautas leidimas toliau vykdyti darbus.
Ko tada neužteko – informacijos ar principingumo – viešinti tikrą situaciją? Kas merui trukdė pačiam kreiptis į prokuratūrą? Kodėl davė leidimą toliau viską vykdyti? Ką jis spėjo įtikinti, kad Savivaldybės administracijos direktorė N. Aleksiejeva nuo pirmų darbo dienų davė startą antikorupcinei veiklai? Nebent korespondentus.
– Teigiama, jog rugpjūčio 8-osios savo susitikime su obeliečiais jūs prasitarėte: jei Seimo narys Raimundas Martinėlis nebūtų kritikuotas už neveiklumą dėl Obelių ežero valymo, nebūtumėt sušnekęs ir apie sumokėtą 100 tūkst. eurų avansą UAB „Virtualūs namai”. Ar tai tiesa? – temainfo.lt teiravosi Rokiškio rajono mero R. Godeliausko.
– Tai šmeižtas, – atsakė jis.
Galbūt gerai, jei tai tik šmeižtas. Kaip ir tai, kad Savivaldybė, apie vienus nutylinti, kitus kaltinanti, į šalies biudžetą turės grąžinti 100 tūkst. eurų.


Rita Briedienė