Rokiškio rajono opozicija spėlioja: tai politinis ar tik šiaip chuliganizmas?

Antanas Vagonis

Šiandien, vasario 19 d., Rokiškio rajono tarybos posėdyje įvykusį incidentą valdančiosios daugumos opozicija vadina rajono mero Antano Vagonio chuliganizmu: svarstant pagrindinį darbotvarkės klausimą „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2016 metams patvirtinimo” Tarybos nariams nebuvo leista užduoti klausimų, pasisakyti ar teikti siūlymų.

 

Rokiškėnų biudžetas deficitinis

Su šių metų biudžeto projektu supažindino Savivaldybės administracijos finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė, apžvelgusi bendriausius bruožus: prognozuojamas pajamas, jų šaltinius, paskirstymą pagal Savivaldybės vykdomas programas, skolinimosi limitus, išlaidas.

Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2016 metams turėtų sudaryti 24 714,062 tūkst., išlaidos – 25 072,06 tūkst. eurų. Pastarosios viršija pajamas 358 tūkst. eurų, arba 1,45 proc. pajamų sumos. Skolos limitas – 70 proc. prognozuojamų pajamų, arba 9 530,5 tūkst. eurų.

 

Tokio elgesio netenka matyti

Rokiškio rajono tarybos valdančiajai daugumai retokai kyla klausimų, o štai opozicija dažnai tildoma, suniekinama pastabomis, reikalaujama konkretinti klausimą, nors ir skirtas tam tikras laikas jam užduoti. Kartais Tarybos narys keistomis pastabomis taip išmušamas iš vėžių, jog jam tampa sunku suformuluoti klausimą: valdančioji dauguma juokiasi. Tokiomis nuotaikomis dirba Rokiškio rajono taryba. Nei anksčiau, nei dabar tokių nuotaikų neteko patirti jokio kito rajono Tarybos darbe. O šįkart smagiai pasijuokta: kaip sakė Rokiškio rajono tarybos narys Gintaras Girštautas, metinis biudžetas patvirtintas greičiau, negu Tarybos posėdžio darbotvarkė.

Stasys Mieliūnas


Pasijuto apspjauti, priblokšti

– Formaliai tebuvo apžvelgtas biudžetas: nespėta aptarti nei pajamų, nei išlaidų eilučių. Meras netikėtai ir be jokių pauzių išsakė: „Klausimų yra? Pasisakymų yra? Nėra? Tada balsuojame.” Aš kėliau ranką, norėjau pateikti siūlymų dėl Policijos programos rėmimo, vyliausi, kad ji bus pakoreguota. Netikiu, kad meras nematė ir daugiau pakeltų rankų. Pasijutome apspjauti, priblokšti. Kas laukia Rokiškio rajono taip vadovaujant? Situacija, kurioje nesuteikiama galimybė pareikšti nuomonės, užduoti klausimą, yra analogiška sovietinei, komunistinei diktatūrai. Atmeskime visas emocijas, politines pažiūras ir pasvarstykime, ar galima taip elgtis? Toks mero elgesys yra politinis chuliganizmas. O gal tiesiog chuliganizmas? – temainfo.lt kalbėjo Rokiškio rajono tarybos narys Stasys Meliūnas.

 

Išėjo neraginti, visiškai išmušti iš vėžių

Gintaras Girštautas

– Verčiau biudžeto lapus, peržiūrėjau pasižymėtas pastabas ir staiga matau: ekrane jau „kabo” balsavimas; manęs nėra tarp balsavusiųjų už savo krašto biudžetą. Jis patvirtintas per 20 sek. Kas galėjo pamanyti, kad vos nutilus R.Dūdienei, bus paskelbtas balsavimas? Juk meras matė, kas nebalsavo, ir neparagino balsuoti. Joks Tarybą gerbiantis meras taip nepasielgtų. Tokiu elgesiu jis suniekino ne tik mano mandatą, bet ir savo. Meras turėtų būti rajono veidu – geranoriškas, tolerantiškas, sąžiningas. Deja, jo artistiškumas kuria bendrą keistą Tarybos įspūdį: demonstruojamas tyčinis elgesys, kitų žeminimas ir ignoravimas. Tai buvo dar vienas Antano Vagonio spektaklis: kuris visiškai mane išmušė iš vėžių. Aš atsistojau išeiti. Pamačiau, jog ir kiti jau atsistoję. Neraginti, nesitarę išėjome iš posėdžio, – kalbėjo Tarybos narys G.Girštautas.

Salę paliko Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai Algis Kazulėnas, A.Blažys, S.Meliūnas, koalicijos partneriai, visuomeninio judėjimo „Už laisvę augti” nariai Irmantas Tarvydis, Stasys Mekšėnas bei Lietuvos laisvės sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkas G.Girštautas. Salėje liko opozicijos atstovas nepartinis Virginijus Lukošiūnas.

 

Meras – ne koks mokytojas

Paprašėme ir Rokiškio rajono mero Antano Vagonio pakomentuoti situaciją; kodėl – jo nuomone – opozicija paliko posėdžio salę.

– Jos ir klauskit, – pasiūlė meras; maždaug tokio atsakymo ir tikėjomės.

Vis dėlto A.Vagonis ėmėsi komentuoti situaciją, kuri, anot jo, buvo nepagarbi jau tada, kai R.Dudienė teikė rajono biudžeto klausimą: salė triukšmavo, o paklausta, ar turi klausimų, nenurimo.

Anot A.Vagonio, galima atsukti vaizdo įrašą ir įsitikinti įvykio tikrumu. Na, o meras – ne koks mokytojas, jis neketinąs visų tildyti ir gėdinti.

– Mes gyvename greitą gyvenimą. Kodėl Stasys Mekšėnas, nevertinant jo amžiaus, visur suspėja? – turėjo klausimų ir meras.

– Jis irgi išėjo iš salės, – priminėme.

– Nes buvo susiplanavę, – teigė meras.

A.Vagonio manymu, toks planas sukurtas jau tada, kai sužinota apie sprendimo projektą Rokiškio rajono VVG iš Savivaldybės biudžeto paskolinti 13 tūkst. eurų, reikalingų veiklai užtikrinti tarpprojektiniu periodu. Meras sakė, jog šių išlaidų nedrįso net įtraukti į biudžetą, nes, jei skolai opozicija nepritars, tai ir rajono iždas liks nepatvirtintas. Šiandien opozicija nepritarė beprocentinei paskolai, bet valdančiosios daugumos sprendimas buvo kitoks. Opozicija jos siekiams neturi jokios įtakos, ir meras tai puikiai žino.

 

Ar galima pasitikėti meru?

Irmantas Tarvydis

– Galima prišnekėti visko. Juk praėjusį posėdį meras agitavo mus pritarti siūlymui – prieš posėdžio pradžią giedoti Tautinę giesmę. Jis pats balsuodamas susilaikė, o viešai pasakė, kad balsavo prieš. Balsavimo išklotinė dingo, neva ją ištrynė sistemos gedimas. Kaip vertinti tokią situaciją? Nė neįtariau, kad neleis pasisakyti dėl biudžeto. Tikrai ne demokratija kvepia tokie dalykai. Juk rajono biudžetą valdančioji dauguma vis tiek būtų patvirtinusi, tai dėl ko griuvinėti lygioje vietoje? Bet, manau, meras vengė nepatogių klausimų. Aš būčiau pasiteiravęs, kodėl iš žadėtos didžiulės sumos verslui skatinti liko tik 12 500 eurų? Kodėl taip smarkiai padidintos išlaidos tarptautiniam bendradarbiavimui? 2015-ųjų biudžete šiam tikslui buvo skirta 2 896, o 2016 m. – 14 000 Eur: vadinasi, rajono valdžios komandiruotės brangsta 4,5 karto. Kodėl tris kartus – iki 12 500 Eur – sumažėjo Žemės ūkio rėmimo fondas? Kodėl taip smarkiai padidėjo Rokiškio kultūros centro finansavimas?

Aš išėjau iš salės papiktintas mero elgesio, o ne kieno nors paprašytas. Niekas manęs to neskatino daryti ir niekieno aš neklausiau. Mero charakteriui būdinga skaldyti, o ne jungti. Per ketverius metus, matyt, nemažai priskaldys… – pakalbintas sakė I.Tarvydis.

Opozicijai išėjus iš posėdžio, kvorumas nesubyrėjo: buvo patvirtinta dar 17 klausimų. Darbas vyko labai sklandžiai: po gero pusvalandžio meras jau sėdėjo kavinėje.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotraukos