Rokiškio rajono mero patarėjas A. Urbonas: didelis klausimas – kas ką įžeidinėjo

Algis Kazulėnas, Rokiškio rajono tarybos narys, Savivaldybės merui Antanui Vagoniui ir administracijos direktoriui Valerijui Rancevui įteikė Rezoliuciją, pasirašytą rajono Tarybos opozicijos narių Andriaus Burnicko, Vytauto Masiulio, Stasio Meliūno, Irmanto Tarvydžio, Virginijaus Lukošiūno, Gintaro Girštauto, Virginijaus Gaučio ir A. Kazulėno.

Albinas Urbonas. temainfo.lt archyvo nuotr.

Rašte teigiama, kad birželio 13 d. Rokiškio rajono tarybos ir AB „Rokiškio komunalininkas” valdybos posėdyje išryškėjo sudėtinga ir sunkiai pataisoma Rokiškio komunalininko padėtis: pralaimėtas miesto tvarkymo konkursas, nuostolingai vykdomas krovinių pervežimas, nugyventa ir neatitinkanti šiuolaikinių sąlygų pirtis, atliekų tvarkymo konkursas irgi nežada teigiamų rezultatų – prarandamos svarbiausios įmonės egzistavimo sritys; darbuotojai neteks darbo.

„Susitikimo metu atsiskleidė absoliuti akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas” valdybos pirmininko, rajono mero patarėjo Albino Urbono nekompetencija, arogancija, situacijos nevaldymas. Paklaustas Tarybos narių apie įmonės tolesnius planus, būsimus konkursus, jis neatsakė nė į vieną klausimą. Atvirkščiai: mėtydamas replikas ir nekorektiškus žodžius įžeidė rajono Tarybos narius”, – teigiama Rezoliucijoje. Jos autoriai mano, jog gelbstint bendrovę nuo bankroto pirmiausia reikėtų A. Urboną atleisti iš valdybos pirmininko pareigų, o suformavus valdybą iš kompetentingų asmenų bendrovę dar būtų galima išsaugoti nuo gresiančio bankroto ir užtikrinti rokiškėnams darbo vietas.

„Ar rajono merą Antaną Vagonį tenkina toks „puikus” ir „perspektyvus” patarėjas Albinas Urbonas?” – klausimu užbaigiama Rezoliucija.

– Ko šia rezoliucija siekiama? Atkreipti rajono vadovų, visuomenės dėmesį į AB „Rokiškio komunalininkas” situaciją? – teiravomės Tarybos nario A. Kazulėno.

– Mus, rajono Tarybos narius, neramina susidariusi situacija „Komunalininke”. Plačiau apie tai – rezoliucijos tekste.

– Ar meras turės atsakyti į Rezoliuciją?

– Kaip reaguos rajono vadovai, parodys jų sąžinės ir išsilavinimo lygis.

– Gal galit pateikti pavyzdį, kaip A. Urbonas įžeidė Tarybos narius?

– Šis susitikimas nebuvo įrašinėjamas – pasakytus žodžius būtų sunku įrodyti.

Pakalbinome ir mero patarėją A. Urboną.

– Kaip manote, kas žeidė rajono Tarybos narius? – teiravosi temainfo.lt.

– Iš tiesų labai didelis klausimas – kas ką įžeidinėjo. Gintarui Girštautui tik neapsikentęs pasakiau: „Skemams vadovaujant, ten ir įžeidinėkit.”

– Ar tikrai AB „Rokiškio komunalininkas” padėtis labai sunki?

– Bendrovė dirba pelningai. Tarybos nariams tereikia pasidomėti pajamų ir išlaidų santykiu. Neseniai patys patvirtino bendrovės direktoriaus (Gintauto Rekertos, aut. past.) ataskaitą, situaciją puikiai žino. Betgi buvau provokuojamas pasakyti, kas taps sujungtų akcinių bendrovių – „Rokiškio komunalininkas” ir „Rokiškio butų ūkis” – direktoriumi. Kaip aš galiu atsakyti į tokį klausimą? Juk renkamas jis bus tik po kelių mėnesių.

– Kaip manote, kas taps direktoriumi?

A. Urbonas nusijuokė. Šiuo metu su rokiškėnų delegacija jis vieši Rumunijos Boršos mieste, su kuriuo 2015 metų spalį rokiškėnai pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

– Kas nepatiko mero patarėjui, kad jis jums patarė, kaip elgtis Skemuose? – klausėme rajono Tarybos nario, Skemų socialinės globos namų direktoriaus G. Girštauto.

– Susitikimą su AB „Rokiškio komunalininkas” valdyba iniciavo Tarybos konservatoriai. Atvyko A. Kazulėnas ir Diana Meškauskienų, jų kvietimu – ir mes su Irmantu Tarvydžiu. Atvyko net mažųjų bendrovės akcininkų atstovas Ramūnas Godeliauskas. Nuo pat susitikimo pradžios jautėsi įtampa. A. Urbonas panikavo: „Nėra kvorumo!”. Jis ragino visus skirstytis. Kokio riekia kvorumo komunalininkų reikalams aptarti? Galėjo ateiti vienas Tarybos narys, ir jam privalu pateikti visą rūpimą informaciją. Paklausiau apie AB „Rokiškio komunalininkas” perspektyvą. „Į vaikiškus klausimus neatsakinėsiu”, – pareiškė A. Urbonas.

Esu rinktas Rokiškio krašto žmonių, o jis – tik statytinis. Būtent per mus visuomenė sužino, kaip dirba rajono valdantieji. A. Urbonui, matyt, tai nepatinka. Manau, žino ir jis, kad Skemams aš vadovauju taip, jog galėčiau atsakyti į kiekvieną klausimą.

– Į Jūsų klausimą apie „Komunalininko” perspektyvą taip ir liko neatsakyta?

– Kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas, bendrovės direktorius G. Rekerta, Ekonomikos ir turto skyriaus vadovė Julė Bražionienė, bet ne A. Urbonas. Sėdėjo ir tylėjo. Į rajono Tarybos nario I. Tarvdžio klausimą, kodėl jau penkeri metai nuostolingai dirba bendrovės medienos pervežimo baras, iš viso niekas negalėjo atsakyti. Rajone yra bene 10 šią paslaugą teikiančių įmonių; jos visos dirba pelningai. Kodėl nesiseka komunalininkams?

– Bet A. Urbonas teisus: pernai metus AB „Rokiškio komunalininkas” baigė pelningai.

– Gryno pelno bendrovė gavo 20 tūkst. eurų. Tai buvo pernai. Ką turi Rokiškio komunalininkas? Pralaimėtas miesto tvarkymo paslaugų konkursas, labai panašu, kad praloš ir atliekų surinkimo konkursą.

– Kodėl pastarasis skelbiamas?

– „Rokiškio komunalininko” – kitaip nei Kupiškio – bendrovė ne visu 100 proc. priklauso rajono Savivaldybei: mažieji akcininkai valdo 8 proc. bendrovės kapitalo – Akcinių bendrovių įstatymas reikalauja skelbti konkursą.

O juk ateina didžiulės įmonės. Kaip su jomis konkuruoti? Susidaro toks įspūdis: jei „Rokiškio komunalininko” pralošia atliekų vežimą –– prarandama pelningiausią šaka. Kas belieka? Juodupės gimnazijos, Obelių daugiabučių ir nedidukė Kamajų katilinės, beje, dotuojamos iš rajono biudžeto. Bendrovėje dirba apie 100 žmonių. Kur juos dėsime? Ką darysim su mašinomis?

Norėjosi pasikalbėti labai rimtu klausimu, aptarti kainų skaičiavimo metodiką. Nelabai pasisekė.

 

Rita Briedienė