Rokiškio rajono mero pareikalauta neeilinio Tarybos posėdžio

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis. temainfo.lt archyvo nuotr.

Nepasirodė Rokiškio kultūros centro direktorius Erikas Druskinas gegužės 27-osios Rokiškio rajono tarybos posėdyje. Nebuvo jame ir Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio valstybėmis skyriaus vedėjo Petro Blaževičiaus. Todėl ir Tarybos opozicijos prašymas artimiausiame posėdyje šiems vyrams pasiaiškinti dėl kultūriniame rajono gyvenime besitęsiančios nenormalios padėties nebuvo patenkintas.

Dar prieš posėdį E.Druskinas, temainfo.lt paklaustas, ar dalyvaus Tarybos posėdyje, sakė jog dar pagalvos, nes tądien jam – išeiginė.

Direktoriaus šabas penktadienį bei skyriaus vedėjo poilsis užsienyje Rokiškio rajono tarybos opoziciją paskatino susirinkti dar prieš posėdį ir aptarti situaciją. Rokiškio rajono merui Antanui Vagoniui raštu buvo išdėstytas reikalavimas dėl neeilinio Rokiškio rajono tarybos posėdžio sušaukimo.

Reikalavime rašoma: „2016 m. gegužės 23 d. rajono Tarybos nariai pateikė prašymą rajono merui A.Vagoniui dėl įtraukimo į 2016 m. gegužės 27 d. rajono Tarybos posėdžio darbotvarkę Rokiškio kultūros centro direktoriaus E.Druskino informaciją dėl susidariusios padėties Rokiškio kultūros centre. Kadangi prašymas į rajono Tarybos posėdžio darbotvarkę neįtrauktas dėl nepakankamai argumentuotų priežasčių ir kasdien tragiškai blogėjančios situacijos Rokiškio kultūros centre, vadovaudamiesi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 4 skirsnio 29 punktu, reikalaujame sušaukti neeilinį rajono Tarybos posėdį.”

Opozicija reikalauja, kad į neeilinį posėdį butų įtraukti trys klausimai:

1. Dėl Rokiškio kultūros centro direktoriaus E.Druskino informacijos apie Rokiškio kultūros centro veiklą;

2. Dėl rajono Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio valstybėmis skyriaus vedėjo vertinimo apie padėtį Rokiškio kultūros centre;

3. Dėl komisijos sudarymo išsamiai ištirti Rokiškio kultūros centro veiklą.

Po reikalavimu pasirašė koalicijos „Už laisvę augti” atstovai Irmantas Tarvydis, Vytautas Masiulis, TS-LKD – Algis Kazulėnas, Dijana Meškauskienė, Stasys Meliūnas, Jūratė Čypienė, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) – Gintaras Girštautas, Virginijus Lukošiūnas ir Virginijus Gaučys.

Tokios aktyvios opozicijos, kaip ši, Rokiškio rajono taryba neturėjo jokiais laikais. Nekurstydama visuomenės emocijų, politikuodama taktiškai, nekeldama balso ir nieko nežemindama opozicija privertė ir merą A.Vagonį posėdžių metu elgtis kultūringai. Kartais jam dar išsprūsta gyvybiškai svarbūs klausimai „Kas ką sujaudino”, tačiau nebestabdoma opozicijos narių galimybė klausti ir pasisakyti. Tiesa, pasisakančiųjų eiliškumas vis dar formuojamas pagal principą „moterims – pirmenybė”.

Posėdžio vedėjo etiškam elgesiui neabejotinai turėjo įtakos ir šių metų vasario 19 d. spontaniškas opozicijos sprendimas palikti rajono Tarybos posėdį, ir jos atsisakymas dalyvauti kovo mėnesio posėdyje, ir balandžio 22 d. surengtas opozicijos ir mero susitikimas aptarti tolesnio bendravimo principams. Susitikimas nebuvo sėkmingas, pasibaigęs mero A.Vagonio žodžiais „Aš noriu pasilikti prie savo nuomonės. Jums siūlau pasilikti prie savo nuomonės. Dirbkim taip, kaip mums išeina. Sėkmės jums ir gero darbo. Ačiū kad susitikot. Viso geriausio. Gero vakaro.”

Negali sakyti, kad tai nesuglumino opozicijos, tačiau į balandžio 29-osios posėdį jos nariai atėjo gerai nusiteikę: Tarybos narys verslininkas I.Tarvydis merui padovanojo išdidintą įrėmintą labai puikią korespondentės Aldonos Minkevičienės nuotrauką. Joje – opozicijos ir mero susitikime pagauta akimirka: meras ištiesęs ranką – tokia poza buvo statomi paminklai Sovietų sąjungos įkūrėjui Vladimirui Iljičiui Leninui.

– Draugui merui, – įteikdamas dovaną tuokart sakė I.Tarvydis.

Salė juokėsi. Visus, merą – irgi, užvaldė gera draugiška nuotaika.

Ir štai puikios nuotaikos išsisklaidė: Rokiškio kultūros centrą paliko vienas iš „Gastautos” vadovų Giedrius Viduolis. Šiandien skaičiuojama, kad šią įstaigą paliko jau 12 žmonių.

Jei ne Tarybos opozicija, šiandien rajone nebūtų kam įsigilinti į Rokiškio kultūros centro situaciją. Neeilinio Tarybos posėdžio, žinoma, niekas neplanavo. Šįkart rajono vadovų infantilus požiūris, neva, posėdyje nebus direktoriaus ir skyriaus vedėjo, tai viskas susigulės, tereiškia gebėjimų numatyti situaciją bent žingsniu į priekį stoką. Taip mano opozicija. E.Druskino penktadieninė poilsio diena ir paskatino surengti didesnio pasirengimo vertą renginį.

Neeilinis Rokiškio rajono Tarybos posėdis planuojamas birželio 8 d.

 

Rita Briedienė