Rokiškio rajono meras nepasinaudojo proga pademonstruoti problemų sprendimo įgūdžius

Rokiškio rajono tarybos opozicija inicijavo visuomenės susitikimą dėl rajono gyventojų atliekų tvarkymo. Į kvietimą atsiliepė nemažas būrys rajono gyventojų. Diskusijoje dalyvavo AB „Rokiškio komunalininkas“ direktorius Gintautas Rekerta, rajono Tarybos nariai, Savivaldybės administracijos atstovai, bendruomenių pirmininkai ir aktyvūs miestelėnai.

Nemaloniai nustebino tai, kad salėje pasirodė tik viena Tarybos daugumos atstovė Danguolė Kondratenkienė – nebuvo nei mero, nei vicemero, nei AB „Rokiškio komunalininkas“ valdybos vadovų. O juk suteikta puiki proga visai rajono Tarybai, Savivaldybės administracijai, atliekų tvarkytojams ir bendruomenių atstovams vieningai įvertinti įvairias kainos už atliekų surinkimą alternatyvas bei potencialią naudą, priimti sprendimus, kurie ilgam prisidėtų prie efektyvesnio atliekų tvarkymo Rokiškio rajone.

Susirinkime buvo išsakyti ne tik nusiskundimai, bet ir pasiūlyta puokštė idėjų, kurios galėtų padėti padidinti rūšiuojamų atliekų dalį ir spręsti perpildytų konteinerių problemą.

Buvo siūlyta sverti išvežamus konteinerius ir išrašyti sąskaitas už realiai susidariusį atliekų kiekį; aptverti šalia daugiabučių stovinčius konteinerius, todėl tik šalia esančių namų gyventojai galėtų jais naudotis. Per nekilnojamojo turto registrą būtina išsiaiškinti galimus atliekų turėtojus ir sudaryti atliekų išvežimo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie iki šiol to nepadarė.

Nors atliekų tvarkymo kainų didėjimas, atrodo, neišvengiamas, tačiau tai – ne priežastis susitaikyti su esama padėtimi ir viską daryti po senovei. Kai kurios kliūtys egzistuoja už tiesioginės Savivaldybės įtakos ribų. Pavyzdžiui, paradoksali situacija: kuo geriau rūšiuojamos atliekos, tuo brangiau kainuoja nerūšiuotų atliekų tvarkymas. Tačiau galima padaryti įtaką ir tokioms ydingoms praktikoms.

Po diskusijos buvo atlikta dalyvių apklausa, siekiant išsiaiškinti, ar, susirinkusiųjų nuomone, atliekų tvarkytojai viską padarė, kad būtų sušvelnintas padidinto tarifo poveikis vartotojų išlaidoms. Iš 47 balsavusiųjų 38 buvo tos nuomonės, kad šioje srityje galima padaryti didesnį progresą. Vadinasi, visuomenė iš visų mūsų tikisi daugiau.

Čia galima paminėti ir platesnį viešojo administravimo klausimą. Rajono Taryba biudžetinių įstaigų vadovus turėtų skatinti imtis iniciatyvos ir reikalauti siūlyti pokyčius tų įstaigų veiklai efektyvinti. Tai būtina, net jei tuo pabloginamas metinis balansas. Juk Savivaldybės įmonės, visų pirma, prisideda prie viešųjų poreikių tenkinimo, o jų pelningumas neturėtų būti pagrindinis rodiklis vertinant vadovų darbą. Reikia tikrinti sąnaudų pagrįstumą ir procesų tobulinimą, nes balanso eilutėse ne visada atskleidžiama teigiama viešosios įstaigos įtaka rajono gerovei. Atliekų tvarkymo kainų didėjimo bei panašūs klausimai ir yra proga tiek politikams, tiek įmonių vadovams parodyti problemų sprendimo įgūdžius ir palikti nuošaly politinius nesutarimus.

 

Parengė Adelija Varnaitė

Stasio Meliūno nuotr.