Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis atsiprašė dėl to, kas įvyko

Irmantas Tarvydis: „Reikia labai energingo ir stiprių nervų žmogaus”

Šiandien, balandžio 6 d., vykusiame Rokiškio rajono tarybos posėdyje vėl nebuvo patvirtintos vicemero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūros: Taryba išsiskirstė žinodama, jog savivaldos reikalus keičia tiesioginio valdymo procesai.

– Kodėl 1,5 val. trukmės posėdyje buvo skelbtos dvi pertraukos? – teiravomės Tarybos nario, opozicijos lyderio Irmanto Tarvydžio.

– Svarstant administracijos direktoriaus Tado Barausko kandidatūrą Tarybos narys Stasys Dambrauskas (LSDP narys, aut. past.) paprašė pertraukos: dar kartą buvo bandyta kalbėti su rajono meru Antanu Vagoniu. Bet jis – kategoriškai – ne. Sakė, gal po mėnesio kito ir tvirtintų T. Barausko kandidatūrą, jei šis taptų kažkuo kitu. Kuo, nesupratome. Klausėme, gal jis religiją turi pakeisti? Meras nepasakė nieko konkretaus. Nepatvirtinus vicemero kandidatūros, savąją atsiėmė ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigoms siūlyta Nataša Aleksiejeva.

– Socialdemokratai kitos kandidatūros taip ir nepasiūlė?

– Nelabai kas ir nori dirbti konfrontacijoje su meru. Retas kuris ryšis pakliūti į situaciją, kuomet meras nesutinka tapti komandos nariu. Dabar vicemero postui reikia labai energingo ir stiprių nervų žmogaus.

– Kam prireikė antros pertraukos?

Rokiškio rajono tarybos narys Irmantas Tarvydis

– Pamatėme, kad nesusitarsime, – ištraukėme balsavimo korteles. Nebesurinkus kvorumo meras neteisėtai paskelbė pertrauką ir Tarybos narius bandė įkalbėti tęsti posėdį. Jam nepavyko.

– Kas toliau?

– Žinome, kad Rokiškio rajono savivaldybės tiesioginis valdymas jau aptartas Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Procesas, matyt, pajudės. Apie tai sakė ir posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Panevėžio apskričiai Kristina Nakutytė.

– Kokia Jūsų nuomonė dėl tiesioginio valdymo?

– Manau, tai – ne pats blogiausias atvejis: bus paskirtas Vyriausybės žmogus – baigtųsi įtampa, nebereiktų nei susipriešinusių Tarybos narių, nei politinių postų, kuriuos užėmę žmonės nieko gero rajonui nenuveikė.

– Kaip vertinate A. Vagonio vadovavimą rajonui?

– Kadencijos pradžioje jis turėjo stiprų – 15 narių – palaikymą. Savo tokiu charakteriu ir požiūriu į mero instituciją per trejus metus jis sugebėjo tą daugumą išbarstyti. Tai žmogus, visiškai nesugebantis konsoliduoti. Jis – griovėjas, o ne statytojas.

– Taip ir išsiskirstėte be aiškesnių planų?

– Meras pasakė ačiū. Prisiėmė kaltę dėl to, kas įvyko.

 

Antanas Vagonis: „Jokio neeilinio posėdžio aš nebeplanuoju”

Rokiškio rajono savivaldybė – pirma šalyje, kuriai gali būti įvestas tiesioginis valdymas. A. Vagonis – pirmas meras, savo vadovavimu sukūręs situaciją tokiam valdymui. Meras linkęs tikslinti šią informaciją: neva, yra penkios savivaldybės, kurioms gresia tiesioginis valdymas. Lietuvos savivaldybių asociacija šios informacijos kol kas nei patvirtina, nei paneigia – patikslinti duomenys gali būti pateikti kitą savaitę.

– Kaip Jūs vertinate Rokiškio rajono savivaldybės situaciją? – teiravomės rajono mero A. Vagonio.

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis

– Turime gerbti priesaiką ir Vietos savivaldos įstatymą. Šitaip elgtis negalima bet kokiu atveju: iš vakaro įvyksta susitarimas, mes turime kitą kandidatą, visi laimingi, tačiau tiems, kam nereikia susitarimų, kaltina socialdemokratus, kad šie pažeidė susitarimą ar pasiūlė kitą kandidatą. Man neramu, truputį gėda ir labiausiai nesmagu dėl mūsų kandidatės į Savivaldybės administracijos direktoriaus vietą. Tai atsakingas postas, nėra priežasties nepatvirtinti kandidatūros. Ir Vyriausybės atstovė K. Nakutytė paaiškino: jei norit eiti į tiesioginį valdymą, neapsimeskit, nemeluokit, siekit šito. Ne Tado jiems reikia, o reikia tiesioginio valdymo. Turėtų leisti dirbti N. Aleksiejevai. Betgi turime priimti tokį gyvenimą, koks jis yra. Juk ir tiesioginis valdymas nėra neteisėtas.

– Kodėl Jūs toks priešiškas T. Barausko kandidatūrai? Gal visuomenė dar kažko nežino?

– Aš manau, kad turiu turėti savo atsakomybes. Gal ir padariau klaidą, pasakiau apie T. Barauską, kas ir kodėl. Susilaukiau nemalonumų. Supraskit, ir Įstatymas leidžia neteikti siūlomos kandidatūros. Paprastos gyvenimo vertybės: 15 žmonių mano, kad mano sprendimas neteisingas, bet yra 200 žmonių, kurie nusprendė, kad teisingas. Negali vicemeru būti T. Barauskas. Aš žinau, jis – tik įrankis. Jei žmogumi nepasitikima, tai pasitikėjimą jis tegali užsitarnauti, o ne per prievartą būti brukamas. Manau, dabartinė dauguma atrado tą arkliuką arba turi informacijos, kodėl nepatvirtinu jo kandidatūros, ir tuo spekuliuojama. Nes Tadas – aš žinau – tėra kitas žingsnius mano atžvilgiu. Jei T.Barausko paskyrimas išspręstų problemas, jo kandidatūra neabejočiau.

– Koks galėtų būti kitas žingsnis Jūsų atžvilgiu?

– Nenorėčiau šios informacijos platinti.

– Ar tie 200 yra konretūs žmonės, ar bet koks skaičius?

– Tai konkretūs žmonės.

– Ar tiesa, kad po paviešintos Jūsų informacijos T. Barauskas kreipėsi į teismą?

– Taip. Bet plačiau apie tai nenoriu kalbėti.

– Įvedus tiesioginį valdymą Jūs netektumėt darbo…

– Manau, taip. Taip.

– Kas dar padėtų išvengti tiesioginio valdymo?

– Kreipiausi į Vyriausybę, išdėsčiau, jog galiu dirbti ir tokiomis sąlygomis: darbai vyksta, projektai vykdomi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas laikinai einanti Danguolė Kondratenkienė dirba gerai. Balandžio pabaigoje vyks eilinis Tarybos posėdis. Tiesioginis valdymas tebūtų politinis sprendimas.

Gerai, kad Įstatyme yra numatytas tiesioginis valdymas. Bet jis turėtų būti įvedamas tik tada, kai rajonui kyla rimta grėsmė, kai yra padaryti dideli finansiniai nuostoliai. Betgi spekuliacija – dėl vieno ar kito komiteto įvesti tiesioginį valdymą – tik spraga Įstatyme. Jei Tarybos nariai davė priesaiką, tai ir turi dirbti ketverius metus. Kiekvienas gali atsisakyti mandato. Kitas dalykas: meras – ne žmogus, o institucija, ir už šią instituciją jis turi nešti atsakomybę; jei Įstatymas neleidžia kitaip, turi būti administraciniai teismai. Jei merui Įstatymas leidžia neteikti siūlomos kandidatūros, tai jis ir turi saugoti šią Įstatymo nuostatą.

Buvęs meras Almantas Blažys man sakė: „Jei būčiau meras, prašyčiau į visus siūlomus postus pateikti po tris kandidatūras ir leisti rinktis, su kuo dirbsiu.” Taip meras parodo, kad nori dirbti, o dauguma – savo neįgalumą dirbti. Kol kas ji tesugeba tik nuversti.

– Betgi Jūs neteikiate?

– Nepradėkim visko iš naujo.

– Šiandienos Tarybos posėdyje Jūs visų atsiprašėte dėl to, kas įvyko…

– Atsiprašiau, nes esu rajono Tarybos „spikeris”. Aš turiu atsiprašyti dėl to, kas vyko posėdyje. Nebegalima taip elgtis. Ir jokio neeilinio posėdžio aš nebeplanuoju.

 

 Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotraukos