Rokiškio rajono meras A.Vagonis: „A p d o v a n o j u”

Vasario 9 d. Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis pasirašė tokį potvarkį: „Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, a p d o v a n o j u savivaldybės mero padėkos raštais Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga”.

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis.

Apdovanojimais jis įvertins Virginiją Ardavičienę, Žiobiškio kaimo bendruomenės pirmininkę, už reikšmingą indėlį į bendruomeninį judėjimą Rokiškio rajono savivaldybėje, atsakingą požiūrį į visuomenines pareigas;

Olgą Baršauskienę, viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Rokiškio poliklinikos diagnostikos laboratorijos vedėją-medicinos biologę, už gilų pareigos suvokimą, už pastangas diegti naujas technologijas klinikos diagnostikos laboratorijoje;

Vytautą Bronių Baltušį, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Pandėlio seniūnijos seniūno pavaduotoją, už kruopštumą, pareigingumą, ilgametį ir nuoširdų darbą Pandėlio krašto žmonių gerovei;

Godą Budreikaitę, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos III c klasės mokinę, už labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą, gimnazijos vardo garsinimą rajone ir respublikoje;

Ramunę Godeliauskienę, viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninė laboratorijos vedėją, už naujų idėjų siūlymą ir įgyvendinimą, iniciatyvumą, naujų technologijų įvaldymą, nepriekaištingą darbą, nuolatinį žinių gilinimą, nuoširdų bendradarbiavimą su darbuotojais ir kolegomis;

Livetą Jasiūnaitę, kraštietę, Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės narę, už aukštus sportinius rezultatus ir Rokiškio krašto garsinimą Lietuvoje ir Europoje;

Vilmą Krasauskaitę, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytoją, už iniciatyvumą bei aktyvų dalyvavimą rajono tarptautiniuose švietimo projektuose ir už skaitmeninių pokyčių plėtrą Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje;

Aušrą Kriovę, Rokiškio rajono vietos veiklos narę, už reikšmingą indėlį į Rokiškio krašto  nevyriausybinių organizacijų veiklą, mezgant kontaktus su užsienio partneriais, pareigingumą, atsakomybės prisiėmimą nevyriausybinių organizacijų projektinėje veikloje;

Eugenijų Narkūną, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Obelių seniūnijos seniūną, už bendruomenės sutelkimą istorinei atminčiai išsaugoti ir įprasminti;

Gražiną Prunskienę, Rokiškio rajono ligoninės laboratorijos klinikos laborantę, už naujų technologijų įvaldymą, nepriekaištingą darbą, nuolatinį žinių gilimą, nuoširdų bendradarbiavimą su kolegomis;

Romaldą Vilką, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiąjį specialistą, už nuoširdų, kruopštų ir sąžiningą darbą ir sėkmingą projektų įgyvendinimą.

Pažymima, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tik nepažymima, kur bus įteikti apdovanojimai.

 

Parengė Adelija Varnaitė

temainfo.lt archyvo nuotr.