Rokiškio merui įteikta nuotrauka „Demokratija pagal Leniną”

Balandžio 29 d. į Rokiškio rajono tarybos posėdį sugrįžo opozicija: visi gerai nusiteikę, o koalicijos „Už laisvę augti” narys Irmantas Tarvydis atėjo nešinas dovana.

Rokiškio rajono taryba turi tradiciją prieš posėdį sveikinti kraštui nusipelniusius žmones. Tokia naujovė atsirado rajonui ėmus vadovauti Antanui Vagoniui. Prieš posėdį padėkomis buvo apdovanoti rajoną garsinantys sportininkai, rajono Vietos veiklos grupės teikimu aukščiausiu vietos savivaldos apdovanojimu – sidabro ženklu „Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai“ – buvo apdovanoti dvarus puoselėjantys žmonės – Petrošiškio dvaro savininkas I.Tarvydis, Ilzenbergo – Vaidotas Barakauskas, Gačionių – Piotras Rozenas.

Prieš posėdį Lietuvos kultūros ženklu – aukso žvaigžde „Nešk savo šviesą ir tikėk“ – už viso gyvenimo darbus buvo apdovanota Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė. Ta pačia proga rajono meras jai įteikė ir sidabro ženklą „Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai“.

Kaip bebūtų vertinama praktika paskubomis prieš posėdį apdovanoti kraštui nusipelniusius žmones, ji turi ir teigiamų bruožų: taupomas laikas ir lėšos.

Tad ir Tarybos nario I.Tarvydžio atsinešta dovana nereiškė nieko kito, kaip įvertinimą prieš posėdį. Šįkart buvo apdovanotas ne kas nors, o pats rajono meras A.Vagonis. Puikiuose rėmuose jam įteikta 40X30 dydžio jo paties nuotrauka: jis – į viršų kilstelta ištiesta ranka; nesuprasi, sėdi ar stovi.

Salė suklego: tokia poza didžiuosiuose Sovietų sąjungos miestuose stovėdavo šios sąjungos įkūrėjo Vladimiro Iljičiaus Lenino paminklas.

– Draugui merui, – įteikdamas dovaną sakė I.Tarvydis.

„Už demokratiją pagal Leniną”, – taip kažkuris tarybos narių pavadino šį apdovanojimą.

Pagauta asociacijų salė juokėsi. Leninu A.Vagonio niekas, žinoma, nevadina, tačiau susitikime su opozicija šį vardą bent keletą kartų minėjo jis pats.

– Ar Leninas aš? Ar ne Leninas? – pyko jis ir sakė, kad nėra ko jo egzaminuoti,  be to, jis esąs atviras ir nereikia jo statyti į kokią nors pozą.

Niekas dar nepamiršta: nepatenkinta tuo, kaip meras veda posėdžius, opozicija salę paliko vasario 19 d., kovo 25-osios posėdyje iš viso nedalyvavo, o balandžio 22 d. buvo surengtas mero ir opozicijos susitikimas aptarti tolimesnio bendravimo principų, bet ir šio renginio negalėtum pavadinti sėkmingu.

Ir štai – dovana. Nuotrauką, gavusią pavadinimą „Demokratija pagal Leniną”, padarė „Gimtojo Rokiškio” žurnalistė Aldona Minkevičienė mero ir opozicijos susitikime balandžio 22 d. Taip jau gavosi, kad ši diena – dar ir Lenino gimtadienis. Korespondentės rašinį iliustravusią puikią nuotrauką, juokingai charakteringą susiklosčiusiai situacijai, pastebėjo daugelis. Rokiškio rajono Tarybos opozicija – irgi. Pozos nebeišvengsi: panaikinus nereikalingą foną, vaizdą „konvertavus” į nespalvotą, sukurta istorinė 1917-ųjų revoliucinė nuotaika…

Dovana buvo įvertinta kaip geras pokštas, pozicijos ir opozicijos susitaikymu. Posėdžio salė klegėjo, žurnalistai fotografavo, juokėsi ir pats meras.

Per visą posėdį opozicijai buvo leista klausti ir pasisakyti.

I.Tarvydis, temainfo.lt paprašytas įvertinti bendrą pastarojo Tarybos posėdžio darbo nuotaiką, sakė, jog tai buvo draugiškiausias posėdis per visą šios Tarybos kadenciją. Jo manymu, tam turėjo įtakos ir dovana prieš posėdį.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotr.