Rokiškio meras ir vicemeras pasiryžę ir patys lankyti problemines šeimas

Sudaromi vasaros stovyklų planai

Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Vilimas baigė lankyti seniūnijas. Kaip sako jis pats, susitikimai turėjo keletą tikslų. Vienas jų – su seniūnijų darbuotojais bei švietimo įstaigų vadovais aptarti vaikų saugumą ir užimtumą vasaros atostogų metu. Iki kovo pabaigos turi būti sudaryti vasaros stovyklų planai. Anot vicemero, apie 40 proc. visų negatyvių įvykių nepilnamečiai įvykdo vasaros metu.

Kiekviena rajono švietimo įstaiga, Rokiškio jaunimo centras vasarą rengs moksleivių stovyklas. Šių metų Rokiškio rajono biudžete vasaros stovykloms numatyta 15 tūkst. eurų, arba 10 tūkst. eurų daugiau nei pernai. Stovyklų trukmė – 7 dienos, ilsisi jose apie 30 proc. visų rajono vaikų. Planuojama surengti 30 stovyklų.

 

Probleminių šeimų lankymo grupės

Rokiškio rajone yra apie 100 šeimų, kurias privalo lankyti seniūnijų socialiniai darbuotojai. Rajone – 10 seniūnijų, problematiškiausia Rokiškio seniūnija – čia daugiausia lankytinų šeimų; vicemeras pirmiausia ir susitiko su šios seniūnijos atstovais ir Rokiškio mokyklų vadovais.

Bus sudarytos kiekvienos seniūnijos ir jose esančių švietimo įstaigų atstovų grupės, mažiausiai du kartus per vasarą lankysiančios problemines šeimas; rengiami lankymų grafikai. Į komisiją rekomenduojama įtraukti mokyklų direktorius ar pavaduotojus.

Seniūnijos darbuotojams pavesta stebėti lankomų šeimų buitį, atkreipti dėmesį į krosnių būklę; jei ji prasta, apie tai informuoti priešgaisrinę tarnybą, pasirūpinti lėšomis krosnių remontui. Grupių darbe pasiryžę dirbti ir vicemeras, ir meras.

– Esu aplankęs daugybę tokių šeimų, – sakė vicemeras.

 

Tikslas – vaikams suteikti natūralią aplinką

Dar viena seniūnijų lankymo priežastis – labiau pažinti rajono šeimas, galinčias globoti vaikus ar juos įsivaikinti.

– Jei Prezidentė ar ministrė atvažiuos, ant vaikų namų durų pakabins spyną, o kitur kurs šeimynas su samdomais darbuotojais, problema nebus išspręsta. Mes siekiame rasti žmones, galinčius vaikams, netekusiems tėvų globos, suteikti natūralią aplinką. O savaime tokios šeimos neatsiras: reikia jų ieškoti, atrastąsias mokyti, – temainfo.lt sakė vicemeras E.Vilimas.

Šiuo metu ruošiamos šešios Rokiškio rajono šeimos, galinčių prisiimti vaikų globos pareigą. Anot vicemero, rajono Obelių vaikų globos namuose gyvena apie 50 vaikų.

 

Rita Briedienė

Rokiškio rajono savivaldybės nuotr.