Rokiškio, Kupiškio ir Anykščių rajonų merų kalbos, pasakytos per inauguraciją


Rokiškio rajono mero Ramūno Godeliausko kalba

– Šiandien, priimdamas Rokiškio krašto žmonių, Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei įstatymų man suteiktus mero įgaliojimus, po savo priesaikos pirmiausia norėčiau padėkoti Rokiškio krašto žmonėms, rinkėjams, atėjusiems į rinkimus ir patikėjusiems manimi. Taip pat dėkoju savo komandai už didžiulį darbą ir, žinoma, savo šeimai, draugams – už palaikymą ir atramą sunkiomis akimirkomis.

Esu čia ir dabar, nes tokia yra Jūsų, Rokiškio krašto žmonės, valia, kurią išreiškėte laisvuose demokratiniuose ir nepriklausomuose Savivaldos tarybos narių ir mero rinkimuose.

Esu čia ir dabar, nes tokia yra ir mano valia, atvedusi mane į šią dieną kartu su Jums, gerbiami Tarybos nariai, kad kartu su Jumis atlikčiau savo pareigą Rokiškio kraštui ir Lietuvai.

Mieli rokiškėnai, šiandien davęs priesaiką sąžiningai tarnauti Jums, gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją visų pirma prisimenu jausmus, patirtus susitikimuose, diskusijose su Jumis. Tuomet supratau, kad vieno žmogaus, užimančio mero pareigas, niekada neužteks padaryti stebuklui, pagrįstam vien tik tikėjimu geresne, teisingesne ateitimi, kurios visi trokštame.

Pastaruoju metu mūsų rajonas ir Savivaldybės taryba išgyveno daug pokyčių, blaškydamasi iš vieno kraštutinumo į kitą, dažniausiai susipriešindama ar net menkindama vieną ar kitą Tarybos narį, valstybės tarnautoją ar įstaigos vadovą. Taip buvo, tačiau daugiau taip neturi būti. Į šią kadenciją turime žengti pakilę oriam, garbingam darbui dėl visaverčio mūsų rajono žmonių gyvenimo.

Tam tėra vienintelis kelias – santarvė ir bendros, į vieną tikslą nukreiptos pastangos. Tokia santarvė – tai politiniai ir žmogiški susitarimai, kurių pagrindinis tikslas – demokratija ir mūsų žmonių gerovės kilimas.

Pirma mūsų čia susirinkusiųjų ir ką tik prisiekusiųjų bendra pareiga – sutvirtinti žmonių pasitikėjimą savivalda ir jos institucijomis.

Manau, kad Taryba, administracija ir meras dės visas pastangas, kad galėtume būti tikresni dėl rytdienos, kad būtų kuo mažiau socialinių sienų, kad mūsų kraštas būtų patogesnis gyventi tiek jauniems žmonėms, tiek mamoms su vaikais, tiek sportuojantiesiems, tiek pagyvenusiems, tiek žmonėms su negalia. Bendrą darbą su Taryba ir vykdomąja valdžia – administracija laikau svarbiausia mero pareiga. Savo asmeniniu pavyzdžiu, reiklumu, įstatymų reikalavimų ir visuomenės nuomonės suderinamumo iniciatyva sieksiu būti Savivaldybės ir jos žmonių tarpininkas.

Turime didinti kiekvieno mūsų žmogaus galias darant įtaką vietos valdžiai, stiprinant bendruomenes. Turime padėti joms vystytis ir augti, nes bendruomeniškumas išlaikys mūsų kaimus, miestelius ir miestą gyvybingais.

Šiandien tiek aš, tiek Jūs, remdamiesi Rokiškio krašto žmonių suteiktu pasitikėjimo mandatu, pradedame savo ketverių metų kelią Savivaldybės taryboje. Ši Taryba – tai mūsų visuomenės veidrodis. Nė viena partija ar komitetas neturi absoliučios persvaros, nė viena politinė jėga negali teigti, kad ji geriausiai atstovauja visuomenės interesams. Mūsų rajono žmonėms reikia, kad visos politinės jėgos susitelktų konstruktyviam darbui. Politikai turi tarnauti visuomenei, o ne vienadieniams politiniams interesams. Per rinkimus visi politikai, partijos, komitetai daug kalbėjome apie socialines problemas, žadėjome gerinti mūsų žmonių gyvenimo sąlygas, užbaigti rietenas ir konsoliduoti politines jėgas bendram darbui. Atėjo metas tuos pažadus tesėti.

Taryboje yra visi, kandidatavę į mero postą. Taigi, visi turime galimybę pakelti politinės kultūros lygį atsisakydami intrigų, nepagarbos ir vienas kito menkinimo. Nes menkindamas kitą niekada savo vertės nepadidinsi. Kviečiu atsisakyti asmeninių ambicijų, asmeniškumų ir šią kadenciją dirbti taip, kad paskutiniajame jos posėdyje nebūtų gėda žiūrėti vienas kitam į akis, nebūtų gėda kartu išgerti kavos puodelį.

Tikiuosi, kad ateinantys ketveri metai bus kūrybingo ir rajonui naudingo mūsų bendro darbo metai. Tepadeda mums Dievas.

Rokiškis
2019 04 12Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus kalba

– Iš tikrųjų šiandien yra svarbi mano gyvenime diena. Nors jau dvi kadencijas esu ėjęs mero pareigas, tačiau tiesiogiai žmonių išrinktas meras yra visai kas kita. Todėl, kad tai uždeda milžinišką atsakomybę, nes už mano nugaros stovi 6,5 tūkstančio anykštėnų, kurie balsavo už mano kandidatūrą, kurie tikėjosi ir tikisi, kad naujas meras, nauja Taryba su dar didesniu pagreičiu, su dar didesniu impulsu kibs į darbus ir spręs tuos iššūkius, kuriuos kiekvieną dieną pateikia gyvenimas.

Tuos iššūkius reikia spręsti, reikia vykdyti darbus, o pinigų, kaip dažniausiai būna, trūksta. Ir šių metų pradžia nenuteikia optimistiškai, nes pirmo ketvirčio planas įvykdytas maždaug 70 proc., ir Savivaldybės biudžetas nesurinko  milijono eurų pajamų, kas buvo numatyta pagal planą. Pernai buvo sutaupyti 7 milijonai, kurie persikėlė į šiuos metus – jau būtų buvę problemų su įvairių darbų finansavimu.

Noriu padėkoti buvusiai Tarybai, buvusiam merui, administracijai už tai, kad Anykščiai išlaikė tradiciją, kad keičiantis merams nesikeičia viskas kardinaliai, kad yra išlaikoma kryptis, kurią pasirinko Anykščiai, kurią patvirtino rajono Taryba. Tai kurorto statuso siekimas, darbo vietų kūrimas. Žinoma, per ketverius metus visko neišspręsi, visko ir nebuvo padaryta, tačiau buvo padaryta daug. Tęsiami tokie darbai – ir jie tęsiami sėkmingai – kaip daugiabučių namų renovacija, Europiniai, ypač Regiono plėtros projektai. Jau ir dabar pradėti darbai tiesiant gatves kiekvienoje seniūnijose.

Žinoma, yra ir problemiškų vietų: kvartalinė namų renovacija, Tilto gatvės didžiulis projektas. Bet aš tikiu, kad ši Taryba, į kurią suėjo ir koalicija – skirtingų partijų žmonės, yra pajėgi spręsti šias problemas. Juolab kad formuojant administracijos vadovų komandą, mano buvo vienintelis kriterijus: ne partinis kriterijus,  o kompetencija, ne partiniai žmonės, o jauni ir veržlūs, palaikantys tendenciją, kad Anykščiai keistųsi. Seimo narių pagalba, tikiuosi, žengsime kurorto link.

Turime ir kitų didžiulių ambiciją – pretenduoti į UNESCO miesto vardą, Lėto miesto vardą… Lauksiu visų sėkmingo darbo. Atsinaujinusioje Taryboje matau daug stiprių, kūrybingų asmenybių. Tikiuosi, kad visi galėsime sutartinai dirbti Anykščių ir anykštėnų labui.

Anykščiai
2019 04 16


Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko kalba

– Aš irgi nuoširdžiai noriu pasveikinti išrinktus rajono Tarybos narius. Nežiūrint į tai, kad gali būti nuomonių skirtumų, nesutarimų tam tikrų, jie tarnaus tiktai tam, kad mūsų kraštas būtų tarp tų, kurie minimi geru žodžiu, kad mes eisime į priekį, spręsime tas problemas ir iššūkius, kurie tikrai mūsų laukia ir jų yra. Jūs netrukus patys tuo įsitikinsite ir su tuo susidursite.

Kupiškis
2019 04 17