Rokiškio kultūros centro direktoriui E.Druskinui teks pasiaiškinti…

Rokiškio kultūros centro direktorius Erikas Druskinas

Rokiškio rajono tarybos opozicija, reaguodama į rajono Kultūros centro darbuotojų ir teatralų nerimą, į žiniasklaidos susirūpinimą ir kitus signalus apie Rokiškio kultūros centro direktoriaus Eriko Druskino dekonstruktyvią veiklą Kultūros centre, kolektyviniu raštu kreipėsi į rajono merą Antaną Vagonį ir prašo neatidėliotinai, artimiausiame savivaldybės Tarybos posėdyje įpareigoti Rokiškio kultūros centro direktorių E.Druskiną ir savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio valstybėmis skyriaus vedėją Petrą Blaževičių pasiaiškinti dėl besitęsiančios nenormalios padėties kultūriniame rajono gyvenime.

„Rokiškio kultūros centre tęsiasi nekonstruktyvi padėtis: rokiškėnų mėgstamų ir mylimų meno kolektyvų vadovai vienas po kito iš centro direktoriaus Eriko Druskino gauna ultimatyvius pasiūlymus dirbti 0,25 etato vietoje pusės. Šį mėnesį tokį pasiūlymą gavo folkloroansamblio GASTAUTA vienas iš vadovų Giedrius Viduolis. Prieš mėnesį analogišką pasiūlymą dirbti mažesniu etatu gavo tremtinių choro VĖTRUNGĖ vadovė Jurgita Raugienė. Tokie Kultūros centro direktoriaus veiksmai iššaukė pagrįstą meno kolektyvų narių nepasitenkinimą. Šiais vadovavimo metodais buvo sutrikdyta meno kolektyvų kūrybinis darbas, sukeltas nesaugumo ir neužtikrintumo dėl ateities jausmas. Minėti faktai įgijo platų neigiamą atgarsį ne tik tarp rajono gyventojų, bet ir už rajono ribų, neigiami straipsniai atsirado spaudoje, imta plačiai diskutuoti apie blogas Rokiškio rajono perspektyvas kultūros vystymo srityje.

Tokia padėtis Kultūros centre mums kelia pagrįstą susirūpinimą, todėl, vadovaudamiesi  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento penktojo skirsnio 35 punktu, prašome įtraukti į artimiausiojo Tarybos posėdžio, įvyksiančio 2016 m. gegužės 27 d., darbotvarkę Rokiškio kultūros centro direktoriaus Eriko Druskino išsamios informacijos pateikimą dėl susidariusios padėties Rokiškio kultūros centre.

Taip pat, pageidaujame, kad posėdyje dalyvautų Rokiškio kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, ansamblio GASTAUTA vadovas Giedrius Viduolis”, – Prašyme „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. posėdžio darbotvarkės” rašo rajono Tarybos opozicija.

Po tekstu pasirašo Tarybos nariai Irmantas Tarvydis, Stasys Meliūnas, Algis Kazulėnas, Jūratė Čypienė, Diana Meškauskienė, Vytautas Masiulis, Gintaras Girštautas, Virginijus Gaučys ir Virginijus Lukošiūnas.

Jau prieš kelias savaites elektroniniu paštu dalinamasi laišku, kuriame kalbama apie tai, jog reikia kažką daryti. „Gal susiburti ir reikalauti realios veiklos arba palikti darbo vietą? Nes pigios Druskino filosofijos jau prisiklausėme. Beveik metai poste, o rezultatai minusiniai”,  – kreipiasi į visuomenės narius net ne kultūros srityje dirbantis žmogus ir net ne politikas.
Iniciatyvos, vis dėlto, ėmėsi Rokiškio rajono tarybos nariai. Jų priedermė – stabdyti niekur nevedančias, jau metus besitęsiančias su Rokiškio rajono mero palaiminimu vykdomas kultūrines permainas.

Rokiškio kultūros centro direktorius E.Druskinas, temainfo.lt paklaustas, ar dalyvaus gegužės 27-osios rajono Tarybos posėdyje, sakė, jog dar pagalvos, nes tądien jam – išeiginė. Su Tarybos opozicijos Prašymu jis dar nėra susipažinęs ir jį komentuos tik tada, kai susipažins.

 

Rita Briedienė