Rokiškio krašto muziejus vėl kviečia dalyvauti prakartėlių parodoje

Šiemet sukanka 20 metų, kai Rokiškio krašto muziejus organizuoja Prakartėlių parodas. Šią idėją pasiūlė italų dailininkas, verslininkas ir mecenatas Angelo Frosio. Tai buvo visai nauja idėja, pareikalavusi muziejininkų nemažai pastangų, kad virstų tikrove.

Prakartėlių parodų dalyviai yra labai įvairūs žmonės: garsūs tautodailininkai, moksleiviai, darželinukai, pensininkai… Labai įdomus šių parodų bruožas – prakartėles kuria ištisos šeimos, klasės ir kiti kolektyvai. Kadangi labai platus dalyvių ratas, tai ir medžiagos panaudojamos pačios įvairiausios: medis, molis, šiaudai, pakulos, medžio žievė, linas, popierius, džiovinti augalai ir kt.

Prakartėlių kūrėjai pasižymi lakia fantazija ir didele išmone. Yra meistrų, kurie dalyvavo beveik visose parodose. Kiekvienais metais jie nustebina ieškojimais ir bandymais kitaip pažvelgti į Kristaus gimimą. Kai kurie dalyviai prakartėlę kuria keletą mėnesių.

Šį gruodį organizuojama XVI tarptautinė prakartėlių paroda. Dalyvių amžius ir išsilavinimas neribojamas. Parodai pateikiamos prakartėlės – skulptūrinės bei tūrinės-erdvinės kompozicijos. Piešiniai ir paveikslai į parodą nepriimami. Prakartėlės gali būti pagamintos iš įvairių medžiagų (išskyrus maisto produktus). Jos turi būti stabilios, patvarios, paruoštos eksponavimui. Iki 2018 m. gruodžio 1 d. dalyviai į Rokiškio krašto muziejų turi pristatyti prakartėlę. Konkurso darbus vertins komisija, sudaryta iš 10 asmenų. Vertinimo kriterijai: originalumas, estetiškumas; meniškumas, savitumas; etninių kultūros tradicijų tęstinumas; kūrinio atlikimo meistriškumas.

Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais, parodos katalogais. Dalyviams, kurių darbai gaus vertinimo komisijos nominacijas, bus skiriami rėmėjų prizai. Daugiausia lankytojų balsų surinkęs parodos dalyvis apdovanojamas žiūrovų prizu.

Detalesnė informacija bus skelbiama muziejaus svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt

 

Dalia Kiukienė

Rokiškio krašto muziejaus vyriausia fondų saugotoja

 

XVI TARPTAUTINĖS PRAKARTĖLIŲ KONKURSINĖS PARODOS

 NUOSTATAI

 I BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Rokiškio krašto muziejuje nuo 1998 m. Kalėdų rengiamos respublikinės prakartėlių parodos. Jų organizavimo idėją pasiūlė italų dailininkas, verslininkas ir mecenatas Angelo Frosio, su Rokiškio krašto muziejumi bendradarbiaujantis nuo 1994 m.
  2. Šie nuostatai reglamentuoja XVI tarptautinės prakartėlių konkursinės parodos  tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą.
  3. Konkursinę parodą organizuoja Rokiškio krašto muziejus.

II TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkursinės parodos tikslas – puoselėti ir tęsti etnines lietuvių kalendorines tradicijas, skatinti žmonių, ypač vaikų ir jaunimo kūrybinę iniciatyvą, naujų raiškos formų ieškojimą, sukurti kalėdiniu laikotarpiu šventišką nuotaiką, žiemos metu, kai ypač sumažėja turizmo paslaugų įvairovė, didinti muziejaus patrauklumą, išlaikyti savitumą.

5. Konkursinės parodos uždaviniai:

5.1. Rokiškio krašto muziejuje surengti XVI tarptautinę prakartėlių parodą-konkursą;

5.2. išleisti  parodos katalogą;

5.3. organizuoti parodos uždarymą-koncertą ir geriausių darbų autorių apdovanojimą;

5.4. papildyti prakartėlių kolekciją naujais eksponatais.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

  1. Dalyvių amžius ir išsilavinimas neribojamas.
  2. Parodai pateikiamos prakartėlės – skulptūrinės bei tūrinės-erdvinės kompozicijos. Piešiniai ir paveikslai į parodą nepriimami.
  3. Prakartėlės gali būti pagamintos iš įvairių medžiagų (išskyrus maisto produktus). Jos turi būti stabilios, patvarios, paruoštos eksponavimui.
  4. Iki 2018 m. gruodžio 1 d. dalyviai į Rokiškio krašto muziejų turi pristatyti prakartėlę. Konkursinė paroda pradės veiks 2018 m. gruodžio 8 d. Uždarymas ir dalyvių apdovanojimas numatytas 2019 m. sausio 19 d. Pasikeitus renginio laikui dalyviai ir svečiai bus informuojami atskirai telefonu, elektroniniu paštu. Detalesnė informacija bus skelbiama muziejaus svetainėjewww.muziejusrokiskyje.lt. Atsakingi asmenys – Dalia Kiukienė, Giedrė Spundzevičienė. Tel. pasiteirauti 8 458 52835, arba el. p.daile@muziejus.rokiskyje.lt
  5. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių šių nuostatų reikalavimų ar turinčių akivaizdžių defektų.
  6. Konkurso darbus vertina komisija, sudaryta iš 10 asmenų – menotyrininkų, dailės mokytojų-ekspertų, konkurso organizatorių.
  7. Vertinimo kriterijai:

13.1 originalumas, estetiškumas;

13.2 meniškumas, savitumas;

13.3 etninių kultūros tradicijų tęstinumas;

13.4 kūrinio atlikimo meistriškumas.

 IV. KONKURSINĖS PARODOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

14. Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais, parodos katalogais.

15. Dalyviams, kurių darbai gavo vertinimo komisijos nominacijas, skiriami rėmėjųprizai.

16. Daugiausia lankytojų balsų surinkęs parodos dalyvis apdovanojamas žiūrovų prizu.

17. Rokiškio krašto muziejaus Rinkinių komisija atrenka prakartėles, kuriomis rekomenduojama papildyti prakartėlių kolekciją, esančią Rokiškio krašto muziejuje.