Rokiškio jaunosios kanklininkės dalyvavo seminare

 

Birželio 14–18 dienomis Molėtų Alantos dvaro sodyboje vyko Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos atlikėjų vasaros seminaras.

Jame  dalyvavo ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos kanklininkės Eivilė Spundzevičiūtė ir Gabrielė Stanišauskaitė bei jų mokytoja Deimantė Baranauskienė.

Kasdien su moksleiviais dirbo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedros kanklių pedagogai. Kūrybiniai užsiėmimai – vaikams artimiau susidraugavus su savo bendraamžiais – padėjo siekti dar geresnių bendro muzikavimo rezultatų, kurie džiugintų ne tik pedagogus, tėvelius, bet ir visuomenę.

Kūrybiniai užsiėmimai buvo planuojami rengiantis 2018 m. Dainų šventės kanklių koncertui „Skambėkite, kanklės“. Kasdien tobulinę individualaus ir ansamblinio grojimo techniką seminare moksleiviai lengviau įsitrauks į pasirengimo Dainų šventei etapus.

Paskaitas skaitė ir savo sričių profesionalai psichologė Laura Dubosaitė, etnologė Gražina Kadžytė, dr. Regina Marozienė bei kt. Seminare, be muzikinės jungtinio orkestro veiklos, moksleiviai buvo ugdomi ir kitose meninėse srityse: vyko liaudies instrumentų atlikėjų koncertai, pramoginiai- edukaciniai vakarai, ekskursijos.

Baigiamasis seminaro koncertas vyko Molėtų bažnyčioje.

 

Deimantė Baranauskienė

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytoja

Autorės nuotraukos