Rokiškio garbės piliečio vardą – Lenkijos Prezidentui

Nusprendė vienbalsiai

Rugsėjo 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės taryba – vienam balsavus prieš ir vienam susilaikius – patvirtino sprendimo projektą „Dėl Rokiškio krašto garbės piliečio vardo suteikimo Lenkijos Respublikos Prezidentui Bronislavui Marijai Komorovskiui”.

Tiesa, ginčų kilo visokių. Toks sprendimas kai kuriems buvo šiek tiek netikėtas.

Koplytstulpis – proseneliui

2010 m. balandžio 10 d. žuvus Prezidentui Lechui Kačinskiui, B.M.Komorovskis tapo Laikinuoju Lenkijos Prezidentu. Tai pačiais metais jis laimėjo Prezidento rinkimus.

B.M.Komorovskio pavardė labai sudomino Rokiškio muziejininkus, jie suskato domėtis, ar jis nėra Kavoliškio, esančio vos keli kilometrai nuo Rokiškio, grafų palikuonis…

Kaip savo studijoje „Grafų Komorovskių pėdsakais” rašo Rokiškio krašto muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Onutė Mackevičienė, šios giminės laikus Kavoliškyje mena išlikę trys ūkiniai pastatai, graži liepų alėja, tvenkinys ir ant kalvelės stovintis medinis koplytstulpis. Jis žymi vieno iš Komorovskių – Zigmunto Leopoldo Petro Komorovskio – amžinojo poilsio vietą. Tai B.M.Komorovskio prosenelio kapas. 1994 m. koplytstulpį ir pastatė būsimasis Lenkijos Prezidentas.

Kodėl ne grafaitėms Pšesdeckaitėms?

– Ar jums neatrodo, kad ne nuo to galo jūs pradedat? Siūlote suteikti vardą buvusiam Prezidentui Komorovskiui, kurio nei dvaro nebėra, nei jis čia gimęs, nei investicijų kažkokių atnešęs, o ne grafaitėms Pšesdeckaitėms, kurios padovanojo Rokiškiui dvarą, juo džiaugiamės ir visam pasauliui rodom. Kokie prioritetai? Ar todėl, kad grafaitės – eilinės Lenkijos pilietės? – klausė Tarybos narys Algis Kazulėnas.

Anot sprendimo projektą pateikusio Savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis vedėjo Petro Blaževičiaus, jos nėra užmirštos, bet nėra ir vienintelės šios šeimos atstovės: miesto gimtadienyje lankėsi Pšesdeckių šeimos, gyvenančios Estijoje, atstovai, dalyvavę ir rugsėjo 18 d. surengtos konferencijos „Tyzenhauzų kultūros kelias 2015-2017″ darbe.

Užsienio ministerijos siūlymas

– Yra ir Užsienio ministerijos siūlymas apsvarstyti galimybę suteikti Komorovskiui Rokiškio garbės piliečio vardą, nes savo laiku jis prisidėjo prie Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykių stiprinimo, ekonominio, kultūrinio bendradarbiavimo, saugumo regione didinimo, bendrųjų europinių vertybių puoselėjimo, – sakė P.Blaževičius, ir pridūrė, kad teikti siūlymą apdovanojimui gali bet kas, ministerijos – irgi.

– Ačiū, Petrai. Mes dabar kalbame būtent dėl Komorovskio. Jeigu jums kils klausimų, kodėl kažkas yra nesuteikiama kitiems, jūs galite taip pat teikti, paklausti. Viskas tvarkoj. Bet būtent šia tema prašau kalbėti – apie Prezidentui suteikimo garbės piliečio vardą, – savo pastabą dėliojo meras Antanas Vagonis.

Ar žino Prezidentas?

Tarybos narys Vytautas Masiulis klausė, ar Prezidentas žino, kad jam ketinama suteikti Rokiškio garbės piliečio vardą.

Nežino. Anot P.Blaževičiaus, kandidatai iš anksto neperspėjami: jei Taryba priimtų neigiamą sprendimą, išankstinis perspėjimas – nei šis , nei tas. Pranešėjas priminė, kad Prezidentas į Rokiškį ketina atvykti spalio 14-15 dienomis.

Tarybos  narys Virginijus Lukošiūnas nemano, kad B.M.Komorovskis nežino apie šį Rokiškio valdžios ketinimą, tik rajono Tarybos nariai apie tai – kaip ir daugelį dalykų – sužino prieš pat faktą.

– Noriu patikinti, kad: taip, prezidentūra žino, kad šiandien svarstomas šis klausimas. Jis buvo pateiktas – kaip ir kelių klausimas – jau „praituose” komitetuose. Jeigu buvo neaiškumų, visą mėnesį galėjote diskutuot ir kreiptis. Šiuo metu Lenkijos ambasadorius po Tarybos posėdžio laukia mano skambučio. Aš turėsiu jam pranešti, kokie rezultatai. Tai, vat, tokia situacija. Atsakau, – nutraukęs P.Blaževičiaus atsakymą įsiterpė meras.

A.Kazulėnas svarstė, ar tik nekolekcionuoja rokiškėnai garbės piliečių prezidentų?

– Reikėtų daugiau savigarbos: rusams lankstėmės, dabar – lenkams. O kada turėsim savo stuburą ir tiesiai žiūrėsime į priekį? Daugiau savigarbos!– sakė jis.

Nu, nejuokinkit!

– Ačiū už pasisakymą. Tikrai. Nesitikiu, tarybos nariai, iš jūsų nacionalistinių kalbų. Nenorėčiau jų girdėti. Galvokite, ką kalbate. Draugystę su kaimynais jūs vadinate lankstymusi? Nemokėjimu bendrauti? Nu, nebejuokinkit! – bravūriškai kalbėjo meras, ir kai kas iš jo paties juokėsi.

Laima Keraitienė stebėjosi, kam tokie ginčiai, kai svarstomos prezidentų kandidatūros: Algirdas Brazauskas Rokiškio garbės piliečiu tapo tik iš antro karto.

Regalijos iš pašalpų

Apie Rokiškio krašto garbės piliečio vardo teikimą grįžta svarstant klausimą dėl šių metų biudžeto patikslinimo. Iš socialinės paramos 10 tūkst. sutaupytų eurų 600 Eur. atiduota renginiams, 100 Eur – Panemunėlio pagrindinės mokyklos valgyklos įrangos remontui, visa likusi suma – Savivaldybės administracijai atsiskaityti su informacinių technologijų paslaugų teikėjais ir… Krašto garbės piliečio regalijoms įsigyti.

Tarybos nariai Virginijus Gaučys ir Gintaras Girštautas merą perspėjo, ar nebus taip, kad po poros metų reikės sugrąžinti socialinėms reikmėms skirtas lėšas, išleistas visai kitur.

 

Rita Briedienė
temainfo.lt archyvo asociatyvi nuotr.