Rokiškėnų veiklos skatina ir kitus domėtis Mykolu Romeriu

Nurodys kryptį

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė (VVG) planuoja pastatyti du informacinius kelio ženklus, nurodysiančius kryptį į pasaulinio garso teisininko Mykolo Romerio gimtą Bagdoniškio kaimą.

– Betgi ką reikštų kelio ženklai, jei net vietos gyventojai nežinotų, kas gi buvo M. Romeris, – temainfo.lt sakė rajono VVG vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

Gruodžio 19 d. Kriaunų bibliotekoje ir vyko diskusija „Mykolas Romeris. Atminties ženklai – tėviškėje”.


Diskusijos dalyviai

Diskusijoje dalyvavo Bagdoniškio dvaro dalies savininkas ūkininkas Antanas Kazlauskas, Rokiškio Juozo Keliuočio bibliotekos bibliotekininkės, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Kriaunų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus mokytoja Stasė Idienė, mokiniai – šie labiau kaip klausytojai bei viktorinos dalyviai; atvyko Obelių gimnazijos gimnazistai Deividas Zimantas ir Vaiva Dubickaitė, skaitę pranešimus apie didįjį teisininką, papasakoję apie Nedo Zumbricko ir Gabijos Zumbrickatės sukurtą filmuką „Bagdonškis – Mykolo Romerio gimtinė“, bei jų istorijos mokytoja Miranda Nargelienė. Saviškius atlydėjo obelietė gimnazistė Arūnė Sabaliauskaitė.


Filmukas paskatino žingeidumą

– Labai norėjau, kad filmą kurtų kriauniškiai: Bagdoniškis – Kriaunų seniūnijos kaimas. Obelių gimnazinėse klasėse mokosi vos keli Kriaunų vaikai Du iškart atsisakė kurti filmuką, jo ėmėsi kiti du, bet vienas susirgo, kitas išvažiavo. Darbo ėmėsi obeliečiai. Važiavome į Bagdoniškį, filmavome dvarą – gimtą M. Romerio namą, nuostabią oficiną. Filme šiek tiek pasakojame apie žymiojo teisininko tėvus, apie jo mokslo metus, darbą, gyvenimą Lenkijoje, grįžimą į Lietuvą; įskaitėme monografijos „Obeliai. Kriaunos” ištraukas, pasakojome apie M. Romerio įamžinimą: jo vardu pavadintas universitetas, gatvės. Skaitėme ir jo paties prisiminimus apie Bagdoniškį, apie uosius ir liepas – šią vietą jis labai mylėjo. Vaikai taip susidomėjo M. Romeriu, jo „Dienoraščiu“, jog, atrodo, dar tęs savo filmuką, – pasakojo mokytoja M. Nargelienė.


Mena patį teisininką

N. Zumbricko ir G. Zumbrickatės filmuke įamžinta obelietė Elena Tumėnienė. Ji, Elenutė Podolskytė, dažnai viešėdavusi Riomerio dvare, žaisdavusi su jo dukterimis Konstancija, Jadvyga ir Žermena, atvykdavusiomis čia vasaroti. Pasakojo ji gimnazistams apie dvaro „prūdus“, paukščius, prisimena čia atvažiuodavusius studentus, šokoladą, kuriuo ją yra vaišinęs Romeris. Ką ten šokoladas! Šis žmogus Elenos tėvams, auginusiems penkis vaikus, leido išsikirsti miško ir pasistatyti geresnę trobą…

– Filmuko kūrėjai sužinojo dar vieną žmogų, pažinusį M. Romerį, tarnavusį jo dvare. Šia žmogui – 90-mt. Turim planų ir jį pakalbinti, nufilmuoti, – sakė mokytoja M. Nargelienė.


Domina „Dienoraštis“

Dalį Romerių valdų ir seną dvarą nupirkęs ūkininkas A. Kazlauskas susižavėjo M. Romeriu, tiesiog „susirgo“ juo: skaito didžiojo teisininko „Dienoraštį“, kurį knygomis vieną po kito leidžia leidykla „Versus Aureus“.

M. Romeris paliko labai daug reikšmingų darbų konstitucinės teisės srityje, tačiau vis daugiau žmonių susidomi jo palikimu – 40 tomų „Dienoraščiu“. Jis apima 1911–1945 metus ir vadinamas to meto Lietuvos visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo metraščiu. Ir tikrai: labai įdomu iš intelektualiai įvairiapusio žmogaus asmeninio gyvenimo pažinti tarpukario Lietuvą.

Ūkininkas A. Kazlauskas, susižavėjęs M. Romerio asmenybe, po truputį atkuria Bagdoniškio dvarą. Dirba šis žmogus savo išgalėmis. Dažnas važiuoja čia ne tik dvaro pamatyti, bet ir pažiūrėti, kaip jį gyvenimui prikelia ūkininkas A. Kazlauskas….

Renginio idėjos autoriai ir jo dalyviai svarstė: ar nederėtų pavasarį Bagdoniškio dvare surengti talkos?


Rita Briedienė

Rokiškio rajono VVG archyvo nuotraukos