Rokiškėnų sausio 13-oji – po 24 metų

Sausio 13-ąją prie TOPO centro surengtas Padėkos vakaras rokiškėnams Laisvės gynėjams, 1991-ųjų šiurpią naktį budėjusiems prie Parlamento, tapo ir Rokiškio verslo klubo pirmuoju susitikimo su visuomene įvykiu.

Prieš keletą mėnesių susikūręs Verslo klubas, šiuo metu jungiantis apie 30 narių, sau iškėlė nemenką tikslą – suburti Rokiškio krašto visuomenę į Laisvės gynėjų padėkos vakarą.

„Nežinojome, ar daug susirinks sausio 13-osios dalyvių, ar ši diena dar tebėra svarbi Rokiškio bendruomenei, jaunam žmogui. Mes, verslininkai, susitelkėme ir darėme viską, kad Padėkos vakaras taptų rokiškėnų nuoširdaus bendravimo įvykiu, padėtų prisiminti anos – visai šaliai svarbios – nakties jausmą. Gera sieloje, kad žmonių prisirinko pilna aikštė“, – laikraščiui sakė Rokiškio verslo klubo vadovas, UAB „Ivabaltė“ generalinis direktorius Irmantas Tarvydis, Laisvės gynėjams dėkojęs už jų žygdarbį. Verslininkas sakė: „Jei ne šis žygdarbis, nebūtų nei šalies laisvės, nei mūsų verslo.“

Temstančioje aikštėje liepsnojo laužai, Rokiškio kultūros centro tremtinių choras „Vėtrungė“ (vad. Jurgita Raugienė) bei „Bočių“ choristai (vad. Aldona Krikštaponienė) dainavo ir jauno, ir vyresnio amžiaus žmonėms mielas dainas, rokiškėnas grafičio meistras Deividas Žvėrela ant 3 m aukščio sienos, pastatytos iš stačiakampių šiaudų rišulių, rašė: „Čia – Lietuva“; žmonės kalbėjo, dalinosi prisiminimais.

Renginio vedėjas, Rokiškio miesto „Velykalnio“ bendruomenės pirmininkas Stasys Mekšėnas mikrofoną įteikė 1991-aisiais sausio 13-ąją į Vilnių vykusių 800 rokiškėnų vadovui Vytautui Masiuliui. Tai jo iniciatyva renginio metu buvo registruojami Laisvės gynėjai, sausio 13-ąją vykę budėti prie svarbiausių sostinės objektų. Sąraše – 60 pavardžių. Daug tai ar mažai? Rožės žiedu apdovanota rokiškietė Laisvės gynėja prisipažino: „Per 24 metus taip pagerbta esu pirmą kartą.“

Rožės žiedas buvo įteiktas Sausio 13-ąją gyvybę atidavusio Alvydo Matulkos artimai draugei Aldonai, su kuria Alvydas ketino kurti šeimą… Gėlės teko rokiškėnams Rimantui Galvydžiui, Ninai Jančienei, Rokiškio kultūros centro direktorei Nidai Lungienė, prie Parlamento budėjusiai kartu su „Gastautos“ ansambliu, tuomet vadovaujamu Algirdo Svidinsko, „Gimtojo Rokiškio“ darbuotojui Romui Kilkui, daug metų gamtosaugai atidavusiam Vidmantui Bražiūnui, politikui Antanui Slesariūnui, rokiškėnui Linui Meškauskui – jis į Vilnių vyko dar visai mažas berniukas…

Buvo išdalinta 100 rožių; jų teko ir tiems, kurie sausio 13-ąją išlydėjo saviškius į Vilnių ir su didžiuliu nerimu laukė jų grįžtant.

„Mes turime laisvę keliauti ir iškeliauti, turime žodžio laisvę. Tik dar ne itin suprantame, kad laisvė ir pareiga turi eiti kartu. Jei tai įsisąmonintume, mes būtume stipresni, daug giliau pajustume ir gerovės kūrybos laisvę. Labai tikiu, kad tokie mūsų, rokiškėnų, susibūrimai padės pajusti, kaip svarbu telktis, visiems kartu kurti ir savo krašto šiandieną, ir rytojų“, – sakė Verslininkų klubo narys, UAB „Lašų duona“ generalinis direktorius Zenonas Akramavičius, paklaustas, kodėl jam buvo svarbu, kad toks renginys Rokiškyje įvyktų.

Laisvės gynėjams dėkojo rajono meras Vytautas Vilys, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, gydytojas Viktoras Jancius, jaunas verslininkas Linas Juozėnas…

V.Masiulis ėjo nuo žmogaus prie žmogaus: Laisvės gynėjai vieni kitus pažino, kai kurie susipažino iš naujo, spaudė vienas kitam ranką, kalbėjo apie sausio 13-ąją. Padėkos raštą, sukurtą kupiškietės dailininkės Agnės Pėčaitės Stankevičienės, V.Masiulis įteikė verslininkui, UAB „Darola“ direktoriui Pranui Blažiui. Jis buvo pagerbtas už 1991-ųjų sausio 13-ąją Laisvės gynėjams termosuose gabentą arbatą, už duoną – visą maistą, kurio tądien Vilniuje labai stigo. Tokia pat padėka buvo skirta ir tuometinio visuomeninio maitinimo vadovei Elenai Svilienei, šiuo metu gyvenančiai Vilniuje ir negalėjusiai dalyvauti renginyje.

Betarpiško bendravimo jaukumą buvo galima stebėti ir LED ekrane, jausti renginio vedėjo S.Mekšėno geras patriotines nuotaikas, žmonių norą būti kartu.

Už žuvienę ir šiupinį, už arbatą ir bandeles, už laužus ir gėles – už puikų vakarą buvo padėkota bendrovių vadovams „Lašų duonos“ – Zenonui Akramavičiui, „Daividos“ – Justinui Kanopai, „Legros“ – Valdui Pipikui, „Rokiškio sūrio“ – Daliui Trumpai, „Žiobiškio komplekso“ – Vidmantui Maželiui, „Metekos „ – Raimondui Tarvydžiui, „Reginos salono“ – Sigitui Dzindzeletai, „Sanomio“ – Simonui Tuskai, „Darolos“ – Pranui Blažiui, „Aldmos“ – Valdui Adamoniui, „Rokmelstos“ – Jonui Smalinskui, „Giemedos“ – Giedriui Rimkui, „Duguvos“ – Rimantui Berneckui, „Ivabaltės“ – Irmantui Tarvydžiui, Visuomeninio maitinimo įmonės savininkui Algimantui Kuolui, individualios įmonės savininkui Gediminui Kuprevičiui, ūkininkams Tomui Šablinskui ir Robertui Einoriui. Vytautui Masiuliui žmonės spaudė ranką ir už 1991-ųjų, ir už šią sausio 13-ąją.

Buvo perskaitytos visų 60-ties Laisvės gynėjų, užsiregistravusių Padėkos vakaro renginyje, pavardės.

Sausio 13-osios laužas žaižaravo dar ilgokai. Paskutinieji išsiskirstė tik pradėjus krapnoti šaltam sausio lietui.

 

 

Rita Briedienė

Redijaus Anikanovo nuotraukos

 

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_5a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_6a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_7a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_8a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_10a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_11a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_12a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_13a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_14a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_15a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_16a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_18a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_19a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_20a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_21a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_22a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_23a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_24a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_25a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_26a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_27a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_28a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_29a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_30a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_31a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_32a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_33a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_34a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_35a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_36a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_37a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_38a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_39a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_40a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_41a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_42a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_43a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_44a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_45a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_46a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_47a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_48a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_49a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_50a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_51a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_52a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_53a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_54a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_55a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_56a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_57a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_58a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_59a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_60a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_61a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_62a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_63a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_64a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_65a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_66a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_67a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_68a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_69a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_70a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_71a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_72a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_73a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_74a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_75a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_77a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_78a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_79a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_80a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_81a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_82a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_83a.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/sausio_13_rokiskis_2015_84a.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]