Rokiškėnų dviračių žygis – gyva istorijos pamoka

Dviračių žygiu paminėjome ir 1948 m. didžiųjų trėmimų 65-ąsias metines. Pernai dviračių žygis „Galgotos keliu“ sulaukė didelio rokiškėnų susidomėjimo, ypač jaunimo. Tad šiemet dar labiau prasiplėtė renginio organizatorių ir dalyvių ratas. Istorijos mokytojų ir Rokiškio politinių kalinių ir tremtinių (LPKT) sąjungos iniciatyvą šiemet itin aktyviai parėmė Rokiškio krašto muziejus, Krašto apsaugos Vyčio apygardos 5 rinktinės 506 pėstininkų kuopa, Rokiškio 12 ir 9 šaulių kuopos. Visų gražus bendradarbiavimas rokiškėnams padovanojo puikią šventę. Ji, manau, bus pakartota ir kitąmet.

Krašto apsaugos savanoriai prie savanorių kapų padėjo gėlių, šią dieną pagerbė salvėmis. Žygio dalyviai rinkosi Rokiškio geležinkelio stotyje: 1948 metų tremtiniams jie sugiedojo himną, kanklių muzikos fone skambėjo muziejininkės Vilės Sarulienės ir moksleivių skaitomos eilės. Apie tradiciniu tapusį rokiškėnų dviratininkų žygį ir gyvosios istorijos pamokų svarbą kalbėjo šių eilučių autorė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio istorijos mokytoja, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Rokiškio skyriaus pirmininkė Diana Meškauskienė. Trėmimų istorijos faktus priminė LPKT sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkė Jūratė Čypienė. 1948 metų tremtinės Praciška Tuskenienė ir Zita Gimbutienė pasakojo apie savo, tuomet dar mažamečių mergaičių, išgyvenimus tremtyje.

Iš geležinkelio stoties dviratininkų kolona pajudėjo į Rokiškio Krašto muziejuje karių savanorių surengtą ginkluotės ir ekipuotės parodą. Su dideliu susidomėjimu visi apžiūrėjo naujausius ginklus, klausėsi karių pasakojimų apie jų panaudojimą. Muziejininkas Valius Kazlauskas parodė muziejaus sukauptus karinius ginklus. Ypač įdomu buvo pamatyti dar Pirmojo pasaulinio karo kulkosvaidį ir kardus. Savo foto albumu ir prisiminimais dalinosi ir Rokiškio krašto žmogus-legenda, tarpukario Lietuvos karys savanoris Feliksas Mažeikis.

Prie Roberto Antinio paminklo negrįžusiesiems iš tremties uždegėme 269 žvakutes: jos suplazdėjo prie kiekvieno akmenėlio – taip pagerbėme vaikus, ištremtus iš Rokiškio krašto. Seimo narys Vytautas Saulis pasakojo apie savo artimų žmonių patirtus išgyvenimus tremtyje. Jis kreipėsi į jaunimą prašydamas nepamiršti praeities įvykių. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto progimnazijos moksleiviai deklamavo eiles apie tremtį. Tylos minute pagerbėme visus, negrįžusius iš tremties namo.

Toliau dviračių žygeivių laukė ilgas, net 15 km atstumas. Jį reikėjo numinti, kad pasiektume Plunksnočių miške esantį partizanų bunkerį: čia 1949 m. priešų išduoti žuvo poetė Diana Glemžaitė-Bulovienė ir penki žiobiškėnai partizanai: Juozas Bulovas-Iksas, Nežinomasis-Dianos vyras, Antanas Bulovas-Budrys, Petras Indriuškevičius-Dainius, Jonas Katelė-Pukas ir Kazys Kirstukas-Mukas.

Po geros valandos pasiekėme paskutinį maršruto tašką – partizanų bunkerį. Čia mūsų laukė žuvusių partizanų Juozo ir Antano Bulovų jaunesnieji broliai Stanislovas ir Adolfas Bulovai, jie pasidalino prisiminimais apie partizanus.

Stanislovas Bulovas savo išgyvenimus sudėjo į eiles, jas sakydamas dar labiau visus graudino ir jaudino. Jo žodžiai tikrai palietė kiekvieno klausiusiojo širdį. Kariai savanoriai žuvusius partizanus pagerbė salvėmis, o mes uždegėme žvakutes, padėjome gėlių.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos abiturientas Lukas Audickas – jis jau antrus metus dalyvauja ir lydi dviračių koloną – kalbėjo apie tokių renginių prasmingumą: gali gyvai bendrauti su istorinių įvykių liudininkais, sužinoti ir išmokti daugiau nei iš vadovėlių.

Istorikas, buvęs Seimo narys Algis Kazulėnas pasakojo apie šio bunkerio atstatymo darbus – jam irgi teko paplušėti. Jis kvietė kitąmet vėl dalyvauti tokiame žygyje, domėtis savo krašto istorija.

Krašto apsaugos savanoriai visus vaišino labai skania kareiviška koše ir arbata, o broliai Bulovai moksleiviams padovanojo krepšį saldumynų. Desertui.

Malonus ir šiltas bendravimas mus praturtino, pajutome bendrystės svarbą. Dėkojame vieni kitiems už turiningai praleistą sekmadienį, o labiausiai dėkingi esame šio žygio pagrindiniams organizatoriams – politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų pirmininkei Jūratei Čypienei, Krašto apsaugos savanoriams ir jų vadams Sergiejui Afanasjevui ir Vytautui Statulevičiui, šauliams ir jų vadui Algiui Veikšiui, muziejininkams ir istorikui Valiui Kazlauskui.

 

Diana Meškauskienė
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos istorijos mokytoja, TS-LKD Rokiškio skyriaus pirmininkė