Rokiškėnai planuoja rekonstruoti partizanų mūšį

Liepos 11 d Rokiškio krašto muziejus rengia Obelių Šilo mūšio 70-tųjų metinių minėjimą.

1945 m. liepos 13 d. Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai susikovė su reguliaria sovietine kariuomene. Mūšyje dalyvavo 50 partizanų, jiems vadovavo Balys Vaičėnas.

Kaip teigia muziejininkai, partizanų stovyklą bandė užimti 35 kariai iš NKVD 137-ojo šaulių pulko ir 10 „liaudies gynėjų“ iš Antazavės valsčiaus stribyno. Partizanai mūšio metu buvo pranašesni už kareivius ir be nuostolių pasitraukė. Tuo tarpu kariuomenė patyrė nemažų nuostolių (vado ataskaitoje pažymėta: žuvo 2 seržantai, 4 kariai sunkiai sužeisti, lengviau sužeistieji išvežti į Obelius), o stribai, apimti panikos, pasitraukė.

Renginys prasidės šv. Mišiomis Obelių Šv. Onos bažnyčioje, vėliau Obelių šilo mūšio vietoje vyks jo rekonstrukcija, o Lietuvos kovų istorijos muziejuje Obeliuose – konferencija „Partizanų kovos Rokiškio krašte“; veiks Klaudijaus Driskiaus ir Andriaus Dručkaus paroda „Išsaugota tiesa“.

Kaip praneša VĮ Rokiškio miškų urėdija, rajono miškininkai jau ne pirmi metai bendradarbiauja su Rokiškio krašto apsaugos karių savanorių organizacija, Rokiškio šaulių sąjunga, tremtinius ir Lietuvos partizanus vienijančiomis organizacijomis. Vienas bendradarbiavimo pavyzdžių – Obelių girininkijos šilo miške atstatytas partizanų bunkeris ir jo gynybiniai įtvirtinimai. Renginyje dalyvaus ir rajono miškininkai.

 

Parengė Vita Bratkauskaitė

Rokiškio krašto muziejaus nuotr.