Rokiškėnai atnaujina sutartį su Cėsio miestu

Cėsis

Rokiškio rajono taryba pritarė sprendimui nekeisti bendradarbiavimo sutarties su Latvijos Respublikos Cėsių savivaldybe ir įgalioti merą Antaną Vagonį ją pasirašyti. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, bet Tarybos nariai sprendimui pritarė vienbalsiai: skundams nėra pagrindo.

Rokiškio ir Cėsio bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta 2010 m. lapkritį, savo parašu ją patvirtino tuometinis Rokiškio rajono meras Almantas Blažys.

Atnaujintos sutarties sąlygos nesikeis: miestai vadovausis draugiškais ryšiais; kultūros, ekonomikos, švietimo ir socialinėse srityse sieks vystyti ir stiprinti Rokiškio rajono ir Cėsio savivaldybių gyventojams abipusiškai naudingą bendradarbiavimą.  

Šalys įsipareigoja nuolat keistis darbo patirtimi ir informacija apie vietos valdžios organų veiklą, socialinį-ekonominį šalių vystymąsi; įtakoti sutarčių sudarymą ir realizavimą, konkrečių projektų ir programų rengimą ir finansavimą; padėti vystyti partnertnerystės ryšius tarp švietimo įstaigų, rengti mokinių susitikimus, keistis mokytojų ir mokinių delegacijomis; siekti abiem šalims naudingo bendradarbiavimo verslo srityje; vystyti kontaktus tarp kultūros įstaigų, nacionalinių, kultūros organizacijų, meno kolektyvų, padėti gilinti žinias apie abiejų Šalių tradicijas ir kultūrą; bendradarbiauti ekologijos srityje, koordinuoti ir visapusiškai remti renginius, skirtus aplinkos nuo taršos apsaugai.

Sutartis sudaryta šešiais egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Du egzemplioriai parengti  latvių, du – lietuvių, du – anglų kalbomis; kiekviena pusė gauna po vieną egzempliorių.

Sutartis neterminuota ir pradės galioti gruodžio 11 d., kai Cėsyje savo parašais ją patvirtins A.Vagonis ir Cėsio savivaldybės pirmininkas Janis Rozenbergas.

Neoficialiais duomenimis, rokiškėnų delegacijoje – meras, Savivaldybės kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius bei Rokiškio kultūros centro direktorius Erikas Druskinas. Tačiau, anot P.Blaževičiaus, kol kas delegacijos sąrašas dar nepatvirtintas, nėra parengta ir vizito darbotvarkė.

Vėlgi neoficialiais duomenimis, žurnalistai į delegaciją nebus įtraukti.

 

Rita Briedienė

cesis.lv nuotr.