RODA – labai laisvos visuomeninės organizacijos forma

Prieš 20 metų

Prieš 20 metų Rokiškio profesionalūs dailininkai Svetlana Artichovskaja, Arūnas Augutis, Sigitas Daščioras, Raimondas Gailiūnas, Jūratė Grigaliūnaitė, Ligitas Keraitis, Asta Keraitienė, Sigutė Klemkaitė, Edmundas Petrovas, Rimvydas Pupelis, Žilvinas Vaičiūnas, Virginijus Valskis ir  Gintas Dainys susibūrė į klubą RODA.

Žemaitis pasakytų „Yra bėda – yra roda”. Nors RODA reiškia žodžių – Rokiškio dailininkai – pirmų dviejų raidžių junginį, tačiau šio klubo sukūrimas tapo savotiška „roda” – bendrų problemų sprendimo galimybe.

„1997 metų spalio mėnesį Rokiškyje buvo organizuojama bendra miesto dailininkų paroda. Surinko visi, kurie buvo neabejingi. Besišnekant apie parodos problemas kilo mintis sukurti visuomeninę organizaciją, kuri vienytų visus, plastine kūryba užsiimančius, Rokiškio rajone gyvenančius menininkus”, – pasakoja Rokiškio dailininkų metraštis roda-art.lt.

Susibūrus dailininkams pagyvėjo Rokiškio kūrybinis gyvenimas. Kaip temainfo.lt sakė RODA klubo pirmininkas dailininkas A. Augutis, per praėjusį laiką klubas surengė per 50 bendrų parodų, meninių akcijų ir projektų.

 

Už ką žmonės pamilo RODĄ?

Dailininkų klubas RODA tapo labai susitelkusiu, vientisu dariniu, patikimu, mylimu. Sukakties proga rokiškėnai klubiečius sveikino asmeniškai ir kolektyvų vardu – svečių gausiai susirinkta kaip į solidų asmeninį jubiliejų ar tiesiog į kiekvieno klubo nario 20-metį.

RODOS pirmininkas Arūnas Augutis

– Kaip manote, už ką žmonės RODĄ pamilo ir pulkais ėjo klubo sveikinti jo 20-mečio proga? – klausėme RODOS pirmininko A. Augučio.

– Klubas yra labai laisvos visuomeninės organizacijos forma. Į klubą galima ateiti, dalyvauti jo veikloje, arba kurį laiką patylėti, vėliau vėl prisijungti. Tačiau klubo idėja gyva projektais, sumanymais, veiklomis – matyt, sau susiformuluojame tai, kas „veža”, kas „užkabina” ir Rokiškio žmones. Mūsų stiprybė yra tai, kad į RODĄ susibūrė labai įvairūs, labai individualūs, labai visuomeniški menininkai, kurių pastebima ne vien kūryba, bet ir pilietiškas požiūris, originalios mintys, įdomios iniciatyvos. Mūsų dailininkai yra ir Rokiškio liaudies teatro scenografai, ir miesto renginių apipavidalintojai, ir parodų, plenerų organizatoriai, ir Rokiškio krašto muziejaus kultūrinių-meninių renginių rėmėjai. Vien Rimvydo Pupelio kultūrinės iniciatyvos – poezijos, teatro, dailės srityse – surašytos sunkiai sutilptų popieriaus lape. Raimondas Gailiūnas yra pripažintas kaip geriausias meno mugės ARTVILNIUS’13 Lietuvos menininkas. Sigitas Daščioras – dailininkas, aktorius, scenografas, fotografas. Asta ir Ligitas Keraičiai – ne tik menininkai, bet ir sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, besidomintys Rytų šalių kultūra. Dalia Varnaitė – žinoma Lietuvos juvelyrė, daugybės tarptautinių konkursų laureatė ir prizininkė. Sigita Klemkaitė – tapytoja, gausybės plenerų ir parodų dalyvė, – sakė dailininkas.

 

Labai ryškos ir pavienės iniciatyvos

Ir tikrai: labai ryškos ir pavienės klubo narių iniciatyvos.

Ką reiškia vien Rokiškio langinių plenero idėja, pasiūlyta paties A. Augučio. Tuometinės Rokiškio kultūros centro direktorės, ilgametės folkloro ansamblio „Gastauta“ vadovės Nidos Lungienės rengti projektai šią veiklą finansavo 10 metų, idėjiškai ir kūrybiškai ją rėmė klubas RODA. Laiko nesunaikintos įspūdingos Rokiškio langinės visada išliks N. Lingienės šiemet išleistame albume „Rokiškio tapytos langinės 2005–2014″. Jame A. Augutis apžvelgia dešimties metų plenero istoriją, pačių langinių tradiciją, plenero dalyvių indėlį į šį sumanymą, miestui suteikusį neįtikėtino savitumo, tapusį rokiškėnų pasididžiavimu. Kiekviena langinė turi savo istoriją – savo autorių, tapymo mintį ir techniką, to meto plenero nuotaiką ir įspūdį. Skaitant dailininko A. Augučio parengtą apžvalgą maloniai veikė jo, rašančiojo, sakinio tikslumas ir informatyvumas, dėmesys aprašomai temai.

Langinių idėja gyva ir šiandien: ją tęsia visuomeninė organizacija „Tyzenhauzų paveldas”.

 

Atliepia viso klubo charakteriui

Šiandien retas kuris nežino šiek tiek vėliau klubo nare tapusios juvelyrės D. Varnaitės. Sunku būtų išvardinti jos parodas, bet 2011 m. Rokiškio krašto muziejuje surengtoji „Moterų istorijos“ net ne žurnalistams žadino norą rašyti apie ją.

D. Varnaitės įsteigtas prizas už geriausią moters vaidmenį Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams” atliepia viso klubo charakteriui, jo estetiškam nekasdieniškumui ir geradarystės polėkiui.

R. Pupelio neišsenkančios idėjos klubui suteikia net ir ne dailininkams būdingų bendražmogiškų bruožų. Turbūt ne vienam jis padėjo suprasti: jei staiga pameti žmogų – turėjai ir jokiose savo mintyse jo neberandi – ieškok to žmogaus jo paties darbuose, kūryboje. Čia geriausiai pažinsi ir patį R. Pupelį.

RODA ne vienam padėjo atrasti, pažinti G. Dainį, ieškoti E. Petrovo savasties… Bet, svarbiausia, RODA neleidžia jų pamiršti.

Rokiškis visada didžiuosis savimi: iš čia kilusi RODOS narė Sigita Morkūnaitė, drąsiai įžengusi į Jungtinės Karalystės parodų sales.

 

Verti parodų geriausių lankytojų

Nuo pat klubo ištakų RODA buvo verta parodų geriausių lankytojų, o eilinį ar net atsitiktinį žiūrovą jau du dešimtmečius daranti intelektualesniu, pastovesniu plastinės kūrybos vertintoju.

Sveikino RODĄ Rokiškio krašto muziejus, bičiuliai iš Dusetų, Šiaulių, Vilniaus, Panevėžio, Latvijos, folkloro ansamblis „Gastauta”, kurio narys yra ir A. Augutis, politikai, savivaldos atstovai, verslininkai, žurnalistai.

Rokiškio krašto muziejuje atidarytoje RODOS parodoje – 35 RODOS dailininkų ir jų bičiulių darbai. Kaip visada jie labai skirtingi – kupini išminties, humoro, subtilumo, jausmo, grožio pajautos. Kaip visada vienijami vieno būdingo bruožo – autorių talento.

RODA – daro vertingesnę net pačią aplinką, į kurią patenka klubo entuziazmas. Tokių momentų būta daug. Jų veiklai pritaria, prie jos šliejasi Rokiškiui ypatingi žmonės. Tad kiekvienas, pakviestas į RODOS gimtadienį, kažkuo labai vertas.

Paroda veiks iki gruodžio 3 d.

 

Rita Briedienė

Rokiškio krašto muziejaus nuotraukos

[gallery_box]

 

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_3.jpg” descr=”” title=””]

 

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_13.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_14.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_15.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_16.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_17.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_18.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_19.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_20.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_21.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_22.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_23.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_24.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_25.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_26.jpg” descr=”” title=””]

 

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/11/2017_roda_paroda_28.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]