Riedės nauji geltonieji autobusiukai

Kupiškėnai autobusiuką pasiėmė rugsėjo 2-ąją

Šiandien, rugsėjo 2 d., Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos direktorius Gintaras Paškauskas vyko į Švietimo ir mokslo ministeriją (ŠMM) atsiimti geltonojo autobusiuko.

Kaip temainfo.lt sakė šio rajono Kultūros ir šveitimo skyriaus vyriausioji specialistė Rimutė Balzarevičienė, tai jau 10-asis rajono mokykloms ministerijos nupirktas autobusiukas; dar keturis yra pirkusi pati Savivaldybė. Du jau gerokai nusidėvėję mokykliniai autobusiukai yra perduoti Paketurių Šv. Kazimiero vaikų globos namams ir Kupiškio rajono Kūno kultūros ir sporto centrui. Jie suremontuoti, jais vaikai keliauja į ekskursijas ar varžybas.

Progimnazistai cituoja Prezidentę

Anot Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Vidos Dičiūnaitės, ministerijos dovanotas 19 vietų autobusiukas atiduotas Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai.

„Šiais metais nauji autobusiukai riedės per visą Lietuvą, nuo Mažeikių iki Šalčininkų. Gyvenimas atokiuose Lietuvos kampeliuose neturi pavirsti socialine ar kultūrine atskirtimi, todėl svarbu, kad mokykliniais autobusiukais mokiniai būtų vežami ir į būrelius, kultūros ir sporto renginius, ekskursijas“, – Prezidentę cituoja progimnazistų tinklalapis www.avienuolis.anyksciai.lm.lt.

Su Savivaldybės atstovais atsiimti geltonojo autobusiuko vyko progimnazijos mokiniai, geografijos mokytoja Dalia Keibienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Stasė Milevičienė

Vedėjos V.Dičiūnaitės pateiktais duomenimis, nuo 2000-ųjų, kai ŠMM pradėjo vykdyti Geltonųjų autobusiukų programą, anykštėnai jų gavo 13. Savivaldybė savo lėšomis autobusiukų neįsigijo nė vieno, bet keletą mokykloms nuomojo.

Rokiškėnai autobusiuką atidavė neįgaliųjų mokyklai
Rokiškio rajono savivaldybė gavo vieną autobusiuką ir paskyrė jį Rokiškio pagrindinei mokyklai. Ši mokykla neįgaliems vaikams įkurta pernai.

Kaip temainfo.lt sakė Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, per 15 metų rajonas gavo 12 geltonųjų autobusiukų; vienas jau nurašytas. Savo lėšomis rajono valdžia nupirko 13 mokyklinių autobusiukų – keturi jų įsigyti pagal tą pačią ŠMM programą.

Geltonųjų autobusų programą ŠMM be pertraukos vykdo jau 15 metų. Per tą laiką iš viso nupirkti 739 mokykliniai autobusai.

 

Rita Aukščionytė

avienuolis.anyksciai.lm.lt nuotr.