Ribojamas patekimas į Kupiškio miestą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir siekiant mažinti COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą, nuo 2020 m. balandžio 10 d. 20.00 val. iki 2020 m. balandžio 13 d. 20.00 val. ribojamas patekimas į Kupiškio miesto teritoriją.

Į Kupiškio miestą galima patekti per 2 stacionarius postus: Kupiškio mieste Panevėžio g. ir Aukštupėnų kaime Dvaramiškio g. Kiti įvažiavimai į Kupiškio miestą yra draudžiami.

Išimtys taikomos tais atvejais, kuomet vykstama dėl artimųjų, giminaičių mirties, sunkios ligos ar nelaimės, taip pat kai vykstama dėl būtinojo darbo atlikimo ar dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Draudimas negalioja tiems, kurie vyksta į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto.


Ingrida Bernatavičienė
Administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas 

Užsk. nr. A20-12