Režisieriaus J.Buziliausko scena – Anykščių miesto parkas

Anykščių kultūros centro režisierius Jonas Buziliauskas, jo spektaklis pagal Justino Marcinkevičiaus pjesę „Mindaugas” ir Anykščių miesto parkas – trys vienas nuo kito nebeatsiejami dalykai. Tie, kurie per Anykščių gimtadienį parke matė šį jo spektaklį, niekada nebepamirš, kaip ir kuo buvo apipintas lieptas į parko pusiasalį, kur stovėjo pilies fragmentas, kaip vakarėjančiame parke virkavo senovinės lietuviškos raudos, kaip rūsčiai, o kartais labai jaukiai pleveno ugnis…

J.Buziliausko „Mindaugas” visur savotiškas: ir vaidintas ant Rokiškio kultūros centro laiptų, ir netoli Anykščių, Palatavio piliakalnyje. Tačiau net su skirtingais kolektyvais statytas jis turi buziliauskišką bruožą – pritapti natūralioje aplinkoje. Šio kūrėjo trečioji – režisieriaus – akis neabejotinai matė vakarėjančio parko pievomis žengiantį valdovą, nuo apsauginio pylimo tilto jį šaukiančią Mortą, apsirėdžiusią balta suknia, per lieptą į dvarą grįžtančius žmones… Ir parke J.Buziliauskas sukūrė gero hektaro sceną, jei į bendrą plotą įskaičiuotume ir ežeriūkštį, prie kurio susirinkę Lietuvos ir Žemaitijos kunigaikščiai kalbėjo apie Lietuvos valstybės kūrimą.

Kas yra matęs J.Buziliausko „Velnioniškai vienas”, pagal Pauliaus Širvio eiles, pasakys, kad jam labiausiai tinka statyti monospektaklius. Kas matė jo spektaklį „Grafaitė Sofija”, 2009 m. pastatytą prie Rokiškio dvaro, pasakytų, jog jis – masinių spektaklių maestro.

Kūrybine išmone perpildyto žmogaus pasaulis kitiems atvėrė kelius į XIII amžių, nutolusį laike, bet nepasikeitusį įvykių prigimtimi – daugelį jų tebevaldo žmogiškos aistros ir troškimai. Kostiumai, „scenos” detalės, muzika, beveik natūralus apšvietimas – visa tai pildė amžiną žmogaus norą nusikelti į anuos laikus. Pavyko.

Didžiulė žmonių minia – sėdinti ir stovinti – žiūrėjo J.Buziliausko „Mindaugą” – Lietuvos karalių, dar visai neseniai – liepos 6-ąją – apgiedotą Tautine giesme, tokį artimą, tokį vertą juo didžiuotis. Režisierius J.Buziliauskas į Anykščių parką atvedė Karalių tarsi mūsų amžininką, tarsi pavyzdį šių dienų įvykiams.

Spektaklyje vaidino visi Anykščių kultūros centro Liaudies teatro aktoriai, jiems talkino kitų Centro kolektyvų žmonės, dailininkas Valentinas Žalkauskas, kompozitorius Žilvinas Baronas, šviesos inžinierius Alis Araminas.

Šiaip ar taip – gaila, jog tą patį vakarą į savo renginį VISA TA kvietė ir Anykščių naujų vėjų bendruomenė. Bendravimas vyko neįtikėtinai jaukioje vietoje – dešiniajame Šventosios krante, prie anykštėnų vadinamo Žalio namuko. Čia – jokio teatro, bet vis tiek jauteisi nerealioje erdvėje: vaikai suposi satelito lėkštėse, jauni – hamakuose, degė ugnis, raibuliavo vanduo… Po kupolingais medžiais įspūdžiai tapatinosi su kupiškėnišku „Stichijų” festivaliu, tik dešimteriopai didesniu.

Pabūti, pavakaroti su naujavėjininkais, pasiklausyti dainų rinkosi maži vaikai su tėvais, močiutės su savo draugėmis, studentai su buvusiais klasiokais… Vieni stovėjo ir žiūrėjo, kas vyksta aplinkui, kiti bendravo, valgė. Čia buvo Vanduo, Vėjas, Ugnis ir Žemė. Anot šio renginio organizatorių, visa tai prilygsta Žmogui, suvokiančiam, jog Visata – čia, šalia.

Gaila, žinoma, ir tai, kad Visatos atsivėrimas vyko tuo pat metu, kai buvo skelbiamas visos Anykščių šventės atidarymas – liko nepamatyta gerų dalykų: fakyrų ugnies šokio, muilo burbulų virtuozo…

Kūreno žmonės ugnį ir ilgai nesiskirstė. Dar ir kitą dieną jie rinkosi čia pat.

 
Adelija Varnaitė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_15.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_16.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_17.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_18.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_19.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_20.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_21.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_22.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_23.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_24.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_25.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_27.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_anyksciu_gimtadienis_160724_28.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]