Puikus Skuodo ir Rokiškio projektas nemams ir nicams

Kvietimas į spaudos konferenciją

Kovo 13 d. VšĮ Rokiškio jaunimo centro surengta spaudos konferencija apie pradėtą vykdyti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas” projektą „Skuodo AJC modernizavimas ir veiklų plėtra“ iš pradžių labiausiai ir sudomino visai paprastu dalyku: kaip Skuodas susidraugavo su Rokiškiu?

Anot Centro vyresniosios specialistės darbui su jaunimu Gitanos Kubilienės, minėtas projektas pradėtas įgyvendinti skuodiškių iniciatyva.

Šiek tiek apie skuodiškius

2009 m. rudenį Skuodo rajono savivaldybė pasirašė sutartį  su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ši draugystė padėjo parengti projektą „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus stiprinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“. O šio projekto lėšomis skuodiškiai nusipirko autobusiuką ir,  apvažiavę visas rajono įstaigas, iš savo krašto išsuko į kitas šalies savivaldybes, keliavo per  miestelius ir kaimus, susitiko su bendruomenių jaunimu, įdomiai ir linksmai leisdavo laiką. Taip skuodiškiai pasiekė Rokiškį; dalyvauta ne viename bendrame projekte: Susidraugauta kaip reikiant: skuodiškiai rokiškėnus pakvietė tapti projekto partneriais.

Kuo projektas naudingas?

Mobilumas skuodiškiams  ir tapo pagrindu įkurti Jaunimo mobilų centrą, o naujasis projektas „Skuodo AJC modernizavimas ir veiklų plėtra“, kurio bendra projekto vertė 235 584 Eur, leis jiems susiremontuoti senąjį kino teatrą ir čia įrengti stabilią savo būstinę.

Rokiškėnams tenka 31 594 Eur (109 000 Lt) projekto lėšų; už jas bus nupirkta veiklos įrangos ir priemonių  Rokiškio jaunimo centro patalpoms Žiobiškio kaime.

– Čia įkurta puiki poilsiavietė, ir mums tikra laimė, kad galėsime taip stipriai pagerinti jos materialinę bazę, – temainfo.lt sakė Rokiškio jaunimo centro direktorė Nijolė Gužienė.

Poilsio kambariams planuojama nupirkti naujus baldus, virtuvę aprūpinti nauja įranga.

Žiobiškio poilsio namai jau dviem ateinančios vasaros mėnesiams susiplanavo savo veiklą: bus surengtos keturios vasaros stovyklos, veiks tarptautinių moksleivių mainų stovykla, stovyklaus jaunieji šauliai.

Projektas leis įsteigti Jaunimo darbuotojo etatas darbui Žiobiškio poilsiavietėje. Čia ir dirbs G.Kubilienė, sertifikuotas specialistas darbui su jaunimu.

Kuo projektas įdomus?

Projektas skatins organizuoti Jaunimo centrų darbuotojų ir savanorių mokymus kaip dirbti su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, organizuoti jiems socialinių įgūdžių užsiėmimus.

Lankytojų bus ieškoma tarp socialinės rizikos grupės asmenų. Akiratin labiausiai krinta „nemai” (taip vadinami jaunuoliai, nelankantys mokyklos; tokių asmenų Rokiškio rajone yra apie 70) ir nicai (tai nedirbantis, nesimokantis ir jokioje veikloje nedalyvaujantis jaunimas; manoma, kad jis sudaro apie 7 proc. visų Lietuvos jaunų žmonių).

Projektas apjungs apie 150 dalyvių.

 

temainfo.lt

Ritos Briedienės nuotraukos