Projektas „Erasmus KA2″: rokiškėnai mokosi būti verslūs

Šią savaitę Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje vieši mokytojai iš Bulgarijos Provadijos miesto Ivano Vazovo pagrindinės, 300 mokinių skaičiuojančios mokyklos. Svečiai – „Erasmus KA2″ projekto „Naujos verslumo metodikos kūrimas per Europos regionų strateginę partnerystę“ dalyviai – pedagogai Mariana Boyanova Atanasova, Stoyanka Ivanova Zaharieva, Ganka Todorova Nikova, Darinka Lyubenova Bozhanova; Rositsa Radusheva, Krasenas Dobrevas Dobrinovas.

Projekto iniciatoriai – Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyrius ir rajono Švietimo centras. Projekto veiklą kuruoja Švietimo skyriaus specialistė Rita Gagiškienė ir Kamajų A.Strazdo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Olivija Saranienė; projekto trukmė – dveji metai. Kitąmet į Bulgariją turėtų vykti Kamajų A.Strazdo gimnazijos pedagogai, norintys pasisemti verslumo metodikos patirties.

Kaip turėtume suprasti mokyklinę verslumo metodiką?

– Iš pranešimų teko patirti, jog Bulgarijos mokyklose verslumo ugdoma jau pradinėse klasėse: specialiose pamokose dėstomi teoriniai verslo dalykai. Praktinių įgūdžių įgyjama nuo šeštos klasės. Mes neturime atskiros verslo disciplinos. Bendradarbiaudami su bulgarais, norime švietimo sistemoje pradėti ankstesnį verslumo ugdymą. Bulgarų patirtis ir paskatino rajono Savivaldybę su šios šalies pedagogais rengti bendrą projektą, – temainfo.lt sakė Kamajų A.Strazdo gimnazijos direktorius Augutis Tymukas.

Bulgarai dalyvauja pamokose; kovo 15 d. jie stebėjo dailės, rusų ir anglų kalbų pamokas. Svečiai buvo sužavėti tuo, kaip verslo teorija integruojama į dalyko dėstymą.

Verslumą užsienio kalbos pamokoje dar gali įsivaizduoti. Juk neveltui sakoma: „Moki žodį, žinai kelią.” Kaip ugdyti verslą dailės pamokoje?

Anot gimnazijos direktoriaus A.Tymuko, Kamajų gimnazistų dailės pamokoje darbo kokybė vertinama valiuta: surinkęs 10 valiutos vienetų gauni patį aukščiausią įvertinimą. Valiutos galima pasiskolinti iš bičiulio, tik nedera pamiršti, kad beprocentinių paskolų nebūna…

Tokia praktika patiko projekto vertintojams: bendrojo ugdymo sektoriuje buvo atrinkti ir finansuoti septyni Lietuvos projektai. Rokiškėniškasis yra skirtas verslumo ugdymo metodikai sukurti per regioninę partnerystę. Manoma, jog tai leis išbandyti praktinio mokymo strategijas; jas planuojama vystyti nuo 5 klasės. A.Strazdo ir I.Vazovo mokyklose žadama kurti simuliacines verslo įmones, mokytojai mokysis verslumo ugdymo metodikos, savo žiniomis dalinsis su kolegomis. Tai padaryti leis, o ir skatins, nemenka projekto vertė – 88 988 Eur (šios sumos 20 proc. skyrė rajono Savivaldybė). Kamajų A.Strazdo gimnazijos 224 mokiniai pajus bulgarų įtaką, o bulgarai – rokiškėnų.

Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyrius ir rajono Švietimo centras jau neblogai pažįstami su Provadijos savivaldybe: prieš porą metų buvo vykdomas Rokiškio ir Provadijos savivaldybių Comenius Regio projektas. Tuomet projekte apie inovatyvius ugdymo metodus dalyvavo Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija. Ar tik ne tokių projektų patirtis tūbeliečiams suteikė drąsos dalyvauti didžiuliame projekte „Samsung Mokykla ateičiai“ – laimėtas pagrindinis 10 tūkst. eurų prizas. Tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad mainai tėra grupelės žmonių turistinės kelionės ES pinigais. Iš tiesų savyje jie neša didžiulį patirties užtaisą rytdienos sumanymams įgyvendinti.

Bulgarų mokytojai, lydimi Kamajų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos O.Saranienės, aplankė Rokiškio rajono savivaldybės merą Antaną Vagonį. „Susitikime buvo pasikeista patirtimi, kaip skatinti mokinių verslumo ugdymą Lietuvoje ir Bulgarijoje. Svečiai trumpai papasakojo apie savo kraštą ir valstybę. Bulgarija ir Lietuva šiuo metu susiduria su panašiais iššūkiais – emigracija, demografinėmis problemomis, kvalifikuotos darbo jėgos stygiumi”, – praneša Rokiškio rajono savivaldybė.

Rokiškis, turintis labai daug sėkmingo verslo pavyzdžių, be abejonės, gali tapti mokinių verslumo ugdymo pavyzdžiu. Šiam tikslui įgyvendinti rokiškėnai turi ir istorines kultūrines tradicijas: daugelį įdomių verslų čia vystė grafai, jų verslo istorijų aptiktume panagrinėję Petrošiškio, Salų, Tarnavos, Gačionių, Antanašės, Onuškio, Ilzenbergo, Panemunio, Rokiškio ir kitų dvarų istorijas. Juk, ko gero, neatsitiktinai būtent Rokiškyje buvo įkurta pirmoji Lietuvoje muzikos mokykla, kurioje įgytos žinios daugeliui tapo verslu, pragyvenimo šaltiniu, pavyzdžiu visam kraštui.

Naujas tradicijas ugdo Rokiškio verslo klubas, remiantis moksleiviškas iniciatyvas, organizuojantis verslo atstovų ir gabių rajono mokinių susitikimus.

Kitomis dienomis bulgarų pedagogai lankys partnerius: kelias Kauno mokyklas, Anykščių muziejininkus, verslininko Zenono Akramavičiaus vadovaujamą bendrovę „Lašų duona”. Čia nuo peržiemojusio rugio prasideda ilgas ir lietuviui šventas ritualas, kasdienės duonos sakramentas: čia ir rugiai, kviečiai auginami, ir duona kepama.

Projektas ir turi tikslą dalintis gražiausiais verslo pavyzdžiais.

Svečius iš Bulgarijos rokiškėnai apgyvendino Rokiškio viešbutyje „Pagunda”; jiems skirtas autobusiukas kas rytą atvykti į Kamajus.

Jei projektas neužges, jei bus tęstinis, jis turėtų subrandinti gražų derlių.

 

Rita Briedienė

Rokiškio rajono savivaldybės nuotraukos