Profesionalių dailininkų darbai atminimu paženklins Rokiškio kultūros centro sieną

[gallery_box] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/2019_rokiskis_kulturos_centro_siena_1.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/2019_rokiskis_kulturos_centro_siena_2.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/2019_rokiskis_kulturos_centro_siena_3.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/2019_rokiskis_kulturos_centro_siena_4.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/2019_rokiskis_kulturos_centro_siena_5.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/2019_rokiskis_kulturos_centro_siena_6.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/2019_rokiskis_kulturos_centro_siena_7.jpg” descr=”” title=””] [/gallery_box]

Jau padarytos visos atminimo plokštės Rokiškio krašto žymių kultūros veikėjų atminimui įamžinti. Jas – maždaug 240 kv. cm dydžio – varines, stiklines, medines, keramikines sukūrė profesionalūs šalies dailininkai. Pano bus pakabinti ant Rokiškio kultūros centro lauko sienos nuo Respublikos gatvės: jau pritvirtinti ir metaliniai įrėminimai, tarp kurių netrukus ir atsivers profesionalių darbų atminimo siena profesionaliems kūrėjams.

Rokiškio dailininikų klubo RODA vadovo dailininko Arūno Augučio teiravomės, ar teisinga tokią kūrybą vadinti pano.

– Taip vadinti nebūtų visiškai teisinga. Pano – vientisas, didelio formato  ir dažniausiai vieno ar kelių autorių kūrinys. Šiuo atveju autorių daug, skirtingos atlikimo technikos, formatai maži. Ko gero, galima būtų vadinti  „dekoratyvinėmis plokštėmis”, o gal „meniniais objektais, skirtais įamžinti”, arba „meninėmis dedikacijomis” ir net „meniniais inkliuzais”, – sakė dailininkas.

Buvo sudaryta visuomeninė komisija, nusprendusi atminimo sienoje pagerbti iš Rokiškio kilusius muzikus, teatralus, dailininkus, literatus, tautodailininkus, muziejininkus, fotografus.

Kaip temainfo.lt sakė Centro kultūros projektų bei atminimo sienos projekto vadovė Birutė Bagdonienė, įamžintieji – jau Anapilin išėję žmonės.

Dar ir dabar darbų palikimu tebegarsinančius 21 asmenį savo kūrybiniu savitumu įamžino 15 menininkų – kai kurie sukūrė po kelis darbus.

Dailininkai rokiškėnai Asta Keraitienė įamžino rašytoją Liudą Dovydėną, tautodailininkus Lionginą Šepką, Juozą ir Eleną Pipinius;
Ligitas Keraitis – fotomenininką Gintautą Dainį, architektą Kazį Šešelgį ir rašytoją Alę Rūtą Nakaitę;
Arūnas Augutis – pirmą Rokiškio muziejaus direktorių Petrą Bliūdžių;
Rimvydas Pupelis – dailininką Justiną Vienožinskį;
Vaida Matiukaitė –  tautodailininką Joną Vizbarą ir poetą Paulių Širvį;
Greta Kišūnaitė – architektę Nijolę Bičiūnaitę; 
Petras Raštikis – poetę Matildą Olkinaitę;
Žilvinas Vaičiūnas – aktorę Oną Kurmytę ir tapytoją Bronių Gražį;
vilnietis Arvydas Bagdonas – spaudos darbuotojus Juozą ir Alfonsą Keliuočius;
šiaulietis Arūnas Uogintas – dailininką, pedagogą Edmundą Petrovą;
dusetiškis Romualdas Pučekas –  tapytoją, scenografę Juzefą Čeičytę;
panevėžiečiai Arūnas Stančikas – poetę Eleną Mezginaitę;
Egidijus Radvenskas – aktorę Moniką Mironaitę;
Latvijos menininkė Anda Svaranė – architektą Robertą Antinį (tėvą).

Tautodailininkas Gintaras Varnas sukūrė ir padirbino G. Dainio, rokiškėnų vadinamo fotometraštininku, 2005-aisiais po sunkios ligos palikusio pasaulį 36-erių, per tą laiką spėjusio užsitarnauti kraštiečių pagarbą ir meilę, suolelį.

– Kol kas nenusprendėme, kur jį statysime, – sakė B. Bagdonienė.

Idėja įamžinti Rokiškio menininkus priklauso buvusiai Rokiškio kultūros namų direktorei Irenai Matelienei, šiuo metu einančiai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas. Jos idėją palaikė kultūros darbuotojai, visuomenė. Rokiškėnai siūlė įamžinti apie 50 kraštui dirbusių ir jį garsinusių žmonių – tikėtina, jog projektas bus tęstinis. Kaip sakė B. Bagdonienė, Rokiškio kultūros centro lauko sienos užteks idėjai plėtoti.

Kraštiečius įamžinsiančią sieną planuojama atidengti birželio 21 d.


temainfo.lt