Privati mokykla tikisi įsikurti buvusio Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo pastate

Birželio 21 d. gausi Rokiškio šiuolaikinės mokyklos idėjos šalininkų delegacija susitiko su Švietimo ir mokslo ministerijos kancleriu Tomu Daukantu. Delegacijoje – Seimo nariai Jonas Jarutis, Raimundas Martinėlis, Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis, administracijos direktorė Nataša Aleksiejeva, rajono Tarybos narys Stasys Meliūnas, Rokiškio verslo klubo prezidentas ir rajono Tarybos narys Irmantas Tarvydis, viceprezidentas Zenonas Akramavičius, mokyklos steigimo iniciatorė Ieva Kilienė ir projekto įgyvendinimo koordinatorė Lina Matiukaitė. Susitikime, taip pat dalyvavo Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Unė Kaunaitė bei valstybės turto ir švietimo sistemos kokybės užtikrinimo specialistai. Susitikimo tikslas – apžvelgti mokyklos idėją bei išspręsti jos patalpų klausimą.

Pastaraisiais mėnesiais rajone vyko aktyvi patalpų, tinkamų naujai švietimo įstaigai, paieška. Deja, pasirinkimo galimybių mieste ypač mažai. Vienintelės laisvos ir švietimo veiklai pritaikytos patalpos – buvusio Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo pastatas. Nuo 1934 m. iki šiol jame buvo vykdoma švietimo veikla, jis atitinka higienos ir saugos normas, yra suremontuotas ir stovi patogioje vietoje. Pastate užtektinai šviesos ir erdvės vaikų saviraiškai bei produktyviam mokymosi procesui užtikrinti. Dėl šio pastato ir kreiptasi į Švietimo ir mokslo ministeriją. Po ilgų derybų pasiektas žodinis susitarimas – mokykla įsikurs čia.

– Susitikimo metu kancleris išsakė teigiamą ministerijos požiūrį į naują mokyklą. Liko paruošti dokumentus ir atlikti tam tikras teisines procedūras. Norint suspėti iki rugsėjo atverti mokyklos duris šalia viso to dirbame ir kitus darbus: suformuotas mokyklos pedagogų kolektyvas, kuriami pamokų planai, jau veikia oficialus mokyklos internetinis tinklapis, sukurta patalpų įrengimo koncepcija, užsakomi baldai. Mokyklos pristatymo renginį planuojame liepos 4 d., po jo oficialiai skelbsime mokinių registracijos pradžią, – situaciją plačiau komentavo I. Kilienė.

Susitikime su Švietimo ir mokslo ministerijos kancleriu aptartos ne vien patalpos, bet ir visa mokyklos koncepcija. Pabrėžta: nauja mokykla mažins rajono socialinę ir ekonominę atskirtį nuo didžiųjų šalies miestų. Bus siekiama pritraukti daugiau privačių rėmėjų, kurie padėtų mokyklą paversti dar labiau prieinama visiems mokiniams. Taip pat išsakyta verslo atstovų nuomonė apie būtinumą visais įmanomais būdais regione išlaikyti jaunus profesionalus bei skatinti čia kurtis naujas šeimas.

– Sveika konkurencija didina produkto kokybę. Šiuo atveju – regiono švietimo įstaigų paslaugų kokybę. Siekiame, jog ši mokykla taptų gerosios praktikos pavyzdžiu – kaip kelti vaikų motyvaciją mokytis, kaip į rajoną pritraukti jaunų specialistų ir suteikti jiems visas galimybes čia oriai gyventi, – I. Tarvydis aiškino naujos mokyklos prasmingumą Rokiškiui.

 

Ieva Kilienė

Autorės nuotrauka