Prisiekė Anykščių rajono meras ir naujoji Taryba

Meras Kęstutis Tubis ir vicemeras Sigutis Obelevičius (stovi kairėje)

Ne visi dalyvavo posėdyje

Balandžio 14 d., prisiekė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir naujoji rajono Taryba: 24 jos nariai priesaiką teikė Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkei Janinai Kuliešienei. Posėdyje nedalyvavo Audrius Bitinas; jam teks prisiekti atskirai, o jo priesaiką priims nebe rajono rinkimų komisijos pirmininkė, o Vyriausiosios rinkimų komisijos narys pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą.

A.Liogė savaip papildė priesaiką

Tarybos narys Arūnas Liogė iš pradžių perskaitė visiems pateiktą priesaikos tekstą:

– Aš, Arūnas Liogė, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.

Arūnas Liogė

Ištaręs „Te padeda man Dievas”, jis dar pridūrė: „Ir, žinoma, anykštėnų bendruomenė.” To nereikėjo – pasitarę su Vyriausybės atstovu Utenos apskričiai Imantu Umbražiūnu socialdemokratai Dainius Žiogelis, Donatas Krikštaponis ir Vilius Juodelis bei partijos Tvarka ir teisingumas narys Vytautas Galvonas tuoj po posėdžio į Vyriausiąją rinkimų komisiją nusiuntė skundą dėl priesaikos pažeidimo.

– Ar Arūnas Liogė iškraipė priesaiką laikydamas ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, ar jau nuėmęs ją paprašė anykštėnų paramos, neturi skirtumo – jis iškraipė priesaiką dar nepasirašęs vardiniame Priesaikos lape. Vadinasi, parašu patvirtino tai, ką sakė. Anot Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovo, tokio atvejo, kuomet pakeičiamas priesaikos tekstas, dar nebuvo, – temainfo.lt sakė D.Žiogelis.

Tarybos nariai aptarinėjo ir Savicko Alfrydo priesaiką, neva jis neteisingai ištarė savo vardą, pavadinęs save – kaip ir kiti dažniausia jį vadina – Alfredu.

Sveikinimai merui ir rajono Tarybai

K.Tubis priesaiką perskaitė prisiekus visiems Tarybos nariams. Jam buvo įteiktos mero regalijos; rikiavosi sveikintojai.

Lietuvos liberalų sąjūdžio partijos skyriaus pirmininkas, Seimo narys Eligijus Masiulis, Seimo narys Ričardas Sargūnas, Panevėžio rajono tarybos narys Gintaras Šileikis sakė sveikinimo kalbas, merui dovanojo gėlių.

Sveikinimų raštu nebuvo daug: meras K.Tubis perskaitė merams ir naujosioms taryboms perengtus Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorės Romos Žakaitienės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos Prezidento Ričardo Malinausko sveikinimus.

Vilius Juodelis

Premjero Algirdo Butkevičiaus Padėka

Šalies Premjeras Algirdas Butkevičius Anykščių rajono merui K.Tubiui ir naujajai Tarybai atsiuntė Padėką.

„Šiandien Jūsų savivaldybėje pažymimas svarbus įvykis. Pradeda eiti pareigas pirmąkart tiesiogiai išrinktas rajono meras. Šiandien pirmą kartą renkasi ir kovo mėnesį išrinkta naujoji rajono Taryba. Mūsų Konstitucija suteikia savivaldai dideles teises. Vyriausybė ir rajono valdžia – dvi viena kitai nepavaldžios institucijos, – tačiau nuo mūsų sąveikos, bendradarbiavimo, geranoriškų santykių priklauso paprasto žmogaus gyvenimas: juk gyvename vienoje šalyje, vienoje Lietuvoje. Iš esmės, gauname tą patį pasitikėjimo mandatą, ir žmonės vertins ne mūsų žodžius, o darbus; dažniausiai – mūsų bendrus darbus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu, sveikinu Jūsų kadencijos pradžią. Gaunate teisę rūpintis rajonu labai svarbiu metu, kai mūsų karta turi unikalią galimybę – pažymėti Lietuvos atkurtos valstybės 100-metį.

Garantuodamas, kad Vyriausybė parems visus prasmingus Jūsų darbus, linkiu sėkmės gerinat žmonių gyvenimą, linkiu klestėjimo Jūsų rajonui ir visai darbščių žmonių Lietuvai,” – rašo Premjeras savo Padėkoje.

Darbotvarkė – įprasta pirmajam posėdžiui

Pirmame Anykščių rajono tarybos posėdyje buvo svarstyti šeši klausimai: dėl mero Sigučio Obelevičiaus įgaliojimų pasibaigimo, administracijos direktoriaus Viliaus Juodelio bei jo pavaduotojo Valentino Patumsio atleidimo iš pareigų; dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarymo bei vicemero ir savivaldybės administracijos direktoriaus rinkimų.

Politika – ne toks ir gražus dalykas

Buvęs administracijos direktorius Vilius Juodelis kolegų, ko gero, labiausiai buvo aptarinėjamas: pats, jau kelerius metus spaudos pašaipiai vadinamas KGB kapitonu, kandidatui į vicemerus S.Obelevičiui uždavė klausimą:

– Rinkimų kampanijos metu iškilęs sekso skandalas… Jūs lygtai kaltinote dabartinės koalicijos partnerius… Sakykite, kokiame dabar stovyje yra tyrimas?

– Tyrimas yra tyrimo stovyje, – atsakė S.Obelevičius, ir kitas nieko daugiau nebebūtų aiškinęs. Kandidatas į vicemerus savo atsakymą vis dėlto patikslino: vyksta tyrimas, apie rezultatus jis nėra informuojamas ir, sakė, nieko jis nekaltinęs – nei kairiųjų, nei dešiniųjų.

Vytautas Galvonas

Klausimų S.Obelevičius sulaukė nedaug. Bene kebliausią klausimą uždavė Tarybos narys Vytautas Glavonas: ką gero rajonui kandidatas į vicemerus yra nuveikęs? Kaip ne anykštėnas V.Galvonas būtų; nei ką skaitęs, nei ką matęs.

S.Oblevičius kantriai dėstė savo veiklą nuo pat gimimo dienos – 1959-ųjų rugpjūčio 2-osios…

Buvę koalicijos partneriai D.Žiogelis ir D.Krikštaponis dar klustelėjo apie koalicijos sutarties sulaužymą. Tai, žinoma, išliks istorine nuoskauda.

– Jei prisimenate, sutartis buvo su sąlyga – jeigu Obelevičius bus išrinktas meru, – atsakė kandidatas.

Už S.Obelevičiaus kandidatūrą į vicemerus balsavo 17, prieš – 6; balsavime dalyvavo 23 tarybos nariai: posėdį dėl jam svarbių priežasčių paliko Algirdas Ananka.

Nesulaukta STT pažymos

Kandidatui į savivaldybės administracijos vadovus būtina apie jį STT pažyma. Į šį postą meras pasiūlė savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Venetą Veršulytę. Visoje šalyje ji dar gerai žinoma kaip puiki žaidėja šaškėmis. Kandidatas į vicemerus S.Obelevičius net prisipažino, jog V.Veršulytės sutikimas eiti administracijos direktorės pareigas jam padėjo apsispręsti – eiti ar neiti į vicemerus jam pačiam.

– Pralaimėjus rinkimus nėra lengva priimti tokį sprendimą, – sakė S.Obelevičius. 
STT neatsiuntė pažymos, todėl V.Veršulytė buvo paskirta laikinai eiti direktorės pareigas.

 

Rita Briedienė