Prieštankinės minos – prie Susienos upelio

Kovo 29 d. apie 11.45 val. Anykščių rajono Kavarsko seniūnijos Pasusienio kaime, prie Susienos upelio, buvo  rasti Antrojo pasaulinio karo laikų vokiški sprogmenys: dvi prieštankinės minos T.04 ir vienas artilerijos sviedinys 75 mm. Buvo įvestas planas „Skydas“. Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai sprogmenis sunaikino Kavarsko seniūnijos Pukenių kaimo žvyro karjere.

Prieštankinė mina buvo sukurta šarvuotoms kovos mašinoms naikinti. Kaip teigia šaltiniai, Antrojo pasaulinio karo metais tai masiškiausia Vermachto – Vokietijos ginkluotųjų pajėgų – mina: nuo 1942 iki 1945 metų jų pagaminta apie 10 mln.. Sprogdavo mina tankui ant jos užvažiavus.

Apie 1943-uosius šioms minoms vokiečiai ėmė naudoti sprogiklį, kuris suveikdavo ne tik nuo spaudimo, bet ir jį pasukus: išminuotojai nebegalėdavo jų nukenksminti vietoje.

Vokiečiai minuotojai ypač daug tokių minų, pramintų spąstais ar siurprizais, prikaišiojo frontui traukiantis į Vakarus.


temainfo.lt

Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuotr.

 
Straipsnis panašia tema:

Trumpai: rokiškėnai prie medžiotojų namelio rado šovinių… »