Prevencijos diena Kupiškyje – policijos ir visuomenės šventė

Birželio 12 d. Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) Kupiškio rajono Palėvenės Dominikonų vienuolyne paminėjo Prevencijos dieną.

Didžiuliame kieme, bene prieš 200 metų vienuolių atitvertame nuo pasauliečių, policija ir visuomenė klausėsi dainų, bendravo, gėrėjosi specialiųjų tarnybų patirtimi, neatsisakė išmėginti siūlomų pramogų, valgė Panevėžio Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 504 kuopos savanorių Svajūno Maulio ir Dainiaus Merkelio virtą kareivišką košę bei buvusių policijos pareigūnų medžiotojų Roberto Bulaičio ir Virginijaus Jakšio žvėrienos sriubą, visiems jau įprastu vadinamu „bliauka”.

Šventėje dalyvavo apskrities policijos vadovai, kapelionas, Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, Kupiškio rajono savivaldybės meras, Kupiškio rajono seniūnijų seniūnai, policijos rėmėjai, jaunieji policijos rėmėjai ir šiaip gražios šventės pasiilgę žmonės.

Kaip skelbė renginio vedėja Kupiškio kultūros centro vadovė, režisierė Vita Vadoklytė, 1989 m. birželio 12 d. vidaus reikalų ministro įsakymu, Profilaktikos tarnyba buvo perorganizuota į Prevencijos tanybą. Ši diena ir tapo prevencijos pareigūnų – jų misija ne tik išaiškinti nusikaltimus, bet ir užkirsti jiems kelią – profesinės šventės diena, šiemet paminėta jau 25 kartą.

Vien teritorinių policijos įstaigų Prevencijos padaliniuose darbuojasi apie 1000 apylinkės inspektorių ir per 250 nepilnamečių reikalų specialistų. Aktyvesniai prevencinei veiklai vykdyti nuo šių metų vasario 1 d. teritorinėse policijos įstaigose veiklą pradėjo bendruomenės pareigūnai; įsteigta per 80 etatų. Policijai talkina 3500 jos rėmėjų; prevencinei veiklai jie skiria apie 30 tūkst. valandų per metus.

Prevencijos diena prasidėjo Mišiomis Šv. Domininko bažnyčioje. Netrukus čia vyko pažintinė ekskursija „XVIII a. Palėvenės bažnyčia ir vienuolynas”. Ją vedė šių nuostabių Dievo namų pastoracinės tarybos narė Aldona Ramanauskienė.

Nuo vienuolyno kieme įrengtos scenos sveikinimo žodžius tarė Panevėžio apskrities VPK viršininkas Egidijus Lapinskas, Kupiškio rajono policijos komisariato (PK) viršininkas Gintautas Misiūnas, apskrities policijos kapelionas Eugenijus Troickis ir Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis.

Pasipylė apdovanojimų lietus, skirtas policijos pareigūnams, policijos rėmėjams, jauniesiems policijos rėmėjams, kitiems visuomenės aktyvistams.

Lietuvos policijos generalinio komisaro padėka „Už paramą policijai saugant viešąją tvarką” buvo įteikta Skapiškio kultūros namų režisierei V.Vadoklytei, šiuo metu vadovaujančiai ir Kupiškio kultūros centrui. Policijos rėmėja ji yra jau nuo 1996 m.

– Rekomenduodami Vitą apdovanojimui mes įvertinome ir jos penkis spektaklius, auklėjančius jaunąją kartą, pamokančius ir vyresnio amžiaus žmones, – temainfo.lt sakė Kupiškio rajono policijos komisariato viršininkas G.Misiūnas.

Į prevencinį penketuką pateko šie V.Vadoklytės spektakliai: Kazio Čyplio-Vijūno „Bobutės susipyko”, pastatytas su „Stebulės” teatru ir vaidintas 49 kartus, Vytautės Žilinskaitės „Nukas” (teatras „Ku-kū”; 10 k.); Vytauto Gaižausko „Koridoriaus vaikai” („Ku-kū”; 19 k.), A.Kairaitienės „Miela šventė” („Ku-kū”; 23 k.), Vytauto V. Landsbergio „Pelytės Zitos gyvenimas” („Ku-kū”; 27 k.). Spektakliai buvo vaidinti įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, prevencijai skirtose konferencijose, stovyklose. Režisierė paliečia narkotikų, vagysčių, šiukšlinimo, girtavimo temas, parodo šių negatyvių dalykų pasekmes.

– Žmonių, ypač vaikų ir jaunimo, dalyvavimas teatrinėje veikloje sėkmingai sprendžia užimtumo problemą, formuoja pozityvų mąstymą ir elgesį, ugdo tikrąsias vertybes bei socialinius įgūdžius. Abu Skapiškio kultūros namų teatrai skaičiuoja 23-uosius gyvavimo metus, per tą laiką sceninėje veikloje dalyvavo apie 200 žmonių,  – temainfo.lt sakė V.Vadoklytė.

Tai jau antras toks Generalinio komisaro apdovanojimas, teikiamas kupiškėnui. Pirmasis 2012 m. teko merui J.Jaručiui.

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, pasiektus rezultatus stiprinant teisėtvarką ir Lietuvos policijos prevencijos padalinių šventės proga Pirmojo laipsnio policijos pažymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą” Panevėžio apskrities VPK viršininkas apdovanojo Kupiškio rajono PK Prenvencijos poskyrio tyrėją Ričardą Kiaulėną, trečiojo laipsnio – Biržų rajono PK tyrėją Deimantą Pavlauską; padėkas pareiškė tyrėjams rokiškėnei Birutei Kundrotienei, pasvalietei Jurgitai Packevičienei, Panevėžio rajono PK – Virginijai Masiulienei ir Panevėžio miesto – Monikai Sargautytei, Panevėžio apskrities VPK policijos rėmėjams Mykolui Rajeckui, Rimvydui Tamulėnui, Vytautui Kemekliui ir Vidmantui Vienažiniui.

– Kaip jautėtės, kai mašina apsivertė aukštyn ratais? – klausėme Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokymo dalies administratorės Dianos Balužytės, dalyvavusios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos saugos diržų efektyvumo ir automobilio apsivertimo imitavimo pramogoje.

– Išgyvenau saugumo jausmą. Pajutau, kaip svarbu prisisegti saugos diržus, – sakė ji.

Žmonėms buvo įdomu apžiūrėti ir prevencinį policijos autobusą, ir Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialųjį automobilį.

Renginio dalyvius žavėjo Panevėžio apskrities VPK Kriminalinio tyrimo biuro Kriminalinio aptarnavimo skyriaus kinologų, vyresniųjų patrulių Raimondo Baranausko ir Tomo Černausko dresuojami tarnybiniai šunys Vokiečių aviganis Grantas ir Belgų aviganis Dikas. Ketverių metų grantas jau pasižymėjo susekęs automobilių vagis ir suradęs miške pasiklydusį senuką. Dikui pusė metų, pasižymėti jis dar nespėjo.

Savo paklusnumą demostravo ir Biržų rajono Širvėnos vaikų socializacijos centro kūno kultūros mokytojo Andriaus Tauros dresuojama 5-erių metų sportinė kalaitė dobernamė Dika, žymi ir savo tėvais, pasaulio čempionais.

Visą renginį jo dalyvius globojo, su vaikais žaidė, fotografavosi ir apie saugumą kelyje jiems pasakojo policijos bičiulis Amsis.

Vienuolyno vežiminėje buvo galima pasislėpti nuo lietaus ir pažiūrėti filmuotą medžiagą apie Palėvenės bažnyčią, Kupiškio rajono ir Panevėžio apskrities policijos pristatomuosius filmus, Amsio vaikiškus filmukus.

Judriesiems šventės dalyviams buvo organizuotos šaudymo iš pneumatinio ginklo į taikinį ir baudų metimo rungtys.

Abiejose šiose rungtyse pirmą vietą užėmė skapiškėnas, jaunasis policijos rėmėjas Darius Macas, šaudyme surinkęs 38 tšk. iš 50 galimų. Antrą vietą šioje rungtyje užėmė Paulius Gintautas (32), trečią – Giedrius Radzevičius (22). Merginų varžybose pirmą vietą užėmė Vaida Mirauskaitė (32), antrą – Roberta Stukaitė (30), trečią – Neringa Čepienė (24).

Baudų metimo rungtyje antras buvo Liudvikas Grumbinas, trečias – Andrius Antanaitis.

Linksmas buvo ir „Muzikinis pasirodymas“. Pareigūnai nustebino muzikalumu. Šio konkurso, skirto skatinti policijos pareigūnus bendradarbiauti su visuomenės nariais, kūrybinei, meninei saviraiškai kurti ir plėtoti, nugalėtoja tapo Rokiškio rajono PK komanda. O tai reiškia, kad kitamet Prevencijos diena bus švenčiama Rokiškio rajone.

 

Panevėžio apskrities VPK, temainfo.lt

Ritos Aukščionytės nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_14.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_15.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_16.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_17.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_18.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_19.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_20.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_21.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_22.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_23.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_34.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_35.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_36.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_37.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_38.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_39.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_40.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_41.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_42.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_43.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_44.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_45.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_46.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_47.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_48.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_49.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_50.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_51.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_52.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_53.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/policininku_svente_palevene_2014_54.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]