Pratybose karius savanorius šildė visuomenės ir verslo dėmesys

Oras karių nelepino

Vasario 18-19 dienomis Rokiškio rajono Panemunėlio seniūnijoje aidėjo šūviai, laukais ir keliais traukė Lietuvos kariai: Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-oji lengvoji pėstininkų kuopa surengė pratybas. Jose rokiškėnai kariai treniravo savo individualius įgūdžius, skyrių tarpusavio veiksmų koordinavimą, tobulino karinių veiksmų apgyvendintoje vietovėje organizavimą ir vykdymą, gerino taktinio judėjimo įgūdžius, rengė atakas, patruliavo kelią.

Pratybose savanoriams teko slėptis grioviuose, pažliugusiuose vandeniu, šliaužti snieguotais laukais, laukų takais bristi ir upelius pačių sumeistrautais tiltais įveikti.

Oras karių nelepino: merkė įkyrus lietus, košė stiprus vėjas. Tačiau kovinę dvasią kėlė rokiškėnų verslininkų dėmesys: UAB „Lividė” kariams paruošė karštus sočius pietus.

– Esame labai dėkingi šiai įmonei už tokią gražią dovaną. Tai pirma Rokiškio rajono verslo įmonė, pasiūliusi paramą mūsų kuopai. Tikiuosi, kad šis gražus pilietiškumo ir bendradarbiavimo pavyzdys taps užkrečiamu, – sakė 506-osios kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas.

 

Šlifavo įgūdžius

Pratyboms buvo pasirinkta Panemunėlio seniūnija. Pagal pratybų legendą, mūsiškiai kariai turėjo persekioti „priešų kariuomenės” likučius. Pastarųjų vaidmenį atliko keli kuopos kariai.

Pratybose dalyvavę per 30 rajono karių savanorių buvo padalinti į du skyrius. Pirmajam vadovavo 506-osios kuopos vadas kapitonas S. Afanasjevas, o antrajam – kuopininkas vyresnysis seržantas Ramūnas Lavinskas.

Kiekvienas skyrius paeiliui rengė ataką prieš tankiame krūmyne įsitaisiusias priešo pajėgas.

Užpulti jas nelengva: aplink krūmyną – plynas laukas su retučiais karklais. Kiekvienas karys priešui – kaip ant delno. Kaip jiems pavyks prisiartinti prie patogias pozicijas užėmusio priešo?

Tačiau darniai veikdami, pridengdami kovos draugus, išnaudodami kiekvieną menkiausią priedangą – keliuko sankasą, griovį, retus karklų krūmelius – savanoriai pamažu artėjo prie tikslo. Netrukus pasigirdo šūksnis:

– Priešas ties pirma valanda!

Visų skyriaus karių žvilgsniai ir ginklai nukrypo nurodyta kryptimi. Priešas, supratęs, kad jį aptiko, atidengė ugnį. Tačiau jam nepavyko ilgėliau atsilaikyti.

Pergalės džiaugsmas truko vos akimirką: lygiai taip pat drausmingai, kaip ir puolė, žingsnis po žingsnio kariai ėmė trauktis. Grįžę į pradines pozicijas, jie čia pat ėmė analizuoti surengtą ataką.

Kuopininkas R. Lavinskas savo skyriui turėjo keletą patarimų ir pastabų. Žodžius jis iliustravo čia pat, ant kaimo keliuko, nubraižytu brėžiniu. Pasikvietęs du karius kuopininkas akivaizdžiai pademonstravo, kodėl atakuojant būtina išlaikyti darnią gretą: nors puse metro aplenkęs bendražygius karys siaurina jų matymo lauką ir galimą šaudymo zoną. Darnią gretą būtina išlaikyti net nepatogioje, raižytoje vietovėje.

– Lygiuokitės į draugus: gal jie mato priešą, o jūs – ne. Išlindę į priekį jiems trukdote taikytis, – aiškino kuopininkas.

 

Pakėlė kovinę dvasią

Kariai savanoriai gerokai sušalo ir sušlapo. Pavargę ir permirkę jie, vis dėlto, nerodė jokių susierzinimo ženklų: juk būtent tokiomis sąlygomis ir ugdoma valia bei ištvermė. Visgi įsakymas judėti link apleistų dirbtuvių juos gerokai nudžiugino: bus proga keletą minučių pailsėti, atgauti jėgas prieš tolesnes intensyvių pratybų užduotis.

Kitados „Atžalyno” kolūkiui priklausęs pastatas dabar apleistas: išlaužtos durys, išdaužyti langai. Tačiau ir tokia priedanga kariams yra puiki.

Netrukus pasiekė net laba džiugi žinia: atvažiavo UAB „Lividė” karšti pietūs.

Kuopos intendantas Gintaras Katelė suskubo dalinti vaišes – išsirikiavo karių eilutė.

Iš pradžių kariai maistu gardžiavosi tylomis. Tačiau šiltas maistas kėlė savanorių nuotaiką: veidus papuošė šypsenos, pasigirdo pokštai.

Gardžios sriubos ir daržovių troškinio buvo tiek, kad užteko ir norintiesiems pakartoti porciją. Beje, nebūtų tikslu UAB „Lividės” patiekalą vadinti daržovių troškiniu, nes mėsos jame buvo gerokai daugiau nei daržovių.

Kuopos vadas kapitonas S. Afanasjevas neslėpė: jo kariams ši įmonės dovana labai vertinga ir svarbi. Ir ne tik dėl to, kad savanorius pavaišino sočiais ir skaniais pietumis. Ši dovana – prasmingas pilietiškumo, visuomenės ir kariuomenės bendradarbiavimo pavyzdys. Juk šios kuopos veikimo teritorija – Rokiškio rajonas. Jei iškiltų pavojus, 506-oji kuopa pirmoji gintų Rokiškio rajono žmones. Tai ne kažkokie ir iš kažkur atvykę kariai: tai – rokiškėniškų šeimų nariai, draugai, kaimynai. Todėl visuomenės dėmesys ir palaikymas 506-osios kuopos savanoriams yra ypač brangus ir svarbus.

UAB „Lividė” atstovė apie įmonės dovaną kalbėjo kukliai.

– Mes remiame nemažai organizacijų. Be to, mūsų įmonėje dirba karė savanorė. Todėl ir kilo mintis pasiūlyti pietus kariams. Labai nustebome, kad esame pirmoji rajono įmonė, pavaišinusi karius, – sakė ji.

 

Į naujas užduotis

Kol kariai vaišinosi skaniais pietumis, kuopos vadas kapitonas S. Afanasjevas ir kuopininkas R. Lavinskas jau derino tolesnes užduotis skyriams.

Nuaidėjus komandai kilti į žygį, per porą minučių pastatas ištuštėjo. Jame neliko nė menkiausio pėdsako, kad čia ką tik valgė ir ilsėjosi per 30 asmenų. Tai neturėtų stebinti – kariai savanoriai nepalieka savo buvimo ženklų ir nežinantiesiems, kur jų ieškoti, surasti juos yra labai sunku.

Pratybų dienotvarkėje – beveik 10 km žygis senuoju keliu į Panemunėlio miestelį. Kariai šią distanciją nužygiavo pakeliui tikrindami kiekvieną miškelį ir krūmyną.

Staiga nuskambėdavo vado komanda, ir kariai akimirksniu užimdavo kovos pozicijas.

Skyrių vadovai tikrino ir karių gebėjimą tarpusavyje komunikuoti ženklais, stebėti aplinką, kovos draugus.

Antai kariams, pasiekusiems nedidelį miškelį, buvo surengta staigmena: vienas vyresniojo seržanto R. Lavinsko vadovaujamo skyriaus karys… tiesiog pranyko. Ar pastebės priekyje žygiuojantys kariai, kad dingo jų kovos draugas? Žinoma! Priekyje žygiavęs karys sureagavo akimirksniu: sutartu ženklu be garso sustabdė būrį, ir dengiamas kolegų, nėrė į mišką ieškoti „pradingėlio”. Šiam, pasirodo, pasidarė „negera” ir prireikė paramediko pagalbos.

Akimirksniu buvo atidarytas medicininės pagalbos priemonių krepšys, ir paramedikas, dengiamas kuopos draugų, ėmė gelbėti „nelaimėlį”.  Paramedikui suteikus pagalbą, karys skyriaus vadui raportavo „pasveikęs”. Ši žinia pradžiugino savanorius: nereikės iš pagalbinių priemonių meistrauti savadarbius neštuvus ir pakaitomis nešti „negaluojantį” kovos draugą.

Pastabusis karys sulaukė kuopos vado S. Afanasjevo ir kuopininko R. Lavinsko pagyrimo.

 

Gyventojus domina pratybos

Panemunėlio seniūnijos žvyrkeliais žygiuojantys kariai – neįprastas vaizdas šios seniūnijos gyventojams. Todėl einančius per kaimus ir miestelius savanorius sekė budrios gyventojų akys. Pirmiausia žmonės bandė atpažinti, ar čia – savi kariai. Keletas drąsesnių, atskyrę trispalvius antsiuvus ant rankovių, prisiartino prie karių pasidomėti, kas čia vyksta.

Kuopos vadas S. Afanasjevas pasakojo, kad vienas interesantų labai nustebo ant jo liemenės pamatęs antsiuvą su užrašu „Rokiškis”. Pasirodo, dar ne visi rajono gyventojai žino, kad Rokiškyje veikia 506-oji kuopa, kurioje tarnauja rokiškėnai bei kraštiečiai, dirbantys ir studijuojantys didmiesčiuose.

– Ką gi, buvo proga susipažinti, – sakė kuopos vadas.

 

Lina Dūdaitė-Kralikienė

Autorės nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/02/2017_savanoriai_panemunelis_rokiskio_raj_10.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]