Prasmę darbui, minčiai ir idėjai – vardan tos Lietuvos!

Gerbiami Rokiškio ir Kupiškio rajonų žmonės,

 

minime didingą sukaktį – atkurtosios Lietuvos valstybės šimtmetį. Linkiu, kad šiomis dienomis ypač juntama pagarba ir pasididžiavimas savo Valstybe nepaskęstų kasdienių darbų ir rūpesčių rutinoje, kad kiekvienam mūsų darbui, minčiai ir idėjai ji teiktų prasmę – vardan tos Lietuvos!

 

Raimundas Martinėlis

Lietuvos Respublikos Seimo narys

 

 

 

Užsk. nr. A18-04