Praėjusiame Rokiškio rajono tarybos posėdyje vandens išgerta daugiau nei paprastai

Sausio 23-osios Rokiškio rajono tarybos apjungtus neeilinį ir eilinį posėdžius lydėjo neįprasti ženklai: salėje jautėsi vėsa, dažniau nei įprastai mirguliavo lempos.
– Taip būna, kai Taryboje susiformuoja labai stipri įtampa, – ko gero, nejuokavo Savivaldybės administracijos darbuotojai.
Ir jau nė kiek nebuvo mistikos tame, kad iki pietų rajono Tarybos narių geriamo vandens poreikis siekė trigubą viso ankstesnio eilinio Tarybos posėdžio normą.
Ir štai iš pareigų atleistas Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas (balsų santykis 15 – už atleidimą, 8 – prieš) ir vicemeras Egidijus Vilimas (14 – už, 8 – prieš, vienas biuletenis sugadintas). Tai persigrupavusių rajono Tarybos narių susijungimo į naują daugumą rezultatas.

Posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai.

 

Valerijus Rancevas

Nepasitikėjimo V. Rancevu motyvai
Savivaldybės administracijos direktorius V. Rancevas pareigų neteko kaip politikas, praradęs rajono Tarybos pasitikėjimą. Sprendimo projektą pateikęs Tarybos narys Stasys Meliūnas teigė, jog V. Rancevas, asmeniškai atsakingas už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą ir turintis vadovo įgaliojimus, neužtikrina Savivaldos reglamento principinių nuostatų vykdymo, neįgyvendina rajono švietimo, kūno kultūros ir sporto, kultūros, sveikatos apsaugos bei kitų sričių politikos; neprincipingai ir nereikliai vertina Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas apie nustatytus trūkumus buvusių direktorių (Kultūros centro – Eriko Druskino, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos – Augučio Tymuko , Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos – Eimučio Mališausko) veiklose. Be to, direktorius nesiima visų įmanomų priemonių, kad priėmimas į pareigas visada būtų atliekamas objektyviai ir neabejotinai skaidriai. 
– Tai iškreipia priėmimo į darbą pagal kompetenciją ir kvalifikaciją principus, diskredituoja kandidatų į darbą vertinimo komisijas, neskatina gabių, perspektyvių specialistų tobulėti, prisiimti atsakomybę užimti vadovaujančias pareigas, augti karjeroje, daro didžiulę žalą Savivaldybės administracijos, kaip valstybinės įstaigos, visos rajono savivaldos prestižui, – teigė S. Meliūnas.
Anot pranešėjo, V. Rancevas ne tik nerodo iniciatyvos korupcijos prevencijos klausimais, bet savo pasyviais veiksmais demonstruoja nepritarimą aktyviai antikorupcinei veiklai, tuo mažina tikėjimą korupcijos prevencija, atgraso gyventojus būti pilietiškais, aktyviais antikorupcinėje veikloje.

 

Nuomonės apie administracijos direktorių
– Jūs pats tikite, kas čia parašyta? – pranešėjo S. Meliūno paklausė meras Antanas Vagonis. 
Mero teigimu, visų – opozicijos irgi – nuomonė apie administracijos direktorių V. Rancevą buvo labai gera, o Dijana Meškauskienė prieš direktoriaus pavaduotojos Danguolės Kondratenkienės paskyrimą V. Rancevui net skaitė „terambus”.

– Labai nekorektiškas klausimas. Žinoma, tikiu ir nė kiek neabejoju, – merui atsakė Tarybos narys S. Meliūnas.
– Nesupratau: tikite ar ne? – balsą sustiprino Rokiškio rajono meras.

Nuomonių apie V. Rancevą būta visokių. Štai Tarybos narys Algis Čepulis pranašavo, kaip socialdemokratai, susibūrę į naują daugumą, toliau gyvens su tokia išdavystės nuodėme. Jis kreipėsi „į visus protingus ir prasmingus žmones” ir sakė, jog atleidus V. Rancevą daromas sprendimas, kuris turės įtakos tolesniam administracijos darbui, Tarybos narių tarpusavio santykiams, ir rinkimams – rinkėjai gali nė nesuprasti tokių žingsnių.
Nesumirgėjo nė viena lempa. O ir meras A. Čepulio neklausė, ar jis pats tiki, ką sako. Gi pernai rudenį A. Vagonis paliko socialdemokratų partiją, su A. Čepuliu, Petru Kažemėku ir Jūrate Masteikiene sukūrė naują frakciją „Numeris 1″. Kai kurie – tikėtina, nė nespėję išpirkti nuodėmės – jau traukiasi ir iš F1. Gi pats V. Rancevas paliko Darbo partiją ir įsijungė į naujo rokiškėnų pilietinio judėjimo „Veikime kartu“ veiklą. Taigi yra ir daugiau Rokiškio politikų, gyvenančių nuodėmėje – kam gąsdinti Timofejaus Krošinskio laikų prakeiksmais? Draudime dirbančiam A. Čepuliui viena tokia avarija, matyt, – ne avarija; jei ne išdavikai, gal tokių eismo įvykių būtų ir daugiau…

– Cirkas be pinigų! – džiaugėsi du nuolatiniai rajono Tarybos posėdžių lankytojai.
Vytautas Masiulis sakė galėtų išdėstyti papildomų motyvų, dėl ko pritaria sprendimo projektui atleisti V. Rancevą.
– Ačiū, kad nedėstote. Gal dar kas nori pasisakyti? – posėdį vedė Rokiškio rajono meras.
Pasisakė E. Vilimas, palaikęs mero nuomonę, išsakytą prieš posėdį: V. Rancevas dirba gerai.
Stasys Mekšėnas, niekada nedalyvavęs opozicijos darbe, nuomonę pareiškė kaip visuomeninės organizacijos „Už laisvę augti”, telkusios opoziciją, atstovas. Jis – už V. Rancevą. S. Mekšėnas net administraciją paragino išsakyti nuomonę apie direktorių. Bet administracija supranta, kad S. Mekšėnas nėra posėdžio vedėjas, todėl niekas nėjo prie mikrofono, o noras kalbėti buvo pademonstruotas nuoširdžiais plojimais.

 

Egidijus Vilimas (kairėje) ir Algis Čepulis

Be išeitinės kompensacijos…
Šiandien dar yra ir toks Rokiškio rajono valdžios griuvimo vertinimas: traukdamasis iš pareigų vicemeras E. Vilimas išsitempė ir V. Rancevą. Juk praėjusių metų rugsėjo 29 d. nepavykusi E. Vilimo interpeliacija direktoriui niekuo negrėsė. E. Vilimas įgavo pusės metų imunitetą, o meras daugmaž visiems įrodė, kad bent tuos pusę metų ir jis pats negali reikšti nepasitikėjimo savo pavaduotoju. Vėlesnis skaudus mokyklų girtų direktorių avarijos įvykis paryškino administracijos direktoriaus V. Rancevo neprincipingumą vicemero, o ir susidariusios situacijos atžvilgiu. Juk tokia situacija susiformavo ne avarijos dieną, tad direktoriaus vieša nuomonė – išsakyta ar neišsakyta – saugojo E. Vilimo likimą, bet nedidino ir neskaidrino viešumo.

V. Rancevą imta akyliau vertinti kaip administracijos vadovą, analizuoti jo šališką elgesį E. Vilimo interpeliacijoje bei sverti jo –  vieno iš rajono vadovų – pastangas tirti direktorių avarijos priežastis. Tuomet dar niekas neįtarė, kad visi šie įvykiai lems Tarybos narių persigrupavimą ir naujos daugumos susiformavimą. Ko gero, pats V. Rancevas netikėjo naujos daugumo vieningumu, be to, apie save buvo ir liko labai geros nuomonės. Juk – nepriklausomai, kokie bus E. Vilimo interpeliacijos rezultatai – būtų buvę protingiau viešai pripažinti, kad E. Vilimas nėra tinkamas vadovas, nes per daug dažnai spauda, radijas ir televizija analizuoja neigiamus Rokiškio švietimo, kultūros, o pastaruoju metu – ir sveikatos apsaugos reikalus. Reikėjo kalbėti atviriau, nederėjo taip įsijausti klausantis „terambų”.
Prieš balsavimą pakviestas pasisakyti V. Rancevas teigė suprantąs politines šiandienos nuotaikas: jo nestebina ir galimas jo atstatydinimas. Tačiau sakė niekada nesusitaikysiąs su atleidimo motyvais.
– Jei nesate sąžiningi mano atžvilgiu, tai būkite sąžiningi sau patiems, – pakvietė direktorius. 
Kai kurių manymu, tik prasidėjus kalboms apie paties V. Rancevo interpeliaciją, jam reikėjo pripažinti savo klaidas ir atsistatydinti – tai jam būtų suteikę moralinę galimybę priimti siūlymą vėl vadovauti administracijai. Pareikštas nepasitikėjimas jį išvarė iš darbo nesibaigus kadencijai ir be išeitinės kompensacijos…

V. Rancevas bedirbs iki vasario 1 d. Kol bus išrinktas jo įpėdinis, Rokiškio rajono savivaldybės administracijai vadovaus direktoriaus pavaduotoja D. Kondratenkienė.

 

Su išeitine kompensacija

E. Vilimui išeitinė kompensacija bus išmokėta. Jei vicemeras būtų atsistatydinęs pats, kaip ir planavo prieš savaitę, jam kompensacija nebūtų priklausiusi. Mero teigimu, E. Vilimas nė neplanavo atsistatydinti, todėl jam ir pareikštas politinis nepasitikėjimas. Gi reiktų būti visišku patriotu atsisakyti trijų mėnesinių atlygių kompensacijos, kai mėnesio užmokestis siekia 2 300 Eur. O merui kas? Negi savais pinigais pavaduotojui išeitinę mokės…

Vicemero kalba buvo trumpa, nebevardino jis jokių savo nuopelnų. Mero atstatydintas dėl politinio nepasitikėjimo jis pareiškė pasitikėjimą meru.

– Visų Tarybos narių labai noriu paprašyti: jei trūksta kompetencijos ar neaiškumų, kreiptumėtės į mūsų administracijos darbuotojus, – siūlė vicemeras ir dar pridūrė: – jie tokie pat žmonės, kaip mes.

Visai tikėtina, kad merą tokia kalba sujaudino: jis dėkojo vicemerui už kalbą ir paragino visus balsuoti, po pauzės susizgribęs, kad balsavimas bus slaptas – reikia skelbti pertrauką.

Po balsavimo puokštė buvo įteikta ir vicemerui. Jis savo gėles atidavė Tarybos posėdžiams sekretoriaujančiai Genovaitei Gavėnienei. Šią akimirką galimą fiksuoti kaip naujo kandidato į vicemero postą paieškos pradžią.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_1.jpg” descr=”” title=”Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_2.jpg” descr=”” title=”Algis Kazulėnas (kairėje) ir Stasys Meliūnas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_3.jpg” descr=”” title=”Nuolatinis renginių lankytojas Aleksejus Veselovas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_5.jpg” descr=”” title=”Valerijus Rancevas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_6.jpg” descr=”” title=”Dijana Meškauskienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_7.jpg” descr=”” title=”Vytautas Vilys”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_8.jpg” descr=”” title=”Gintaras Girštautas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_9.jpg” descr=”” title=”Meras Antanas Vagonis, posėdžio sekretorė Genovaitė Gavėnienė”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/01/2018_rokiskio_rajono_tarybos_posedis_0125_19.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]